Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


CIVITAS DYN@MO

DYNMOEU

CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) to europejski projekt realizowany w.ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej).

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, oraz wymiana wiedzy i.doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami.

Czytaj więcej

ENTER.HUB

logo ENTER.HUB Urb UE

Dnia 1 lutego 2013 roku w Gdyni rozpoczęto realizację europejskiego projektu ENTER.HUB (European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits). Projekt promuje węzły kolejowe o znaczeniu regionalnym/ kolei dużych prędkości jako siłę napędową dla zrównoważonego, ekonomicznego, kulturowego i społecznego rozwoju miast średniej wielkości.

W ramach niego, specjalnie powołane, Lokalne Grupy Wsparcia złożone przedstawicieli firm i instytucji, wspólnymi siłami opracują koncepcje zagospodarowania przestrzeni swoich węzłów kolejowych, dzięki którym obiekty te staną się atrakcyjnymi miejscami nie tylko dla podróżnych i mieszkańców, ale również dla rozwoju usług, co jest szczególnie ważne teraz - w dobie kryzysu Zjednoczonej Europy. Ważnym elementem projektu ENTER.HUB jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami.

Czytaj więcej

Segment

segment

SEGMENT to trzyletni projekt (2010-2013), który miał na celu sprawdzenie wpływu marketingowej segmentacji rynku na przekonywanie ludzi do zmiany zachowań oraz zmotywowania ich do korzystania z mniej energochłonnych środków transportu.

Projekt koncentrował się na “punktach zwrotnych w życiu”, które skłaniają ludzi do zakwestionowania swoich dotychczasowych przyzwyczajeń transportowych. W ramach projektu wykorzystano segmentację rynkową, aby powiększyć korzystny wpływ kampanii marketingowych ukierunkowanych na zarządzanie mobilnością.

Czytaj więcej

Trolley

Projekt Trolley był realizowany w latach 2010-2013, w ramach programu Central Europe. Projekt miał na celu promocję trolejbusów jako czystego i najbardziej ekonomicznego środka transportu w miastach i regionach Europy Centralnej.

W oparciu o swe bogate doświadczenie, dziewięciu partnerów projektu z sześciu krajów Europy Centralnej - Eberswalde i Lipsk (Niemcy), Salzburg (Austria), Gdynia i Uniwersytet Gdański (Polska), Szeged (Węgry), Brno (Czechy) oraz Parma (Włochy) wraz z organizacją TROLLEYMOTION poszukiwało możliwości odblokowania ogromnego potencjału trolejbusów by przekształcać system transportowy z "napędzanego paliwem" na "elektromobilny". Partnerstwo to obejmowało 25% wszystkich trolejbusów, jak również 30% linii trolejbusowych aktualnie funkcjonujących na obszarze Europy Centralnej.

Czytaj więcej

CH4LLENGE

Projekt CH4LLENGE dostarcza innowacyjnych, praktycznych i transferowalnych rozwiązań w zakresie działań związanych z procesem planowania zrównoważonego transportu miejskiego: włączania interesariuszy w proces planowania, współpracy pomiędzy instytucjami, opracowania pakietu efektywnych działań oraz metodologii monitoringu i oceny poszczególnych procesów.

Do konsorcjum projektu wchodzi 9 miast europejskich „uczestniczących": Amiens (Francja), Dresden (Niemcy), Gent (Belgia), West Yorkshire (Wielka Brytania), Brno (Czechy), Budapeszt (Węgry), Kraków (Polska), Timisoara (Rumunia) oraz Zagrzeb (Chorwacja), które będą rozwijać swoje plany zrównoważonego transportu miejskiego - SUMP-y oraz optymalizować proces ich opracowywania. Miasta te testują strategie pilotażowe oraz opracowują praktyczne wytyczne do opracowywania planów zrównoważonego transportu, które będą dostępne dla innych miast europejskich.

Czytaj więcej