Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider
 


Lokalna Grupa Robocza w czasach pandemii - wyzwania Projektu SMACKER

 

W dniu 14.04.2020 r. (tj. wtorek) odbyło się wyjątkowe spotkanie Lokalnej Grupy Roboczej w ramach realizacji projektu unijnego SMACKER. Z powodu panującej w kraju pandemii i wprowadzonej profilaktyki epidemiologicznej zaproponowano uczestnictwo w spotkaniu poprzez obejrzenie nagranej prezentacji wraz z komentarzem prowadzącej spotkanie, Justyny Suchanek.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Lokalnej Grupy Roboczej (Local Mobility Forum), w tym przedstawiciele: jednostek Urzędu Miasta - Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością, Wydziału Strategii, Wydziału Ogrodnika Miasta, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, Zarządu Komunikacji Miejskiej, Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino, Rady Miasta - Pełnomocnik ds. Dzielnic, Biura Planowania Przestrzennego oraz Laboratorium Innowacji Społecznych. 

Celem spotkania było przedstawienie postępu prac projektu SMACKER.

Na początku spotkania, koordynator projektu przedstawił jego uczestnikom postęp prac w realizacji projektu SMACKER. Następnie omówiono wyniki badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Pokazano sposób doboru próby i miejsca przeprowadzenia badania. Przedstawiono również najważniejsze wnioski z badania.

Następnie pokazano i omówiono sieć transportu zbiorowego w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino, obciążenie linii transportu zbiorowego na odcinkach w obszarze dzielnicy (liczba osób wsiadających i liczba osób wysiadających), popyt w ciągu dnia z podziałem na godziny i analizę napełnienia przystanków transportu zbiorowego.

Przedstawiono również zaktualizowany katalog możliwych do wdrożenia rozwiązań pilotażowych, takich jak:

  • zmiany tras (w tym wydłużenie/skrócenie),
  • zwiększenie częstotliwości kursów,
  • nowe przystanki/przesunięcia przystanków dla linii transportu zbiorowego,
  • zwiększenie dostępności do przystanków (np. uzupełnienie chodników),
  • zwiększenie komfortu podczas oczekiwania mieszkańców na transport zbiorowy (np. poprzez zieleń),
  • lepsza informacja pasażerska, ekrany e-ink na przystankach,
  • transport na żądanie dedykowany mieszkańcom (np. minibusy).

W podsumowaniu spotkania poproszono interesariuszy o konsultacje i odpowiedź na trzy pytania dotyczące tematu spotkania, w tym między innymi o przesłanie konkretnych sugestii dotyczących usług transportowych w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

 

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez:

O projekcie

civitas logoCIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami: Gdynią, Akwizgranem (Niemcy), Koprivnicą (Chorwacja) i Palmą de Mallorca (Hiszpania). Partnerami w realizacji części gdyńskiej projektu są: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Ostatnie wiadomości z Twittera

Twitter response: "Could not authenticate you."