Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.Konferencja „Promowanie zrównoważonych środków transportu oraz aktywnej mobilności”

W dniu 15.09.2011 r. w Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się konferencja pt. „Promowanie zrównoważonych środków transportu oraz aktywnej mobilności", w ramach realizowanych przez Miasto projektów unijnych SEGMENT i TROLLEY.

Projekt SEGMENT ma na celu uświadomić mieszkańcom Gdyni jak ich przyzwyczajenia transportowe wpływają na ruch drogowy i_zanieczyszczenie środowiska oraz odpowiednio zachęcić ich do zmiany przyzwyczajeń i zmotywować do korzystania z bardziej efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku środków transportu.

Natomiast członkowie partnerstwa TROLLEY przekonują, że mobilność oparta na energii elektrycznej stanowi w dzisiejszych czasach najczystsze i najbardziej efektywne rozwiązanie transportowe, a trolejbusy uważane są za najlepszą odpowiedź na problemy środowiskowe.

Wśród gości byli przedstawiciele samorządów z województwa pomorskiego i_miast europejskich; władz, sektora akademickiego, organizacji pozarządowych oraz specjalistów zaangażowanych w działalność transportu miejskiego. Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów oraz doświadczeń oraz będzie miejscem dyskusji o możliwościach współpracy.

Poniżej zamieszczono wykaz prezentacji podczas konferencji.

PROJEKT SEGMENT

 1. Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu w Gdyni – Jacek Oskarbski, Biuro Inżynierii Transportu, Gdynia - prezentacja - J. Oskarbski
 2. SEGMENT - Segmentacja marketingowa zrównoważonego transportu – Tim Cordy, sekretariat projektu SEGMENT - prezentacja - T. Cordy
 3. Przestrzeń publiczna – miasta przyjazne rowerzystom i pieszym – Paulina Szewczyk, Biuro Planowania Przestrzennego, Gdynia - prezentacja - P. Szewczyk
 4. Kampania promująca aktywną mobilność – Tomasz Konkol, Promotion PL
 5. "Pieszy autobus" mądra droga do szkoły - Bianca Kaczor, Biuro Zarzadzania Mobilnością, Monachium
 6. Promowanie komunikacji miejskiej w szkołach – Justyna Staszak-Winkler, Aleksandra Mendryk, ZKM w Gdyni - prezentacja - J. Staszak - Winkler, A. Mendryk
 7. Rowerem do pracy - Cezary Żrodowski, DNV, Gdynia - prezentacja - C. Żrodowski

PROJEKT TROLLEY

 1. Przyszłość elektrycznych pojazdów w transporcie publicznym – SOLARIS BUS & COACH - prezentacja - Solaris
 2. Rozwój systemu trolejbusowego w Lublinie – Bogdan Kolciuk, MPK LUBLIN - prezentacja - B. Kolciuk
 3. Trolejbus: istotny element transportu publicznego w Gdyni - Tomasz Labuda, Mikołaj Bartłomiejczyk,PKT Gdynia - prezentacja - PKT
 4. Kampania ebus – Johan Kogler, SALZBURG AG TROLLEY – innowacyjne sposoby promowania trolejbusów w Europie - Wolfgang Backhaus, Rupprecht Consult - prezentacja - J. Kogler - prezentacja - W. Backhaus
 5. Wizerunek trolejbusów wśród mieszkańców. Efekty projektu TROLLEY – Olgierd Wyszomirski, Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański. - prezentacja - M. Wołek O. Wyszomirski.pdf