Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Zadanie G1.2 - Społecznościowe projekty badawcze na rzecz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Drukuj

Jako podstawę do aktualizacji i rozszerzenia gdyńskiego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), Politechnika Gdańska przygotuje społecznościowe projekty badawcze dla działań priorytetowych wskazanych w SUMP. Badania będą prowadzone w zakresie: możliwości rozwoju w mieście systemu Personal Rapid Transit (PRT), modyfikacji układu linii autobusowych i trolejbusowych, promocji ruchu rowerowego i pieszego oraz stref pieszych.

Wszystkie badania i ich wyniki będą poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami miasta, za pośrednictwem platformy internetowej (zadanie G3.4) i na spotkaniach z zainteresowanymi stronami.

Główne cele zadania:

W ramach zadania G1.2, zostaną przeprowadzone badania i analizy niektórych zadań wskazanych w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Niektóre działania wpisane w SUMP będą realizowane w ramach projektu CIVITAS DYN@MO jako projekty pilotażowe, a niektóre z nich będą ograniczone tylko do symulacji i badań w trakcie realizacji projektu. Zadanie to przyczyni się do rozwoju bardziej zaawansowanego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni. Wyniki symulacji i badań prowadzonych w ramach G1.2 wpłyną na poprawę zarządzania ruchem w mieście i stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zatłoczenia i zanieczyszczenia związanego z transportem, a więc przyczynią się do poprawy jakości życia Gdynian.

Część zadań z SUMP, tj. linia PRT łącząca dworzec kolejowy w Gdyni Głównej z Molo Rybackim oraz analiza wybranych wariantów zmian w ruchu drogowym i linii transportu zbiorowego, będzie prowadzić do wyników i koncepcji przydatnych przy realizacji działań zapisanych w SUMP.

Stan istniejący

Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu (SUTP), opracowany w ramach projektu BUSTRIP, wymaga aktualizacji i uwzględnienia wszystkich środków i rodzajów transportu. Niektóre z zawartych tam działań i wskaźników są na dzień dzisiejszy nieaktualne, inne zaś potrzebują weryfikacji i uzupełnienia danych. Bez analiz i specjalistycznych danych trudno uzyskać lub wzmocnić polityczne i społeczne poparcie dla nowych pomysłów usprawnienia transportu w mieście. Dlatego też istotne jest przygotowanie studium koncepcyjnych dla poszczególnych działań.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

Proces realizacji zadania składa się z dwóch etapów: planowania oraz wdrożenia.

Etap planowania:

Etap wdrożenia:

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

Oczekiwane rezultaty w krótkiej perspektywie czasowej:

Oczekiwane rezultaty w średniej i długiej perspektywie czasowej:

[zdjęcie tytułowe: © Alena Yakusheva - Fotolia.com]