Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Elektromobilność wśród gdyńskich przedsiębiorców – wyniki badań!

 

W związku z obowiązującą Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., Gmina Miasta Gdyni przygotowuje strategię rozwoju elektromobilności. Jednym z działań podjętych przez miasto jest realizacja projektu unijnego CAR (Creating Automotive Renewal), którego celem jest zwiększanie świadomości i promowanie elektromobilności w miastach.

Gmina Miasta Gdyni przystąpiła do badania opinii publicznej świadomości i zachowań w zakresie elektromobilności wśród gdyńskich przedsiębiorców. Celem badania jest umożliwienie analizy aktualnego stanu elektromobilności i potencjału jej rozwoju w mieście Gdynia.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego od czerwca do sierpnia bieżącego roku. W trakcie badań ankieterzy odwiedzili gdyńskie przedsiębiorstwa w celu zebrania informacji na temat m.in. liczby zatrudnionych pracowników, sposobie dojazdów pracowników do pracy, liczby i rodzaju pojazdów służbowych, planów odnośnie do zakupu pojazdów elektrycznych, czynników wpływających na decyzję o ewentualnym zakupie pojazdów elektrycznych oraz barierach rozwoju elektromobilności w firmie. 

 W badaniu wzięły udział 153 przedsiębiorstwa. Dzięki przeprowadzonym badaniom dowiedzieliśmy się m.in., że:

  • Przedsiębiorcy bez względu na liczbę pracowników wskazali podobne bariery rozwoju elektromobilności, są to: wyższy koszt zakupu w porównaniu z pojazdami konwencjonalnymi, brak lub ograniczona dostępność stacji ładowania pojazdów czy brak źródeł dofinansowania.
  • 70% przebadanych przedsiębiorstw jest zainteresowanych bezpłatnymi testami samochodów elektrycznych.
  • Jedynie 4% przebadanych przedsiębiorstw posiada parkingi wyposażone w stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
  • Aktualna świadomość przedsiębiorców w zakresie elektromobilności jest niewielka, dlatego większość z nich nie planuje realizować inwestycji dotyczących elektromobilności, w tym kupować służbowych pojazdów elektrycznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem wyników badań opinii publicznej wśród gdyńskich przedsiębiorców, dotyczących świadomości i zachowań w zakresie elektromobilności. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na dostosowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej do oczekiwań oraz potrzeb gdyńskich przedsiębiorców.

Badanie zostało wykonane w ramach realizacji projektu unijnego CAR (Creating Automotive Renewal), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."