Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


O systemie TRISTAR - System Informacji Parkingowej

System Informacji Parkingowej służy do przekazywania kierowcom informacji o dostępnej liczbie wolnych miejsc na najważniejszych dla miasta parkingach. Urządzenia te zostały zainstalowane przed skrzyżowaniami prowadzącymi na wybrane parkingi w mieście, umożliwiają informowanie kierowców o dostępnej liczbie miejsc parkingowych.

Dzięki nim planowane jest ograniczenie negatywnego efektu błądzenia kierowców w celu odnalezienia dostępnych miejsc parkingowych, co jest przyczyną zwiększenia zatorów wokół miejsc generujących duży ruch np. galerie handlowe, miejsca użyteczności publicznej, stadiony i hale widowiskowo-sportowe. Wprowadzenie systemu przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu poprzez ograniczenie kierowców poszukujących miejsc do zaparkowania. System w przyszłości będzie rozwijany poprzez dołączanie kolejnych parkingów. W skład systemu wchodzą:

 • Znaki Dynamicznej Informacji Parkingowej z wyświetlaczem typu LED, zainstalowane na drogach prowadzących do wskazywanego przez nie parkingu.
 • Tablice Dynamicznej Informacji Parkingowej, w skład których wchodzi kilka znaków informujących o dostępnej liczbie wolnych miejsc, dzięki którym kierowcy wcześniej mogą dokonać wyboru odpowiedniego parkingu.

System obejmuje następujące parkingi:

 • Parking przy Muzeum Miasta Gdynia (Plac Zawiszy)
 • Parking przed Urzędem Miasta Gdynia
 • Parking za Urzędem Miasta Gdynia (od ul. Bema)
 • Parking przy Bulwarze Nadmorskim (Skwer Arki Gdynia)

Lokalizacje Tablic i Znaków Dynamicznej Informacji Parkingowej:

 • Tablice Dynamicznej Informacji Parkingowej:
  • Morska (kier. Centrum) przed skrzyżowaniem z ul. Warszawską (3 szt.)
  • 10 Lutego (kier. Skwer Kościuszki) na wysokości wyjazdu z ul. Mściwoja (3 szt.)
  • Władysława IV przed skrzyżowaniem z 10 Lutego (1szt.)
  • Droga Gdyńska (kier. Centrum) przed skrzyżowaniem z ul. Górskiego (3 szt.)
  • Al. Zwycięstwa (kier. Centrum) przed zjazdem w ul. Świętojańską (3 szt.)
 • Znaki Dynamicznej Informacji Parkingowej
  • Al. Zwycięstwa (kier. Redłowo) przed zjazdem w ul. Świętojańską (1 szt.)

W celu uruchomienia systemu Informacji Parkingowej dokonano instalacji urządzeń detekcji w postaci pętli indukcyjnych zliczających pojazdy wjeżdżające oraz wyjeżdżające z parkingu. Wyjątek stanowi parking przed Urzędem Miasta Gdynia, gdzie z uwagi na otwarty charakter parkingu, zastosowano bezprzewodowe detektory na każdym z miejsc parkingowych przy Urzędzie Miasta Gdyni.

Obliczenie wolnych miejsc parkingowych odbywa się poprzez porównanie liczby pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z nominalną liczbą miejsc parkingowych. Ponadto został zastosowany model matematyczny, który przewiduje na kilka minut do przodu dla każdej z tablic lub znaków, rzeczywistą liczbę wolnych miejsc, biorąc pod uwagę czas dojazdu od znaku do parkingu.

System Informacji Parkingowej został już wybudowany. Obecnie przeprowadzane są prace związane z kalibracją i testowaniem urządzeń, żeby mieć pewność, że informacje przekazywane kierowcom są zgodne z rzeczywistością.

Zdj. 1 Tablica informacji parkingowej – Droga Gdyńska

Zdj. 2 Tablica informacji parkingowej – ul. Świętojańska

Zdj. 3 Parking przy Urzędzie Miejskim z zainstalowanymi detektorami zajętości miejsca

Zdj. 4 Bezprzewodowy detektor zajętości miejsca parkingowego

[zdjęcia i materiały: ZDIZ]

 

Czytaj więcej:

Zdj. 1 Tablica informacji parkingowej – Droga Gdyńska

 • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."