Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G3.5 Buspasy objęte kontrolą wizyjną

Główne drogi w Gdyni są mocno przeciążone w godzinach szczytu. W celu zwiększenia jakości i efektywności transportu publicznego, testowane i oceniane będzie rozwiązanie polegające na wyznaczeniu dedykowanego pasa ruchu dla autobusów oraz pojazdów z wieloma pasażerami (HOV). Kontrola i egzekwowanie będą realizowane za pośrednictwem aplikacji ICT, opartych na systemie kamer wideo i urządzeń automatycznego wykrywania pojazdów.

Oczekuje się, że poprzez wprowadzenie buspasów w Gdyni przyniesie, w kolejnych latach, zmniejszenie liczby podróży samochodem o 10% na korzyść transportu publicznego.

Główne cele zadania

 • Wydzielenie buspasa / pasu dla pojazdów z wieloma pasażerami (HOV – High-occupancy vehicle) wzdłuż jednej z najważniejszych dróg w mieście,
 • Zwiększenie udziału podróży środkami transportu zbiorowego w podziale modalnym transportu (modal split),
 • Poprawa jakości usług i punktualności transportu zbiorowego na gdyńskich ulicach,
 • Wprowadzenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem samochodów osobowych (z uwagi na czas podróży),
 • Zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem osobowym.

Stan istniejący

W godzinach szczytu (rano i popołudniu), na ulicy Morskiej i ulicy Zwycięstwa powstają utrudnienia w ruchu na wskutek dużych potoków ruchu. Obecnie w Gdyni nie ma buspasów. Wprowadzenie pasów ruchu dla autobusów i kontroli ich właściwego użytkowania zwiększy konkurencyjność transportu zbiorowego i zmniejszyć nim czas podróży w godzinach szczytu.

Pierwszy pas ruchu dla autobusów i pojazdów HOV będzie realizowany wraz z urządzeniem wykrywającym pojazdy, które bezprawnie się nim poruszają. Koncepcja pasów zostanie opracowana dla centrum miasta oraz na wybranych odcinkach dwóch dróg do niego prowadzących – ulicy Morskiej i ulicy Zwycięstwa. Takie rozwiązanie wskaże możliwości tego typu pasów ruchu - ich lokalizacji, korzyści, kosztów, wpływu na płynność ruchu oraz konieczność reorganizacji ruchu.

Opierając się na badaniach, lokalizacja pilotażowego buspasa zostanie wybrana i realizowana w ramach projektu CIVITAS DYN@MO. Projekt pilotażowy będzie obejmować również instalację urządzenia do wykrywania pojazdów, które poruszają się po nim nielegalnie. W ramach tego zadania planowana jest również promocja działania w celu podniesienia świadomości wśród kierowców o zaletach dedykowanych pasów autobusowych / HOV.

Działania w ramach CIVITAS DYN@MO

Oczekiwane rezultaty

Najważniejsze efekty:

 • Dedykowany pas ruchu dla autobusów i pojazdów z dużą liczbą pasażerów,
 • System wykrywania pojazdów poruszających się bezprawnie po buspasie,
 • Spadek liczby podróży samochodem lub samochodów używanych do codziennych podróży – zmniejszenie zatłoczenia na drogach o 10%,
 • Wzrost liczby kierowców, którzy przestrzegają przepisów ruchu drogowego o 50% pod koniec tego projektu pilotażowego w ramach DYN@MO, w stosunku do początku,
 • Wzrost punktualności transportu zbiorowego,
 • Koncepcja i analiza systemu kontroli pojazdów na dedykowanym pasie autobusowym / HOV – rekomendacje i zestaw narzędzi dla innych miast,
 • Kampania promocyjna stosowanie dedykowanych pasów ruchu dla autobusów i pojazdów z większą liczbą pasażerów.

Oczekiwane rezultaty w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:

 • Publiczna debata na temat realizacji dedykowanego pasa dla ruchu i pojazdów z większą liczbą pasażerów w celu zwiększenia akceptacji do wdrożenia podobnego systemu na innych drogach.

Oczekiwane rezultaty w długiej perspektywie czasowej:

 • Poprawa jakości usług i podróży transportem zbiorowym,
 • Bardziej konkurencyjna oferta transportu publicznego względem indywidualnego poprzez skrócenie czasu podróży w przypadku korzystania z autobusów / trolejbusów.

[zdjęcie tytułowe: materiały ZDIZ]