Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Jak to działa? - System monitorowania pracy sygnalizacji

System monitorowania pracy sygnalizacji

Centrum Sterowania Ruchem systemu TRISTAR posiada oprogramowanie do monitorowania pracy sygnalizacji w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu operatorzy mogą na bieżąco analizować pracę każdego skrzyżowania, m.in. poprawność wyświetlanych sygnałów drogowych, czy też pracę czujników wykrywających pojazdy. 

W przypadku awarii któregokolwiek z elementów wpływających na poprawność pracy sygnalizacji, operatorzy natychmiastowo otrzymują stosowne komunikaty, dzięki czemu znacząco skraca się czas potrzebny na podjęcie działań mających na celu przywrócenia poprawnej pracy skrzyżowania.

Historia pracy sygnalizacji

Historia pracy sygnalizacji w postaci pasków sygnałów

Historia pracy sygnalizacji przechowywana jest w dedykowanej bazie danych. Historyczne informacje o długości trwania poszczególnych świateł oraz czasu oczekiwania pojazdów na sygnał zielony są bardzo ważne. W przypadku zgłoszeń od mieszkańców o problemach w pracy sygnalizacji świetlnej, inżynierowie ruchu mogą cofnąć się do okresu, w którym nastąpiły nieprawidłowości oraz przeanalizować dane w celu ich identyfikacji.

[zdjęcia: materiały ZDIZ] 

  • Nie wiem jak obecnie - ale w ubiegłym roku P4a nie wykrywała rowerów. O ile nie trafił się jakiś samochód zmierzający w kierunku Nowogrodzkiej - pozostawał jedynie skok na czerwonym... Ciekawe jak będzie po uruchomieniu systemu w pełnym zakresie...

    około 9 lat(a) temu
  • Dzień dobry, problem wykrywania rowerów przez pętle jest nam znany. Na początku pozwolę sobie przybliżyć sposób działania detekcji. Pętla indukcyjna jest to przewód zatopiony w jezdni, w którym "płynie prąd" tym samym generując pole magnetyczne. Samochód, który składa się z wielu elementów metalowych, w momencie przejazdu przez pętle zaburza owe pole powodując zmianę wartości natężenia prądu co jest wychwycone przez komputer sterujący sygnalizacją. Problem przez Pana opisany wywodzi się przede wszystkim z konstrukcji współczesnych rowerów, które bardzo często zbudowane są z materiałów lekkich niewpływających na pole magnetyczne pętli. Jest możliwość ustawienia tzw. czułości pętli, czyli przy jakiej zmianie "wartości prądu" komputer ma stwierdzić, że pojazd przejechał, a która pozwoliłaby na wykrywanie rowerów. Jednak w opisywanym przez Pana przypadku spowodowałoby to, że pętla P4a byłaby wzbudzana przez pojazdy jadące na wprost czyli lewoskręt zapalałby się niepotrzebnie. Zarówno na tym jak i innych skrzyżowaniach będziemy starali się tak konfigurować czułość pętli w taki sposób by zapewnić możliwość wykrywania rowerów przy jednoczesnym zapobieganiu wykrywania pojazdów poruszających się innymi pasami ruchu.

    około 9 lat(a) temu
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."