Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


O systemie TRISTAR - System Informacji dla Kierowców

System Informacji dla Kierowców został przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania danych o ruchu pochodzących z ogólnie pojętych urządzeń detekcji systemu Tristar (m.in. wspomniane wcześniej kamery ANPR pełniące także funkcje fotoradarów, moduły wykrywania zdarzeń drogowych, stacje meteorologiczne itd.).

Informowanie kierowców o zaburzeniach w ruchu odbywa się za pośrednictwem tablic i znaków zmiennej treści, zainstalowanych w strategicznych miejscach sieci drogowej Gdyni oraz za pośrednictwem strony internetowej (informacje o portalu WWW zostaną przedstawione w kolejnym artykule). System Informacji dla Kierowców stanowi źródło informacji dla kierowców w zakresie:

 • bieżącego natężenia ruchu w obszarze działania systemu
 • aktualnych zdarzeniach i utrudnieniach drogowych obejmujących wypadki, awarie sygnalizacji świetlnej, awarie infrastruktury drogowej i technicznej, prowadzone prace drogowe, wyłączenia z ruchu, imprezy masowe
 • informacje o planowanych zdarzeniach i utrudnieniach drogowych obejmujących prace drogowe, remonty, wyłączenia z ruchu, imprezy masowe
 • informacje odnośnie aktualnej dostępności miejsc parkingowych na parkingach zintegrowanych z systemem
 • informacji o warunkach atmosferycznych na drogach (m.in. o temperaturze, wilgotności, sile i kierunku wiatru itd.) oraz ostrzeżeń o warunkach pogodowych niebezpiecznych dla ruchu (np. śliska nawierzchnia, boczny wiatr, mgła, itd.) pochodzących z automatycznych stacji pogodowych zintegrowanych z systemem;
 • dane historyczne i statystyki istotne z punktu widzenia użytkowników w zakresie powyżej wyszczególnionych informacji
 • informacje o wybranych obiektach zainteresowania istotnych z punktu widzenia użytkowników sieci drogowej (stacjach paliw, stacjach obsługi pojazdów, punktach kontroli prędkości, stacjach ważenia, pojazdów, posterunkach Policji i Straży Miejskiej itp.)

 Obecnie etap zaawansowania w zakresie wdrażania Systemu Informacji dla Kierowców pozwala na wyświetlanie w sytuacjach incydentalnych informacji na Tablicach i Znakach Zmiennej Treści. Jednak urządzenia jeszcze nie zostały ostatecznie odebrane od generalnego wykonawcy systemu Tristar, dlatego praca urządzeń wywoływana jest tylko ręcznie i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Tablice Zmiennej Treści zostały zainstalowane w Gdyni w 8 lokalizacjach. Informacje dla kierowców przekazywane są za pomocą wielkoformatowego ekranu opartego o technologię LED. Komunikaty wyświetlane na urządzeniach są uruchamiane automatycznie tj. system sam proponuje treść w zależności od sytuacji na drodze oraz ręcznie, przez operatorów systemu Tristar.

Informacje wyświetlane za pośrednictwem Tablic Zmiennej Treści mają za zadanie przekazać zalecenia co do podjęcia konkretnych zachowań na drodze, natomiast nie są one obligatoryjne i decyzja o dostosowaniu się do nich pozostaje w gestii kierowcy (np. zalecenie skorzystania z objazdu).

Urządzenia służą do przekazywania kierowcom następujących treści:

 • informacje o utrudnieniach (zator, roboty drogowe, zdarzenia drogowe, awarie pojazdów, imprezy masowe, zanieczyszczenia drogi, przeciążenie odcinka ruchem itp.)
 • informacje o czasie przejazdu do celu pomiędzy najbardziej istotnymi z punktu widzenia obciążenia ruchu miejscami dla drogi podstawowej i drogi alternatywnej np. czas przejazdu do Gdańska przez Obwodnicę Trójmiasta i przez Trasę Średnicową podany w minutach
 • zalecenia o objeździe

Lokalizacja urządzeń:

 • Morska(kier. Centrum) pomiędzy Kcyńską a Obwodnicą Trójmiasta
 • Morska (kier. Centrum) pomiędzy Działdowską a Estakadą Kwiatkowskiego
 • Morska (kier. Chylonia) pomiędzy ul. Zakręt do Oksywia a Estakadą Kwiatkowskiego
 • Estakada Kwiatkowskiego (kier. Obwodnica Trójmiasta) pomiędzy ul. Hutniczą i ul. Morską
 • Estakada Kwiatkowskiego - zjazd z Obwodnicy przed ul. Morską
 • Wielkopolska (kier. Redłowo) Pomiędzy ul. Wrocławską i Drogą Gdyńską
 • Droga Gdyńska (kier. Centrum) przed skrzyżowaniem z ul. Górskiego
 • Droga Gdyńska (kier. Redłowo) przed skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską

Zdj. 1 Tablica zmiennej treści przy Drodze Gdyńskiej

Na tablicach zmiennej treści spodziewać się można następujących, przykładowych komunikatów:

Zdj. 2 Przykładowe komunikaty wyświetlane na Tablicach Zmiennej Treści

Znaki o Zmiennej Treści to urządzenia, które składają się z kilku ekranów LED, z których każdy pełni funkcję niezależnego znaku, mającego moc prawną taką samą, jak klasyczny znak pionowy.

Wygląd znaku ściśle odpowiada normom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W myśl rozporządzenia odpowiadają one barwą i kształtem odpowiednim znakom statycznym. Stosuje się tu jednak pewne uproszczenie formy symbolu oraz zamianę barwy tła z białego (żółtego) na czarny i barwy symboli z czarnego na biały (żółty). Obrzeża znaków zakazu i znaków ostrzegawczych są czerwone.

Za wyświetlanie znaków odpowiada automatycznie system nadrzędny lub ręcznie - operator. W tym celu zostały przygotowane scenariusze i procedury, które w przypadku zaistnienia konkretnych warunków (np. atmosferycznych), wyświetlają ograniczenie prędkości wraz z dodatkowym stosownym znakiem i (lub) komunikatem tekstowym.

Lokalizacja urządzeń:

 • Estakada Kwiatkowskiego (kier. Obwodnica Trójmiasta) przed węzłem Kwiatkowskiego
 • Estakada Kwiatkowskiego zjazd z Obwodnicy przed ul Morską
 • Droga Gdyńska (kier. Centrum) przed skrzyżowaniem z ul. Górskiego
 • Droga Gdyńska (kier. Redłowo) przed skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską
 • Droga Gdyńska (kier. Redłowo) na wysokości wjazdu z ul. Stryjskiej

Zdj. 3 Znak Zmiennej Treści przy Drodze Gdyńskiej

Zdj. 4 Znak Zmiennej Treści przy Drodze Gdyńskiej

Na Znakach Zmiennej Treści spodziewać się można następujących treści:

Zdj. 5 Schemat Znaku Zmiennej Treści wraz z przykładowym scenariuszem

Zdj. 6 Zestawienie znaków możliwych do wyświetlania

Zdj. 7 Zestawienie komunikatów tekstowych możliwych do wyświetlania

[zdjęcia i materiały: ZDIZ Gdynia]

 


 

Czytaj więcej:

 

Zdj. 2 Schemat Znaku Zmiennej Treści wraz z przykładowym scenariuszem

 • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."