Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


CAR

CAR-SB-logotype

W ramach projektu CAR (Creating Automotive Renewal) zostaną opracowane rozwiązania systemowe do wdrożenia i rozbudowy systemów dla pojazdów elektrycznych, w skład których wejdą pojazdy, stanowiska ładowania, rozwiązania płatnicze, modele biznesowe oraz informacje i dyskusje z firmami i organizacjami, które są zainteresowane inwestowaniem w flotę pojazdów elektrycznych.

Projekt: CAR - Creating Automotive Renewal
Program ramowy: INTERREG South Baltic EU

Oś priorytetowa: 3 - Poprawa łączności transgranicznej w funkcjonalnym niebieskim i zielonym obszarze transportu
Cel szczegółowy: 3 - Poprawa jakości i zrównoważenia środowiskowego usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku
Czas trwania projektu: 01.2018 – 12.2020
Partnerzy projektu:
- LP - Industrial Development Centre South; Lund municipality; RISE – Szwecja,
- PVA-MV AG; ROSTOCK PORT GmbH – Niemcy
- DTU Elektro - Technical Univerity of Denmark - Electrical Engineering; Regional Municipiality of Borholm - Dania
- Politechnika Gdańska Wydział Chemii; Miasto Szczecin; Fundacja Poszanowania Energii / Miasto Gdynia / - Polska

Cele Miasta Gdyni przystąpienia do projektu:
1. Uzupełnienie strategii Miasta Gdyni 2030 o elementy związane z elektromobilnością przez kontynuowanie badań preferencji i oczekiwań mieszkańców Gdyni związanych z carsharingiem, infrastrukturą ładowania EV, potencjalnym wprowadzeniem strefy zeroemisyjnej, zakupem autobusów z napędem wodorowym lub elektrycznym vs trolejbusy -- badania fokusowe/pogłębione.
2. Opracowanie założeń dla systemu obsługi infrastruktury stacji ładowania (informacji o stacjach, systemu dostępu i płatności, modeli biznesowych - realizacji procesu ładowania) kompatybilnych z systemami obsługi pojazdów elektrycznych, dostępnych w pasie południowego Bałtyku – współpraca transgraniczna.
3. Zbudowanie pilotażowej stacji ładowania, będącej elementem „północnego korytarza" dla EV.
4. Współpraca z miastem Szczecin w stworzeniu „północnego korytarza" dla samochodów elektrycznych (EV) – porównanie przyjętych modeli i rozwiązań.
     4.1. Włączenie do współpracy miasta Koszalin (dzielenie się wiedzą) – zabezpieczenie ładowania w ½ korytarza (zasięg EV).