Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


ENTER.HUB

Drukuj

logo ENTER.HUB Urb UE

Dnia 1 lutego 2013 roku w Gdyni rozpoczęto realizację europejskiego projektu ENTER.HUB (European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits). Projekt promuje węzły kolejowe o znaczeniu regionalnym/ kolei dużych prędkości jako siłę napędową dla zrównoważonego, ekonomicznego, kulturowego i społecznego rozwoju miast średniej wielkości.

W ramach niego, specjalnie powołane, Lokalne Grupy Wsparcia złożone przedstawicieli firm i instytucji, wspólnymi siłami opracują koncepcje zagospodarowania przestrzeni swoich węzłów kolejowych, dzięki którym obiekty te staną się atrakcyjnymi miejscami nie tylko dla podróżnych i mieszkańców, ale również dla rozwoju usług, co jest szczególnie ważne teraz - w dobie kryzysu Zjednoczonej Europy. Ważnym elementem projektu ENTER.HUB jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami.

ENTER.HUB prowadzony jest w ramach programu URBACT II i rozwijany zgodnie z filozofią głównych dokumentów obowiązujących w Unii Europejskiej, w szczególności: Strategii Europa 2020, Strategii Lizbońskiej, Białej Księgi: Europejska Polityka Transportowa, Traktatów Rzymskich, Funduszu „Łącząc Europę”, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, itp.

Mapa

W projekcie udział bierze 10 miast i 2 regiony z 9 różnych państw:

- Włochy: Reggio Emilia (lider projektu),
- Francja: Creil,
- Szwajcaria: Lugano,
- Niemcy: Rostock, Ulm,
- Polska: Gdynia, Łódź,
- Szwecja: Orebro,
- Wielka Brytania: Preston,
- Portugalia: Porto,
- Hiszpania: Ciudad Real, Girona.

W ramach projektu ENTER.HUB, miasta partnerskie będą realizowały zadania uzależnione od roli ich węzła w sieci transportowej. Działania te dotyczą np. poprawy funkcjonowania transportu publicznego w okolicy węzła (Łódź), poprawy jego wizerunku (Ulm), rozwoju usług logistycznych w węźle (Orebro).

W naszym przypadku, węzeł transportowy przy Dworcu w Gdyni Głównej został zakwalifikowany jako siła napędowa - "turbina" wspomagająca rozwój miasta.

Projekt trwa 27 miesięcy i zakończy się w kwietniu 2015 roku. Jego całkowity koszt to 717 410 EUR, w tym 40 730 EUR przeznaczone zostało na realizację części gdyńskiej.

Powołana na rzecz projektu Gdyńska Lokalna Grupa Wsparcia składa się z pracowników:

- Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
- Urzędu Miasta w Gdyni:

•    Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych,
•    Wydziału Inwestycji,
•    Referatu Promocji i Turystyki,
•    Biura Rozwoju Miasta,
•    Biura Ogrodnika Miasta,

- Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni,
- Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
- Centrum Designu Gdynia,
- Agencji Rozwoju Gdyni,
- Polskich Kolei Państwowych S.A.,
- PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście,
- Polskich Linii Kolejowych S.A.

Grupa ma charakter otwarty, ZDiZ w Gdyni (koordynator projektu) planuje rozszerzać ją o kolejnych interesariuszy.

Węzeł transportowy Dworzec Gdynia Główna będzie miał strategiczną rolę w przedstawieniu atutów miasta. Lokalna Grupa Wsparcia opracuje koncepcję zagospodarowania terenu węzła (Lokalny Plan Działania), dzięki której stanie się on przyjazną dla ludzi częścią Śródmieścia. Koncepcja uwzględni m.in. reorganizację układu przystanków autobusowych i trolejbusowych, zmiany w układzie drogowym. Z pewnością, usprawni i przyspieszy to dostęp do istotnych z punktu widzenia gospodarczego, turystycznego, kulturowego i usługowego miejsc w Gdyni. Planowane jest również wyznaczenie, na terenach sąsiadujących z węzłem, przestrzeni pod nowe obiekty, które staną się atrakcyjnymi miejscami dla mieszkańców, osób przyjezdnych i przedsiębiorców oraz które przyczynią się do rozwoju miasta. Chcielibyśmy, aby obszar węzła stał się przestrzenią, w której piesi mogą bezpiecznie i swobodnie się poruszać. Istotną rolę w koncepcji stanowi przystosowanie węzła do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt ENTER.HUB daje ogromną możliwość, aby węzeł transportowy Dworzec Gdynia Główna stał się nowoczesną wizytówką naszego miasta.

HubLokalna Grupa Wsparcia, w trakcie spotkań:

- dokona przeglądu istniejących już koncepcji zagospodarowania węzła,
- będzie omawiać sprawdzone i skuteczne rozwiązania z innych miast,
- wdroży dobre praktyki w plan zagospodarowania gdyńskiego węzła,
- rozważy szansę rozwoju nowych usług typu: Bike&Ride, Park&Ride, Rent a Bike, Kiss&Ride,
- opracuje Lokalny Plan Działania.

Przedstawiciele zespołu będą uczestniczyć w warsztatach wraz z reprezentantami miast partnerskich, na których będą omawiać poczynione działania oraz wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań problemów danego węzła.