Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


O systemie TRISTAR

Poniżej prezentujemy pierwszy z serii artykułów nt. systemu Tristar oraz poszczególnych jego podsystemów, które publikować będziemy na naszej stronie internetowej. Czym jest system Tristar i jakie są jego funkcje, cele, założenia? Zachęcamy do lektury!


Projekt Tristar, czyli Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Gdyni, Gdańsku i Sopocie, którego Gmina Miasta Gdyni jest beneficjentem, został stworzony w celu zrewolucjonizowania sposobu poruszania się po trójmiejskiej sieci ulic. Prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2012 i mają zakończyć się do końca roku 2014. System swoim obszarem obejmuje najbardziej obciążone ruchem ciągi ulic w Trójmieście.

Korzystając z nowoczesnych technologii w dziedzinie transportu, sygnalizacje świetlne w sposób inteligentny dostosowują się do zmiennych warunków ruchu, dzięki czemu istniejąca infrastruktura drogowa jest wykorzystywana w sposób najbardziej efektywny. System ten zapewnia podróżnym dostęp do pełnych informacji w zakresie warunków ruchu poprzez: tablice i znaki o zmiennej treści ostrzegające o warunkach pogodowych, utrudnieniach w ruchu oraz dopuszczalnych prędkościach, znaki informacji parkingowej wyświetlające ilość dostępnych miejsc na kluczowych dla miasta parkingach, tablice informacji przystankowej podające na elektronicznych wyświetlaczach godzinę rzeczywistego czasu odjazdu pojazdów komunikacji zbiorowej. Informacje te są także przekazywane do użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego oraz infokiosków zainstalowanych w miejscach o dużym znaczeniu dla ruchu pieszych.

Tristar dba o bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych dzięki nadzorowi wizyjnemu nad ruchem, automatycznemu wykrywaniu zdarzeń drogowych i wykroczeń. Sercem systemu jest utworzone w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem gdzie inżynierowie ruchu nieustannie dbają o prawidłową pracę i funkcjonowanie układu drogowego w Gdyni.

System Tristar posiada następujące składniki, tzw. podsystemy, które tworzą następującą strukturę funkcjonalną:

Poszczególne podsystemy opisywać będziemy w kolejnych artykułach - zachęcamy do śledzenia Mobilnej Gdyni!

[materiały i zdjęcia: ZDIZ]

 


 

Czytaj więcej:

 

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."