Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G1.2 - Społecznościowe projekty badawcze na rzecz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Jako podstawę do aktualizacji i rozszerzenia gdyńskiego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), Politechnika Gdańska przygotuje społecznościowe projekty badawcze dla działań priorytetowych wskazanych w SUMP. Badania będą prowadzone w zakresie: możliwości rozwoju w mieście systemu Personal Rapid Transit (PRT), modyfikacji układu linii autobusowych i trolejbusowych, promocji ruchu rowerowego i pieszego oraz stref pieszych.

Wszystkie badania i ich wyniki będą poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami miasta, za pośrednictwem platformy internetowej (zadanie G3.4) i na spotkaniach z zainteresowanymi stronami.

Główne cele zadania:

 • Przygotowanie studium koncepcyjnego dla wybranych działań z Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PRT, zmiana układu drogowego i linii transportu zbiorowego, promocja ruchu rowerowego i pieszego oraz stref pieszych)
 • Przygotowanie społecznościowych projektów badawczych, które będą stanowić podstawę aktualizacji i rozszerzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
 • Zaangażowanie społeczności lokalnej do dyskusji na temat działań i badań przeprowadzonych w ramach zadania G1.2
 • Zmniejszenie zatłoczenia na drogach i emisji zanieczyszczeń po wprowadzeniu działań proponowanych w projektach badawczych w oparciu o ich wyniki.

W ramach zadania G1.2, zostaną przeprowadzone badania i analizy niektórych zadań wskazanych w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Niektóre działania wpisane w SUMP będą realizowane w ramach projektu CIVITAS DYN@MO jako projekty pilotażowe, a niektóre z nich będą ograniczone tylko do symulacji i badań w trakcie realizacji projektu. Zadanie to przyczyni się do rozwoju bardziej zaawansowanego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni. Wyniki symulacji i badań prowadzonych w ramach G1.2 wpłyną na poprawę zarządzania ruchem w mieście i stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zatłoczenia i zanieczyszczenia związanego z transportem, a więc przyczynią się do poprawy jakości życia Gdynian.

Część zadań z SUMP, tj. linia PRT łącząca dworzec kolejowy w Gdyni Głównej z Molo Rybackim oraz analiza wybranych wariantów zmian w ruchu drogowym i linii transportu zbiorowego, będzie prowadzić do wyników i koncepcji przydatnych przy realizacji działań zapisanych w SUMP.

Stan istniejący

Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu (SUTP), opracowany w ramach projektu BUSTRIP, wymaga aktualizacji i uwzględnienia wszystkich środków i rodzajów transportu. Niektóre z zawartych tam działań i wskaźników są na dzień dzisiejszy nieaktualne, inne zaś potrzebują weryfikacji i uzupełnienia danych. Bez analiz i specjalistycznych danych trudno uzyskać lub wzmocnić polityczne i społeczne poparcie dla nowych pomysłów usprawnienia transportu w mieście. Dlatego też istotne jest przygotowanie studium koncepcyjnych dla poszczególnych działań.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

Proces realizacji zadania składa się z dwóch etapów: planowania oraz wdrożenia.

Etap planowania:

 • Zbieranie danych potrzebnych na rzecz badań
 • Konsultacje z interesariuszami na temat planowanych badań
 • Przygotowanie koncepcji systemu PRT
 • Przygotowanie koncepcji zmian w układzie drogowym i linii transportu publicznego
 • Przygotowanie koncepcji kampanii promującej ruch rowerowy, pieszy oraz strefy piesze.

Etap wdrożenia:

 • Kampania promująca ruch rowerowy, pieszy i strefy piesze: symulacja zamknięcia dla ruchu ulicy Starowiejskiej i/lub ulicy Świętojańskiej - dwóch głównych ulic handlowych w Gdyni (symulacja potrzebna na rzecz realizacji zadania G1.3).
 • Opracowanie stadium koncepcyjnego systemu PRT łączącego dworzec kolejowy w Gdyni Głównej z Molo Rybackim: w badaniu uwzględniony będzie wpływ systemu na warunki ruchu w mieście.
 • Analiza wybranych wariantów zmian w układzie drogowym i liniach transportu zbiorowego będzie wykonana wraz z kompleksową oceną wpływu tych zmian na warunki ruchu w mieście.
 • Analizy oraz badania będą udostępnione na platformie internetowej mobilnagdynia.pl. Badania będą uwzględniać propozycje i uwagi zebrane od obywateli za pośrednictwem platformy internetowej

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

 • Zestaw badań i projektów transportowych konsultowanych i/lub zatwierdzonych przez interesariuszy,
 • Zaktualizowany i rozszerzony Plan Rozwoju Mobilności Miejskiej dla Gdyni,
 • Społecznościowe projekty badawcze jako zestaw narzędzi do upowszechniania wśród innych miast objętych Bałtyckim Centrum Kompetencji SUMP.

Oczekiwane rezultaty w krótkiej perspektywie czasowej:

 • Publiczna debata na temat proponowanych rozwiązań i wyników badań,
 • Raport o systemach PRT funkcjonujących w Europie oraz możliwości implementacji w Gdyni.

Oczekiwane rezultaty w średniej i długiej perspektywie czasowej:

 • Poprawa polityki planowania infrastruktury rowerowej w oparciu o konsultacje społeczne,
 • Zaangażowanie pasażerów transportu publicznego oraz innych interesariuszy w proces rozwoju tej formy transportu,
 • Wyższa świadomość społeczności lokalnej o transporcie zbiorowym w mieście.

[zdjęcie tytułowe: © Alena Yakusheva - Fotolia.com]