Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


O systemie TRISTAR - System Sterowania Ruchem Drogowym

System obszarowego sterowania ruchem drogowym niemieckiej firmy GEVAS został wdrożony w celu optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną poprzez automatyczne oraz wspomagane przez operatora dostosowywanie parametrów programów sygnalizacji do zmiennych warunków ruchu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie efektu tzw. „zielonej fali", czyli przejazdu przez ciąg skrzyżowań w sposób płynny, bez zatrzymania.

Prawidłowa koordynacja odbywa się wtedy, kiedy pojazdy poruszają się z prędkością nie większą niż dopuszczalna na danym odcinku. Dane na temat warunków i parametrów ruchu dostarczane są do systemu centralnego dzięki zainstalowaniu detektorów pojazdów w nawierzchni oraz urządzeń wideodetekcji na masztach sygnalizacji świetlnej. To dzięki nim system realizuje funkcję sterowania ruchem w czasie rzeczywistym oraz umożliwia optymalne wykorzystanie przepustowości skrzyżowań.

System Sterowania Ruchem Drogowym działa w taki sposób, aby koszty, liczba zatrzymań oraz straty czasu ponoszone przez kierowców były jak najmniejsze. Dzięki systemowi, w sytuacji, kiedy jeden z wlotów skrzyżowania jest pusty lub mniej obciążony, długość przeznaczonego dla niego zielonego sygnału przekazywana jest dla innych, bardziej obciążonych wlotów, co powoduje, że wymagany czas na obsługę pojazdów nie jest marnowany. Aby sterowanie odbywało się w sposób prawidłowy, kierowcy muszą dojeżdżać do linii zatrzymania, przed którą zlokalizowane są pętle indukcyjne przywołujące sygnał zielony. W przeciwnym wypadku, szczególnie przy małym natężeniu ruchu, może dojść do sytuacji, w której kierowca nie otrzyma sygnału zielonego (np. na lewoskręcie). Na poniższym rysunku przedstawiony został program sygnalizacji, w którym widać zmienne długości sygnałów (zielone i czerwone paski) w zależności od natężenia pojazdów w poszczególnych relacjach (czarne paski).

Zdj. 1 – Parametry sterowania dostosowującego się do wymagań ruchu

  

Zdj. 2 - Kamera wideodetekcji zainstalowana na maszcie wysokim sygnalizacji

Zdj. 3 - Sterownik sygnalizacji świetlnej z modułem stacji pomiarowej

Zdj. 4 - Pętle indukcyjne na skrzyżowaniu zbierające dane o ruchu

Zdj. 5 - Specjalnie wydzielona faza w celu przyspieszenia trolejbusu

Zdj. 6 - Koordynacja ruchu na ul. 10 Lutego

Do dnia 31 lipca 2014 r. System Sterowania Ruchem Drogowym został wdrożony na skrzyżowaniach:

 • Morska - Chylońska II
 • Morska - Owsiana
 • Morska - Zbożowa
 • Morska - Kcyńska
 • Morska - Obwodowa
 • Morska - Kartuska
 • Morska - Nr 303
 • Morska - Nr 293
 • Morska - Wiejska
 • Morska - Chylońska
 • Morska - Kwiatkowskiego
 • Morska - Kalksztajnów
 • Morska - Przybyszewskiego
 • Morska - Mireckiego
 • Morska - Grabowo
 • Morska - Okoniewskiego
 • Morska - Warszawska
 • Wiśniewskiego - Łącznica Estakady - Energetyków
 • Estakada Kwiatkowskiego - Hutnicza
 • Morska - Sibeliusa (pp)
 • Warszawska-Wolności
 • Śląska - Nowogrodzka
 • Warszawska-Nowogrodzka
 • Śląska - Warszawska - Witomińska
 • Śląska - Piłsudskiego
 • Śląska - Kielecka
 • Łącznice drogi Gdyńskiej (wjazd do tunelu)
 • Droga Gdyńska - Kazimierza Górskiego
 • Władysława IV - Piłsudskiego
 • Władysława IV - Świętojańska - Partyzantów
 • al. Zwycięstwa - nowa Kopernika
 • Świętojańska - Piłsudskiego
 • al. Zwycięstwa - Harcerska
 • al. Zwycięstwa - Redłowska
 • Redłowska - Legionów
 • al. Zwycięstwa - Stryjska
 • al. Zwycięstwa - Wielkopolska
 • al. Zwycięstwa-Nawigatorów
 • al. Zwycięstwa-Orłowska
 • al. Zwycięstwa - Przebendowskich
 • al. Zwycięstwa - Spółdzielcza
 • 10 Lutego - 3 Maja
 • 10 Lutego - Władysława IV
 • 10 Lutego - Świętojańska
 • Legionów - Piłsudskiego
 • Wielkopolska - Lotników - Inżynierska - Kościelna
 • Wielkopolska - Wrocławska
 • Wielkopolska - Łowicka - Kowieńska
 • Wielkopolska - Gedymina
 • Wielkopolska - Sopocka - Nowodworcowa
 • Wielkopolska - Starodworcowa - Nałkowskiej
 • Chwaszczyńska-Źródło Marii-Wielkopolska
 • Chwaszczyńska - Brzechwy - Gryfa Pomorskiego
 • Chwaszczyńska - Myśliwska
 • Chwaszczyńska - Górnicza
 • Chwaszczyńska - Nowowiczlińska

W ramach etapu dodatkowego, od 10 października pracują w systemie kolejne skrzyżowania:

 • Kartuska – Chylońska
 • Stryjska - Legionów
 • Dworcowa – przejście dworzec podmiejski
 • Dworcowa- Plac Konstytucji
 • Władysława IV – Jana z Kolna
 • Władysława IV – Wójta Radtkego
 • Władysława IV – Armii Krajowej
 • Władysława IV – Żwirki i Wigury
 • Władysława IV – Kilińskiego
 • Władysława IV – Traugutta
 • Janka Wiśniewskiego – Polska
 • Małokacka – Rolnicza – Chwarznieńska
 • Chwarznieńska – Widna – Niska
 • Kartuska – Chylońska
 • Stryjska - Legionów

W celu zbadania efektywności wprowadzenia systemu sterowania ruchem drogowym, dokonano pomiarów natężenia ruchu przed oraz po jego wdrożeniu. Pomiary te obejmowały 16 skrzyżowań włączonych do systemu w ramach etapu II. Wynika z nich, że systemu przyniósł następujące efekty:

 • skróceniu uległ średni czas przejazdu pojazdów łącznie z odcinkami wlotowymi w zależności od odcinka od 13% - 34 %.
 • zwiększyła się średnia prędkość przejazdu pojazdów łącznie z odcinkami wlotowymi
 • w zależności od odcinka od 13% - 45%.
 • nie zaobserwowano wydłużenia czasu przejazdu pojazdami transportu indywidualnego.

Wyniki te pozwalają potwierdzić spełnienie przez wykonawcę założonych w umowie efektów. Po zakończeniu kalibracji systemu, czyli wprowadzeniu bieżących korekt do programów sygnalizacji i parametrów sterowania, zostaną przeprowadzone kolejne badania, które pozwolą na określenie globalnych efektów, które zapisano w umowie jako:

 • usprawnienie ruchu - skrócenie globalnego czasu przejazdu wszystkich pojazdów w obszarze objętym systemem nie mniej niż o 5,5 %.
 • usprawnienie transportu zbiorowego - skrócenie globalnego czasu podróży pasażerów środkami transportu zbiorowego w obszarze objętym systemem o nie mniej niż 6,5%.

[materiały i zdjęcia: ZDiZ]

 


 

Czytaj więcej:

 

 • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."