Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G3.2 System automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych

Przepływ ruchu w mieście jest utrudniony przez zdarzenia i wypadki drogowe - zmienia to równowagę ruchu, powoduje zakłócenia i korki, a także generuje straty czasu i kosztów. W ramach działania G3.2, Gdynia wdroży system automatycznego wykrywania zdarzeń na dwóch skrzyżowaniach, które zostaną zidentyfikowane jako najbardziej niebezpieczne.

Rezultatem działania będzie skrócenie czasu wykrycia incydentu drogowego o 50% i przyspieszenie akcji ratunkowej nawet o 20%. Po instalacji systemu, czas potrzebny na przywrócenie regularnej organizacji ruchu i normalnych warunków po wypadku będzie znacznie krótszy.

Główne cele zadania

 • Instalacja pilotażowego, automatycznego systemu wykrywania wypadków na dwóch najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach Gdyni,
 • Skrócenie czasu wykrycia wypadków drogowych o 50%,
 • Skrócenie czasu akcji ratowniczej o 20%,
 • Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych o 20%,
 • Poprawa warunków ruchu poprzez skrócenie czasu przywrócenia regularnego ruchu po zdarzeniu drogowym.

Stan istniejący

Obecnie, w Gdyni i regionie nie ma systemu automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych. Tego systemy w Polsce są innowacyjne, a ich zalążki powstają na budowanych autostradach. W żadnym polskim mieście nie ma jeszcze takiego systemu, który operowałby w systemie dróg miejskich.

W 2012 roku w Gdyni (oraz Gdańsku i Sopocie) zaczęto realizować projekt budowy systemu zarządzania ruchem w Trójmieście (TRISTAR). W drugiej połowie 2012 roku, zostało uruchomione gdyńskie centrum sterowania ruchem. Obecnie system działa na głównych skrzyżowaniach w mieście i jest ważnym punktem startowym w procesie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach tego działania, skrzyżowania będą wyposażone systemy wykrywania wypadków opartych na kamerach wideo. Projekt pilotażowy na 2 najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w mieście będą testować zgodność technologii wykrywania incydentów z ITS w mieście, co pozwoli wybrać optymalną technologię. Planowane jest stanowisko do symulacji badania wykrywania incydentów drogowych. Projekt pilotażowy będzie realizowany w związku z Centrum Zarządzania Ruchem w Gdyni.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

System wykrywania zdarzeń w ruchu drogowym będzie realizowany w ramach systemu TRISTAR w kilku wybranych obszarach: na ulicach z wyższym limitem prędkości, na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Nie został on jednak przewidziany w obrębie skrzyżowań.

Studium wykonalności dla pilotażowego projektu automatycznego wykrywania incydentów na skrzyżowaniach będzie opracowane przez Politechnikę Gdańską. Lokalizacja zostanie ustalona na podstawie danych statystycznych, a także ciężkości wypadków w danych miejscach. Ponadto, planowane jest utworzenie stanowiska dla symulacji wykrywania zdarzeń drogowych. W celu realizacji zadania, przeprowadzona zostanie weryfikacja algorytmów wykrywania zdarzeń drogowych na podstawie symulacji komputerowej.

Główne działania w ramach przygotowania i realizacji zadania G3.2 obejmują:

 • Pozyskanie firmy podwykonawczej, która opracuje dokumentację techniczną projektu pilotażowego,
 • Instalacja 2 kamer wideo w najbardziej niebezpiecznych miejscach w Gdyni,
 • Zakup i instalacja oprogramowania umożliwiającego obsługę systemu,
 • Angaż personelu do monitorowania rozruchu i pracy systemu,
 • Każdy wypadek będzie automatycznie rejestrowany, a informacja o nim przekazywana operatorowi,
 • Operator systemu będzie sprawdzał poprawność zarejestrowanego zdarzenia, a w razie potrzeby poinformuje służby ratunkowe.

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

 • Studium wykonalności dla systemu automatycznego wykrywania wypadków,
 • System automatycznego wykrywania wypadków operujący na dwóch skrzyżowaniach,
 • Opracowane dokumentacji procedur, technologii i sprawdzonych algorytmów dla dalszego wprowadzenia systemu wykrywania incydentów,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach - skrócenie czasu pomiędzy wypadkiem drogowym, a udzielaniem pomocy o 20%,
 • Wzrost efektywności akcji ratunkowej,
 • Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazująca potencjalne miejsca dla dalszego rozwoju systemu.

Oczekiwane rezultaty w krótkiej perspektywie czasowej:

 • Projekt pilotażowy umożliwi dalszy rozwój systemu na większym obszarze miasta (jeżeli rozwiązanie będzie efektywne, możliwe będzie w przyszłości rozszerzenie systemu na całe miasto).

Oczekiwane rezultaty w średniej i długiej perspektywie czasowej:

 • Przykład realizacji systemu dla innych polskich miast.
 • Skrócenie czasu akcji ratunkowej oraz czasu niezbędnego do przywrócenia normalnych warunków ruchu.

[zdjęcie tytułowe: © benjaminnolte - Fotolia.com]