Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


O systemie TRISTAR - System Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowego

System Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowego zainstalowany w ramach systemu Tristar, służy organizatorom komunikacji miejskiej (w Gdyni - ZKM) do stałego nadzoru i zarządzania ruchem pojazdów. Umożliwia lokalizację pojazdów transportu zbiorowego, kontrolę zgodności przejazdu z rozkładem oraz podejmowanie przez dyspozytorów czynności mających na celu reagowanie na zakłócenia w obsłudze pasażerów środkami transportu zbiorowego.

W tym celu zamontowano komputery pokładowe w 325 autobusach i trolejbusach, które na bieżąco dostarczają informacji o lokalizacji pojazdu za pośrednictwem systemu GPS, informacji o prędkości i opóźnieniu (przyspieszeniu) w stosunku do rozkładu jazdy. Dane te przesyłane są za pośrednictwem sieci komórkowej do Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem Tristar w budynku przy ul. 10 Lutego 24, przy którym znajdują się stanowiska i pulpity dyspozytorskie Zarządu Komunikacji Miejskiej wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie dyspozytorskie. Oprogramowanie to umożliwia wizualizację położenia poszczególnych pojazdów oraz posiada narzędzia do analizy danych pochodzących z komputerów pokładowych.

Dane pochodzące z systemu są także wykorzystywane do przekazywania pasażerom informacji o rzeczywistych czasach przyjazdu pojazdów na stanowisko przystankowe. Odbywa się to za pośrednictwem zainstalowanych na przystankach Tablic Informacji Pasażerskiej. Po pełnym uruchomieniu systemu Tristar tj. najpóźniej do maja 2015 informacje te będą także przekazywane za pośrednictwem Terminali Informacji Pasażerskiej oraz portalu WWW systemu Tristar.

W chwili obecnej System Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowego jest już uruchomiony i dostosowywany (kalibrowany) do potrzeb ZKM w Gdyni. Zgodnie z umową dodatkową, do lutego 2015 roku komputery pokładowe zostaną zainstalowane w nowych 15 pojazdach.

Zdj. 1 Aplikacja dyspozytorska do zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego

Zdj. 2 Komputer pokładowy zainstalowany w autobusach i trolejbusach

 

[zdjęcie tytułowe: PKT Gdynia; zdjęcia i materiały: ZDiZ]


Czytaj więcej:

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."