Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Zadanie G1.2 - Społecznościowe projekty badawcze na rzecz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Jako podstawę do aktualizacji i rozszerzenia gdyńskiego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), Politechnika Gdańska przygotuje społecznościowe projekty badawcze dla działań priorytetowych wskazanych w SUMP. Badania będą prowadzone w zakresie: możliwości rozwoju w mieście systemu Personal Rapid Transit (PRT), modyfikacji układu linii autobusowych i trolejbusowych, promocji ruchu rowerowego i pieszego oraz stref pieszych.

Czytaj więcej

Zadanie G1.3 - Strefy piesze i zarządzanie dostępnością

Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu dla Gdyni (SUTP), utworzony w ramach projektu BUSTRIP, zawiera koncepcję zarządzania mobilnością dla centrum miasta, w celu zmniejszenia w nim ruchu samochodowego. Przy wsparciu danych z modelu ruchu (zadanie G3.1) oraz po konsultacjach społecznych, zostaną podjęte działania, mające na celu stałe lub czasowe wyeliminowanie ruchu pojazdów na wybranych częściach niektórych ulic.

Czytaj więcej

Zadanie G2.2 - Superkondensator na podstacji

Trolejbusy w Gdyni działają na dedykowanej sieci zasilającej. Przewoźnik planuje zwiększenie efektywności energetycznej systemu, poprzez szersze wykorzystanie energii powstałej w wyniku hamowania. Szybkie magazynowanie i uwalnianie energii jest obecnie czynnikiem ograniczającym wydajność sieci. Innowacyjna technologia - superkondensator, przyczyni się do pokonania tej bariery.

Czytaj więcej

Zadanie G3.1 - Model ruchu dla Gdyni

Gdynia opracuje trzypoziomowy model transportowy dla transportu indywidualnego i publicznego. Wyniki badań ruchu prowadzonych na rzecz modelu zostaną wykorzystane do utworzenia gdyńskiego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Wynikiem zadania będą modele ruchu: makroskopowy, mezoskopowy i mikroskopowy, każdy dotyczący różnych aspektów transportu i mobilności w mieście oraz regionie.

Czytaj więcej

Więcej artykułów…