Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


O systemie TRISTAR - System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu

Bardzo ważnym efektem oczekiwanym od systemu Tristar jest ograniczenie liczby kolizji i wypadków, a tym samym zmniejszenie liczby osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Służyć do tego będzie system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, którego jedną z funkcji będzie egzekwowanie, a następstwem tego ograniczanie liczby wykroczeń związanych z przejazdem na czerwonym świetle oraz przekraczaniem dopuszczalnej prędkości. Pomiar prędkości odbywać się będzie na dwa sposoby: punktowo oraz w jednej lokalizacji - odcinkowo.

Zdj. 1 Kamera FC przy Al. Zwycięstwa – Nowa Kopernika

Lista lokalizacji, w których rejestrowane będą wykroczenia:

  • rejestracja przejazdu na czerwonym świetle

  • rejestracja przekroczenia prędkości chwilowej

  • rejestracja przekroczenia prędkości odcinkowej

Aby uruchomić system pomiaru prędkości i przejazdu na czerwonym świetle, wymagana jest akceptacja Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. Spośród wszystkich zgłoszonych punktów, zgodę na uruchomienie otrzymały:

  1. Rejestracja przejazdu na czerwonym świetle : Morska – Obwodowa jezdnia ul. Morskiej kier. Rumia
  2. Rejestracja przejazdu na czerwonym świetle: Morska – Kwiatkowskiego – jezdnia ul.Morskiej w obu kierunkach.

Wszystkie kamery rejestrujące wykroczenia, które otrzymały zgodę, zostaną do końca roku pomalowane na kolor żółty.

Pomiar odcinkowy zlokalizowany na ul. Wielkopolskiej na odcinku Gedymina - Racławicka otrzymał legalizację Głównego Urzędu Miar, natomiast GITD nie przychyliła się do włączenia systemu rejestracji prędkości odcinkowej w chwili obecnej.

Sytuacja w lokalizacjach, które nie otrzymały akceptacji GITD może się dynamicznie zmieniać, ponieważ w przypadku zwiększenia liczby zdarzeń drogowych w miejscu, gdzie zlokalizowane są fotorejestratory wykroczeń, będą one zgłaszane do ponownego rozpatrzenia.

Ponadto wszystkie urządzenia do rejestracji wykroczeń pełnią drugą założoną funkcję, czyli mierzenie czasów przejazdu pomiędzy poszczególnymi odcinkami, które następnie prezentowane będą na tablicach zmiennej treści, zalecając kierowcom z jakiej trasy przejazdu skorzystać.

Urządzenia rejestrujące zostały wyposażone w kamery typu ANPR (automatycznie rozpoznające numery rejestracyjne) sprzężone z pętlami indukcyjnymi zainstalowanymi w jezdni za linią zatrzymania oraz sterownikiem sygnalizacji świetlnej, z którego czerpane są informacje na temat wyświetlanego sygnału.

Zasada funkcjonowania urządzeń prezentuje się następująco:

  • Przejazd na czerwonym świetle - w chwili gdy uruchomi się sygnał czerwony uaktywniany zostanie system rejestracji wykroczeń. Pętle indukcyjne wykrywające przejazd pojazdu w chwili wyświetlania sygnału czerwonego spowodują rejestrację i archiwizację zdjęcia z przodu i z tyłu. Zdjęcie z tyłu stanowić będzie dodatkowe potwierdzenie dla jednostki przeprowadzającej postępowanie mandatowe, stanowiące dowód na to, iż pojazd w chwili wyświetlania sygnału czerwonego wjechał na skrzyżowanie. Aplikacja do konfiguracji systemu umożliwia wprowadzenie opóźnienia z jakim system będzie uruchamiany w stosunku do światła czerwonego. Opóźnienie to będzie konfigurowalne i zależne od decyzji organu prowadzącego postępowanie mandatowe.
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości – w chwili wjazdu pojazdu na pierwszą pętlę indukcyjną zostanie uruchomiony pomiar prędkości, który polega na obliczeniu czasu przejazdu pomiędzy pętlami indukcyjnymi wykonanymi w dokładnie określonej odległości. Ze wzoru na średnią prędkość zostanie obliczona prędkość przejazdu pomiędzy dwiema pętlami i w chwili popełnienia wykroczenia zostanie zarejestrowane zdjęcie pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną, stanowiące dowód na popełnienie wykroczenia i skierowanie go do jednostki mandatującej.
  • Pomiar odcinkowy – polegać będzie na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy dwoma fotorejestratorami. Znając odległość, która została zmierzona przez Główny Urząd Miar po najkrótszej możliwej linii przejazdu, wyliczona zostanie średnia prędkość. Jeżeli prędkość ta będzie wyższa od prędkości dopuszczalnej na danym odcinku, zdjęcia zostaną połączone i przygotowane do rozpoczęcia postępowania mandatowego.

Fotorejestratory będą także posiadać funkcję wyszukiwania pojazdów z tzw. „białej i czarnej listy". Na białej liście zostaną zapisane pojazdy uprawnione do poruszania się w obszarze objętym nadzorem (np. po wydzielonym tzw. „Bus Pasie"), natomiast czarna lista zawierać będzie pojazdy poszukiwane, zgłoszone przez Policję np. w związku z kradzieżą. Dzięki temu w sytuacji, kiedy zostanie popełnione przestępstwo i znane będą numery rejestracyjne pojazdu, możliwe będzie bieżące wyszukiwanie go w miejscach, gdzie zostały zainstalowane fotorejestratory.

Podróżni nie muszą obawiać się o swoją prywatność i anonimowość na drodze. Numery rejestracyjne zbierane przez urządzenia są automatycznie szyfrowane i jeżeli nie zostało popełnione wykroczenie, mierzone są parametry ruchu w celach statystycznych, a następnie zdjęcia są automatycznie tracone.

[zdjęcia i materiały: ZDIZ Gdynia]

 

 

Czytaj więcej:

 

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."