Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Praca Lokalnego Technicznego Zespołu Zadaniowego w ramach projektu Freight TAILS

ULG spotkanie-1

W ramach projektu Freight TAILS, zgodnie z metodologią URBACT, powołany został Lokalny Techniczny Zespół Zadaniowy (URBACT Local Support Group).

Zespół tworzą nie tylko przedstawiciele Miasta, ale przede wszystkim mając na uwadze założenia i cele projektu - przedstawiciele sektora prywatnego, zrzeszającego przedsiębiorców z ulicy Starowiejskiej, Świętojańskiej i Abrahama.

Dotychczas prace w ramach Zespołu przebiegały bardzo efektywnie, z dużym zaangażowaniem jego uczestników.

W ramach pracy Zespołu odbyło się 11 spotkań - część z nich obejmowała szeroką grupę przedsiębiorców ze wspomnianego obszaru, a część miała bardzo techniczny charakter i odbywała się w węższym gronie uczestników.

Wszyscy potencjalni uczestnicy zapraszani byli do udziału w spotkaniach osobiście przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, bądź drogą mailową.

W oparciu o rezultaty badań profilu dostaw wspomnianego obszaru Gdyni - Śródmieście, które przeprowadzone zostały na przełomie marca/kwietnia br. w ramach projektu, jak również po uwzględnieniu analizy parkingowej wykonanej na zlecenie Miasta, wspólnie wypracowano propozycję rozwiązania dla usprawnienia systemu dostaw w mieście - wprowadzenie dedykowanych miejsc dostaw.

Kolejnym etapem realizacji zadań Zespołu było ustalenie lokalizacji dedykowanych miejsc dla dostaw oraz zasad ich funkcjonowania. Konsultacje odbywały się w podziałach na ulice i z udziałem przedsiębiorców z ich obszaru.

Podczas konsultacji brano pod uwagę nie tylko obliczenia statystyczne, ale także realne uwarunkowania przedmiotowej przestrzeni, bardzo często z uwzględnieniem ulic dojazdowych oraz realne potrzeby przedsiębiorców.

Więcej o dalszych działaniach podejmowanych w ramach projektu i ich efektach już wkrótce.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu URBACT III.

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Pytaliście i w końcu oficjalnie jest - harmonogram Sylwestra 2019 (godziny rozpoczęcia)🎉: 20.00 - otwarcie bramek,… https://t.co/lbfkV6e7rI

by Gdynia