Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Spotkanie partnerów projektu CIVITAS DYN@MO - Akwizgran, 28-30 stycznia 2013 r.

W dniach 28-30 stycznia 2013 roku w Akwizgranie miało miejsce pierwsze spotkanie partnerów uczestniczących w.projekcie CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility). 

Gdynia była reprezentowana przez Pana Wiceprezydenta Marka Stępę oraz przedstawicieli instytucji lokalnego konsorcjum w projekcie, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie partnerów projektu w Akwizgranie - styczeń 2013

Spotkanie podzielone było na 2 części: pierwszego dnia odbyła się część oficjalna, w której uczestniczyli najważniejsi politycy miast partnerskich, tj. Akwizgranu, Gdyni, Koprivnicy i Palmy de Mallorca, drugiego i trzeciego zaś omawiano zasady pracy nad realizacją projektu.

Spotkanie podzielone było na 2 części: pierwszego dnia odbyła się część oficjalna, w której uczestniczyli najważniejsi politycy miast partnerskich, tj. Akwizgranu, Gdyni, Koprivnicy i Palmy de Mallorca, drugiego i trzeciego zaś omawiano zasady pracy nad realizacją projektu.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.

Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.

Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.  Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.  Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.

Głos zabrała również Pani Gisela Nacken – Komisarz ds. planowania i środowiska w Akwizgranie, która zaprezentowała projekt DYN@MO.

Na koniec części oficjalnej odbyła się derbata pt. "Innowacja Mobility 2.0 w europejskich miastach", w której udział brali prezydenci i przedstawiciele miast partnerskich:

 • Akwizgran: Gisela Nacken, Monika Frohn, Sabine Verheyen, Dirk Vallee,
 • Gdynia: Marek Stępa,
 • Koprivnica: Helena Hecimovic,
 • Palma de Mallorca: Gabriel Vallejo Gomila.

W dyskusji omawiano m.in. szanse, jakie daje Mobility 2.0, a także możliwości wdrożenia jej wśród mieszkańców miast partnerskich.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.  Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.  Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.

Spotkanie drugiego dnia odbyło się w siedzibie władz regionu miejskiego Akwizgran. Po prezentacji Pana Gerharda Ablassera (miasto Graz, Austria) o szansach, jakie daje udział w inicjatywie CIVITAS, reprezentanci miast partnerskich szczegółowo przedstawili działania, jakie będą realizować w swoich miastach w ramach projektu DYN@MO.

W tym dniu przeprowadzone zostaly również warszaty szkoleniowe w zakresie ewaluacji oraz promocji projektu u poszczególnych parnterów.

Za ewaluację projektu odpowiedzialny jest Pan Tom Rye – profesor Uniwersytetu w Lund. Na swoich warsztatach omawiał z uczestnikami m.in. plan wg którego ocena działań powinna zostać przeprowadzona, znaczenie badań i analiz prowadzonych w projekcie.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.  Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.  Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.

Za promocje DYN@MO odpowiedzialna jest Pani Kirsi-Marja Lonkila ze Związku Miast Bałtyckich. W trakcie zajęć, które przeprowadziła, przedstawione zostało logo projektu oraz miast partnerskich. Omówiono również formy i możliwości promocji działań w ramach projektu na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Istotne znaczenie dla rozpowszechnienia projektu DYN@MO ma platforma internetowa Mobility 2.0. W każdym z miast będą na niej przedstawiane rezultaty projektu. W naszym mieście będzie ona ważnym narzędziem przy prowadzeniu konsultacji z.mieszkańcami Gdyni na temat Planu Zrównoważonego Transportu w Gdyni, który będzie wkrótce opracowywany.

Trzeciego dnia, partnerzy zaznajomili się z narzędziami i aplikacjami, które umożliwią im sprawne zarządzanie projektem oraz ułatwią prowadzenie spraw związanych z finansowaniem poszczególnych działań.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.  Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.  Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.

Gmina Miasta Gdyni, jako lider projektu (wraz z Akwizgranem) będzie organizatorem spotkania na zakończenie projektu CIVITAS DYN@MO pod koniec 2016 roku. Mamy nadzieję, że każde z miast partnerskich będzie mogło pochwalić się wtedy swoimi sukcesami we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, które ułatwiają przemieszczanie się ich obywatelom.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.  Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.  Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.