Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.SEGMENT - Badania i wyniki badań marketingowych - 2010 r.

 

Projekt SEGMENT testuje zastosowanie wyselekcjonowanych technik marketingowych w połączeniu z segmentacją rynku, aby zachęcić ludzi do zmiany swoich negatywnych przyzwyczajeń transportowych i zmotywować do korzystania z bardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku środków transportu.

W projekcie wykorzystane zostały dwie formy segmentacji rynku:

  1. ukierunkowanie na grupy docelowe będące w „punktach zwrotnych w życiu" np._przeprowadzka lub narodziny dziecka, które skłaniają do przeanalizowania swoich dotychczasowych przyzwyczajeń transportowych.
  2. grupowanie tych osób (za pomocą szczegółowego kwestionariusza) na SEGMENTY - stosunkowo jednorodne podgrupy, w zależności od ich stosunku do korzystania z samochodu i innych środków transportu oraz kwestii takich jak ochrona środowiska i zdrowie itp.

Praca nad opracowaniem kwestionariusza do badań podróży:

Kwestionariusz do badań podróży wśród grup docelowych projektu SEGMENT został opracowany przez Dr Jillian Anable z Uniwersytetu Aberdeen i składa się z pytań dotyczących obecnych przyzwyczajeń transportowych, postaw wobec różnorodnych środków transportu.

Pytania przeznaczone są do oceny psychologicznego przywiązania do samochodu, postrzegania praktycznych i_emocjonalnych korzyści różnych środków transportu i motywacji takich jak: zdrowie, sprawność fizyczna, bezpieczeństwo, wysokie natężenie ruchu i troska o środowisko. Kwestionariusz został następnie przetłumaczony i wypełniony przez mieszkańców miast partnerskich projektu.

W sumie wypełniono ponad 6000 kwestionariuszy.

Na podstawie analizy danych Uniwersytet w Aberdeen opracował dla każdej z grup docelowych raport. Poszczególne grupy zostały podzielone na segmenty z ich cechami szczególnymi i postawami wobec poszczególnych środków transportu. Raporty również zawierały przekazy, które z punktu widzenia marketingowego mogłyby najprawdopodobniej wywrzeć na wpływ na poszczególne segmenty, np. dotyczące zdrowia, ochrony środowiska itd.Partenrzy wykorzystają dane informacje aby wybrać odpowiednie dla nich segmenty oraz opracują dla nich kampanie marketingowe.

→ Projekt SEGMENT - raport

segment