Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Zadanie G3.3 System preselekcji wagowej dla pojazdów ciężarowych

Drukuj

Gdynia jest miastem portowym z dużym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych. Obciążenie środowiska w mieście oraz koszt szkód drogowych spowodowanych przeładowanymi ciężarówkami są znaczne. Innowacyjny system ważenia, oparty na nowoczesnych technologiach, zidentyfikuje przeciążone pojazdy "w ruchu" i umożliwi egzekwowane środków na naprawy dróg przez miasto.

Oczekuje się, że dzięki temu systemowi nastąpi zmniejszenie kosztów utrzymania dróg o 15% i zmniejszenie liczby przeładowanych ciężarówek na drogach miejskich o 90%.

Główne cele zadania

Stan istniejący

Koszt naprawy uszkodzeń w nawierzchni drogi i prac remontowych mostów i wiaduktów oszacowano w 2010 roku na 14 mln zł (ponad 3 mln euro). Nawierzchnia dróg jest uszkadzana głównie przez ciężarówki jeżdżące pomiędzy portem, a innymi częściami miasta. Pojazdy te przyczyniają się nie tylko do uszkodzenia nawierzchni i wysokiego rocznego kosztu ich utrzymania, ale również do wysokiego poziomu hałasu, znacznie zmniejszając jakość życia mieszkańców miasta.

Obecnie, nie ma tego rodzaju systemu preselekcji w Gdyni lub w regionie. Takie systemy są innowacyjne w Polsce i dopiero zaczynają być wdrażane w kilku miastach.

Docelowo, system preselekcji w Gdyni, jako jeden z pierwszych w Polsce, ma wprowadzony być na wszystkich drogach wlotowych do miasta. System ten będzie uzupełnieniem systemu TRISTAR. Umożliwi to ważenie pojazdów w ruchu i natychmiastowe przekazywanie informacji na temat tych, które przekroczyły dopuszczalne obciążenie do Centrum Zarządzania Ruchem. Informacja ta zostanie również przesłana do GITD, który będzie mógł nakładać grzywny.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

W ramach projektu opracowane zostanie studium wykonalności dla projektu pilotażowego systemu preselekcji wagowej. Uwzględni ono również analizę możliwych lokalizacji wag. Gmina Gdynia przygotowuje procedurę przetargową na dokumentację techniczną w oparciu o badania, analizy i testy przeprowadzone przez Politechnikę Gdańską.

Główne działania w ramach przygotowania i realizacji zadania G3.3 obejmują:

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

Oczekiwane rezultaty w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:

Oczekiwane rezultaty w średniej i długiej perspektywie czasowej:

[zdjęcie tytułowe: © thomaslerchphoto - Fotolia.com]