Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G1.3 - Strefy piesze i zarządzanie dostępnością

Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu dla Gdyni (SUTP), utworzony w ramach projektu BUSTRIP, zawiera koncepcję zarządzania mobilnością dla centrum miasta, w celu zmniejszenia w nim ruchu samochodowego. Przy wsparciu danych z modelu ruchu (zadanie G3.1) oraz po konsultacjach społecznych, zostaną podjęte działania, mające na celu stałe lub czasowe wyeliminowanie ruchu pojazdów na wybranych częściach niektórych ulic.

Efektem tego działania będzie utworzenie pierwszego deptaka w centrum Gdyni, który będzie miał zarówno akceptację polityczną, jak i publiczną.

Główne cele zadania:

 • Zmniejszenie liczby pojazdów w centrum miasta oraz ograniczenie negatywnych efektów "korków",
 • Utworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej wskazanej w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej,
 • Zwiększenie atrakcyjności centrum miasta oraz poprawa jego postrzegania przez mieszkańców.

Stan istniejący

Ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta jest bardzo często trudną, polityczną decyzją. Pomysł otwarcia ulic dla pieszych może być popularny i pożądany, ale realizacja takiego działania w Gdyni jest nadal bardzo innowacyjnym przedsięwzięciem. Miasta w Polsce, które mają strefy piesze, liczą sobie zazwyczaj kilkaset lat, przez co łatwiej jest w nich uzyskać aprobatę polityczną i społeczną do tworzenia tego typu obszarów, zamykając główny plac lub ulicę. Takie działania są prawdziwym wyzwaniem dla młodych miast, tak jak Gdynia, powstałych w latach 20. i 30. XX wieku, które były budowane z zamiarem umożliwienia przepływu ruchu przez główne ulice. Zamknięcie jednej lub dwóch głównych arterii (ulic handlowych) w Gdyni jest bardzo innowacyjne i pokazuje prawdziwą dojrzałość we wprowadzaniu zrównoważonego transportu w mieście.

Obecnie, w mieście nie ma żadnej strefy pieszej. Miasto, w związku z jego szybkim rozwojem gospodarczym, jest w trakcie stopniowego przejścia z portowego / przemysłowego do centrum biznesowego. Obszary w pobliżu portu podlegają obecnie przebudowie. Biorąc pod uwagę charakter miasta i ogromną rolę turystyki, istnieje konieczność zwiększenia popularności głównego obszaru centrum miasta – pomiędzy Dworcem Kolejowym Gdynia Główna - ulicą Starowiejską - ulicą Świętojańską i Molem Południowym. Działanie to opiera się na udanej rewitalizacji ulicy Świętojańskiej, podjętej w ramach CIVITAS I. Nowo zaprojektowana przestrzeń, powstała w wyniku wspomnianego projektu, znacząco przyczyniła się do zwiększenia popularności tego obszaru wśród pieszych.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

Zamknięcie dla ruchu pojazdów części sieci drogowej w centrum miasta będzie stymulować komunikację między władzami lokalnymi, społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak właściciele sklepów w tej części miasta. Pozwoli to na opracowanie procedury, reguł, przepisów i struktury dla tworzenia deptaków. W celu utworzenia pierwszej w mieście strefy pieszej będą prowadzone badania, w ramach zadań G1.2 oraz G3.1. Dzięki nim, opracowana zostanie propozycja zmian w organizacji ruchu oraz symulacje ruchu przy zamknięciu wybranych częściach ulic w centrum Gdyni (opracowywane przez Politechnikę Gdańską).

Główne działania w ramach przygotowania i realizacji zadania G1.3 obejmują:

 • Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji i projektów,
 • Konsultacje z władzami lokalnymi, lokalną społecznością i interesariuszami,
 • Przygotowanie planów reorganizacji ruchu w centrum miasta,
 • Badania dotyczące ruchu pieszego.

Zamknięcie ulic i reorganizacja ruchu w centrum miasta, będą realizowane po udanych konsultacjach ze społeczeństwem i po ustaleniu procedur, zasad i struktury dla utworzenia obszarów pieszych. W etapie realizacji następujące zostaną wykonane:

 • Projekt pilotażowy pierwszej w mieście strefy pieszej,
 • Przygotowanie raportu na temat projektu pilotażowego, w tym opinii obywateli i innych zainteresowanych stron (tj. właścicieli sklepów).

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

 • Czasowe lub trwałe wyeliminowanie ruchu samochodowego na wybranych częściach ulic w centrum miasta,
 • Utworzenie w centrum miasta obszarów dla pieszych,
 • Zmniejszenie ruchu pojazdów w centrum miasta o 10%,
 • Porozumienie ze właścicielami sklepów i lokalów usługowych na obszarze objętym strefą pieszą, np. na temat godzin dostaw,
 • Optymalizacja ruchu i polityki parkingowej przy strefie pieszej.

Oczekiwane rezultaty w krótkiej perspektywie czasowej:

 • Publiczna debata na temat zrównoważonego zarządzania ruchem w Gdyni,
 • Wprowadzenie innowacyjnych praktyk w strefach pieszych,
 • Promowanie ruchu pieszego i alternatywnych środków transportu - wzrost udziału w strukturze środków transportu o 5%.

Oczekiwane rezultaty w średniej i długie perspektywie czasowej:

 • Zwiększona udziału ruchu pieszego i alternatywnych środków transportu w strukturze środków transportu,
 • Polepszenie jakości środowiska w centrum miasta.

[zdjęcie tytułowe: materiały ZDIZ, fot. M. Śmierzchalski]