Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Spotkanie partnerów projektu CIVITAS DYN@MO - Akwizgran, 28-30 stycznia 2013 r.

Drukuj

W dniach 28-30 stycznia 2013 roku w Akwizgranie miało miejsce pierwsze spotkanie partnerów uczestniczących w.projekcie CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility). 

Gdynia była reprezentowana przez Pana Wiceprezydenta Marka Stępę oraz przedstawicieli instytucji lokalnego konsorcjum w projekcie, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie partnerów projektu w Akwizgranie - styczeń 2013

Spotkanie podzielone było na 2 części: pierwszego dnia odbyła się część oficjalna, w której uczestniczyli najważniejsi politycy miast partnerskich, tj. Akwizgranu, Gdyni, Koprivnicy i Palmy de Mallorca, drugiego i trzeciego zaś omawiano zasady pracy nad realizacją projektu.

Spotkanie podzielone było na 2 części: pierwszego dnia odbyła się część oficjalna, w której uczestniczyli najważniejsi politycy miast partnerskich, tj. Akwizgranu, Gdyni, Koprivnicy i Palmy de Mallorca, drugiego i trzeciego zaś omawiano zasady pracy nad realizacją projektu.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.

Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.

Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.   Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.   Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.

Głos zabrała również Pani Gisela Nacken – Komisarz ds. planowania i środowiska w Akwizgranie, która zaprezentowała projekt DYN@MO.

Na koniec części oficjalnej odbyła się derbata pt. "Innowacja Mobility 2.0 w europejskich miastach", w której udział brali prezydenci i przedstawiciele miast partnerskich:

W dyskusji omawiano m.in. szanse, jakie daje Mobility 2.0, a także możliwości wdrożenia jej wśród mieszkańców miast partnerskich.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.   Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.   Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.

Spotkanie drugiego dnia odbyło się w siedzibie władz regionu miejskiego Akwizgran. Po prezentacji Pana Gerharda Ablassera (miasto Graz, Austria) o szansach, jakie daje udział w inicjatywie CIVITAS, reprezentanci miast partnerskich szczegółowo przedstawili działania, jakie będą realizować w swoich miastach w ramach projektu DYN@MO.

W tym dniu przeprowadzone zostaly również warszaty szkoleniowe w zakresie ewaluacji oraz promocji projektu u poszczególnych parnterów.

Za ewaluację projektu odpowiedzialny jest Pan Tom Rye – profesor Uniwersytetu w Lund. Na swoich warsztatach omawiał z uczestnikami m.in. plan wg którego ocena działań powinna zostać przeprowadzona, znaczenie badań i analiz prowadzonych w projekcie.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.   Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.   Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.

Za promocje DYN@MO odpowiedzialna jest Pani Kirsi-Marja Lonkila ze Związku Miast Bałtyckich. W trakcie zajęć, które przeprowadziła, przedstawione zostało logo projektu oraz miast partnerskich. Omówiono również formy i możliwości promocji działań w ramach projektu na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Istotne znaczenie dla rozpowszechnienia projektu DYN@MO ma platforma internetowa Mobility 2.0. W każdym z miast będą na niej przedstawiane rezultaty projektu. W naszym mieście będzie ona ważnym narzędziem przy prowadzeniu konsultacji z.mieszkańcami Gdyni na temat Planu Zrównoważonego Transportu w Gdyni, który będzie wkrótce opracowywany.

Trzeciego dnia, partnerzy zaznajomili się z narzędziami i aplikacjami, które umożliwią im sprawne zarządzanie projektem oraz ułatwią prowadzenie spraw związanych z finansowaniem poszczególnych działań.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.   Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.   Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.

Gmina Miasta Gdyni, jako lider projektu (wraz z Akwizgranem) będzie organizatorem spotkania na zakończenie projektu CIVITAS DYN@MO pod koniec 2016 roku. Mamy nadzieję, że każde z miast partnerskich będzie mogło pochwalić się wtedy swoimi sukcesami we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, które ułatwiają przemieszczanie się ich obywatelom.

Dnia 28 stycznia 2013 roku spotkanie w Ratuszu Miasta rozpoczął Pan Marcel Philipp – burmistrz Akwizgranu. Pogratulował on wszystkim partnerom rozpoczęcia projektu DYN@MO i życzył sukcesów w jego realizacji.   Życzenia dla uczestników przygotował także Pan Michael Groschek – Minister Budownictwa, Rozwoju Gospodarczego i Transportu kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii, w granicach którego znajduje się Akwizgran.   Pan Mark Major z Komisji Europejskiej ds. Energii i Transportu przedstawił pokrótce politykę UE dotyczącą ograniczania ilości spalin w transporcie miejskim, a także podkreślił rolę inicjatywy CIVITAS, w tym projektu DYN@MO w realizacji głównych jej celów.