Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


O systemie TRISTAR - System Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowego

System Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowego zainstalowany w ramach systemu Tristar, służy organizatorom komunikacji miejskiej (w Gdyni - ZKM) do stałego nadzoru i zarządzania ruchem pojazdów. Umożliwia lokalizację pojazdów transportu zbiorowego, kontrolę zgodności przejazdu z rozkładem oraz podejmowanie przez dyspozytorów czynności mających na celu reagowanie na zakłócenia w obsłudze pasażerów środkami transportu zbiorowego.

Odsłony: 8775 Komentarz (0)

Czytaj więcej

O systemie TRISTAR - System Informacji dla Kierowców

System Informacji dla Kierowców został przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania danych o ruchu pochodzących z ogólnie pojętych urządzeń detekcji systemu Tristar (m.in. wspomniane wcześniej kamery ANPR pełniące także funkcje fotoradarów, moduły wykrywania zdarzeń drogowych, stacje meteorologiczne itd.).

Odsłony: 7952 Komentarz (0)

Czytaj więcej

O systemie TRISTAR - System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu

Bardzo ważnym efektem oczekiwanym od systemu Tristar jest ograniczenie liczby kolizji i wypadków, a tym samym zmniejszenie liczby osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Służyć do tego będzie system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, którego jedną z funkcji będzie egzekwowanie, a następstwem tego ograniczanie liczby wykroczeń związanych z przejazdem na czerwonym świetle oraz przekraczaniem dopuszczalnej prędkości. Pomiar prędkości odbywać się będzie na dwa sposoby: punktowo oraz w jednej lokalizacji - odcinkowo.

Odsłony: 9232 Komentarz (0)

Czytaj więcej

O systemie TRISTAR - System Informacji Parkingowej

System Informacji Parkingowej służy do przekazywania kierowcom informacji o dostępnej liczbie wolnych miejsc na najważniejszych dla miasta parkingach. Urządzenia te zostały zainstalowane przed skrzyżowaniami prowadzącymi na wybrane parkingi w mieście, umożliwiają informowanie kierowców o dostępnej liczbie miejsc parkingowych.

Odsłony: 7219 Komentarz (0)

Czytaj więcej

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."