Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Freight TAILS - powstaną dedykowane miejsca dostaw

FT 2 art

We wtorek 29 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie projektu Freight TAILS, w trakcie którego omówiono tematy związane z przeprowadzeniem badań niezbędnych do przygotowania profilu dostaw w Śródmieściu Gdyni, ich metodologii oraz kwestionariusza i zawartych w nim pytań. Widocznym efektem projektu ma być wprowadzenie dedykowanych miejsc dostaw.

Pan Daniel Kaszubowski, ekspert z Politechniki Gdańskiej, w pierwszej kolejności omówił zalety wprowadzenia dedykowanych miejsc dostaw, wśród których wymienił większą efektywność obsługi lokalnych odbiorców, większą płynność ruchu drogowego i zmniejszenie utrudnień np.: dla pojazdów uprzywilejowanych, a także ograniczenie niewłaściwego wykorzystania infrastruktury oraz ingerencję w przestrzeń miasta wykorzystywaną przez innych użytkowników. Następnie zaprezentował on procedurę wyznaczania miejsca dostaw opartą na wdrażaniu podobnych rozwiązań w Paryżu, który ma w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.

Wyznaczanie dedykowanych miejsc dostaw w Gdyni ma odbyć się w następujących krokach:

 • klasyfikacja odbiorców,
 • ocena dostępności badanego obszaru dla transportu drogowego,
 • analiza profilu dostaw,
 • analiza struktury rodzajowej pojazdów,
 • identyfikacja miejsc o dużej koncentracji dostaw,
 • obliczenie ilości niezbędnych miejsc dostaw,
 • wybór odpowiedniego projektu miejsc dostaw.

Pierwsze wywiady z przedsiębiorcami, mające pomóc w określeniu miejsc o największej koncentreacji dostaw, planowane są jeszcze w grudniu br. Badania mające na celu stworzenie profilu dostaw dla Śródmieścia Gdyni będą przeprowadzane przez całą zimę, a mają zakończyć się wiosną, wraz z realizacją pomiarów terenowych.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:

 • Politechnika Gdańska,
 • Zarząd Dróg i Zieleni,
 • Rada Miasta Gdyni,
 • Rada Dzielnicy Śródmieście,
 • Urząd Miasta Gdyni,
 • Stowarzyszenie Kupców Starowiejskiej,
 • Gdynia 2026.

 

Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag i komentowanie zawartości poniższych kwestionariuszy:

Kwestionariusz dla odbiorców

Badanie terenowe w miejscu dostaw