Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Podsumowanie debaty nt. stref pieszych w Gdyni

Drukuj

W poniedziałek 24 listopada br., wspólnie z Akademią Morską, mieliśmy przyjemność organizować debatę pn. „Zrównoważona mobilność w Gdyni - strefy piesze", której celem bylo rozpoczęcie prawdziwej dyskusji na temat zmian w śródmieściu Gdyni.

Strefy piesze i zarzadzanie dostępnością to jedno z działań realizowanych przez Gdynię w ramach projektu unijnego CIVITAS DYN@MO, finansowanego z 7-go Programu Ramowego. Zgodnie z jego założeniami, do czasu zakończenia projektu w 2016 roku, w Gdyni ma zostać wprowadzona pilotażowa strefa piesza na jednej z ulic w centrum miasta. Działanie to poprzedzone będzie jednak szczegółowymi badaniami i analizami, konsultacjami, dyskusjami, a również symulacjami w przygotowywanym w ramach projektu modelu transportowym. Inicjatywa ta ma się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności śródmieścia, poprawy jakości życia mieszkańców, ale przede wszystkim do uprzywilejowania pieszych i poprawy warunków poruszania się pieszych w tym obszarze, który w chwili obecnej jest silnie zdominowany przez samochody.

Utworzenie strefy pieszej w Gdyni jest tematem wzbudzającym różne emocje wśród mieszkańców miasta, rezydentów analizowanych ulic czy przedsiębiorców. Podczas rozmowy o ograniczaniu ruchu samochodowego w centrum miasta słyszy się wiele głosów pozytywnych, wyczekujących z nadzieją na zmiany w Śródmieściu, ale też i negatywnych, wyrażających wątpliwości co do funkcjonowania deptaka w centrum Gdyni; obawy o spadek obrotów w przedsiębiorstwach, problemy z parkowaniem, a nawet wymarcie ulicy. Z uwagi na dużą rozbieżność opinii konieczne było więc podjęcie merytorycznej dyskusji na temat powstania w mieście pierwszej strefy pieszej.

Debata odbyła się w głównej auli Akademii Morskiej, podczas wykładu w godzinach 9:00-11:00. Dyskusję moderował dr Adam Przybyłowski z Katedry Systemów Transportowych Akademii Morskiej w Gdyni, natomiast w panelu eksperckim zasiedli: dr inż. arch. Paulina Szewczyk - urbanistka; dr Piotr Kuropatwiński - Wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów; Wiceprezydent Miasta Gdyni - Marek Stępa;  dr hab. inż. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej oraz prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski - Kierownik Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego.

W debacie wzięło udział ponad 100 osób, oprócz studentów Akademii Morskiej, byli również przedstawiciele mieszkańców i przedsiębiorców z ulic Starowiejskiej i Świętojańskiej, dziennikarze, a także przedstawiciele gdyńskich instytucji, Rady Miasta i trójmiejskich uczelni.

Dyskusję rozpoczęła ogólna prezentacja Zarządu Dróg i Zieleni na temat stref pieszych wraz z przedstawieniem wyników badań ankietowych prowadzonych m.in. poprzez naszą stronę internetową, nt. preferencji mieszkańców w zakreasie organizacji ruchu na ulicach Świętojańskiej, Starowiejskiej oraz al. Jana Pawłą II wraz ze Skwerem Kościuszki. Następnie własną opinię na temat wprowadzania stref pieszych, działań w zakresie poprawy atrakcyjności tego obszaru oraz możliwych lokalizacji dla wprowadzania zmian przedstawiali eksperci, zasiadający w panelu. Po wypowiedziach głos dostali pozostali uczestnicy debaty, którzy mogli wyrazić swoją opinię, obawy czy skierować pytanie do ekspertów.

Opinie na temat wprowadzania stref pieszych w Gdyni byly bardzo zróżnicowane, zarówno wśród ekspertów, jak i pozostałych uczestników - od głosów sceptycznych, wyrażających obawy o funkcjonowanie ulic i możliwe negatywne skutki dla przedsiębiorstw, poprzez wyważone opinie bedące za ostrożnym wprowadzaniem zmian, do wypowiedzi pozytywnych, deklarujących ogromne poparcie dla inicjatywy. Podczas dyskusji rozważano różne możliwości zmian w organizacji ruchu i zagospodarowaniu przestrzeni, m.in. wprowadzenia strefy pieszej na Świętojańskiej z dopuszczeniem ruchu trolejbusów, uspokojenia ruchu samochodowego na wymienianych ulicach, remontu i uatrakcyjnienia ulicy Starowiejskiej. Argumenty popierane były przykładami z europejskich czy amerykańskich miast, w których rozwiązanie takie wprowadzano z sukcesem, przyczyniając się jednocześnie do poprawy warunków ruchu pieszego, atrakcyjności, popularności czy dostępności ulic i obszarów.

Dzięki wielu różnym głosom intewresariuszy debata była merytoryczna i bardzo wartościowa. Co zostało podkreślone przez uczestników, ważne jest, że mieszkańcy i interesariusze zostali włączeni do dyskusji już na tak wczesnym etapie, zdecydowanie poprzedzającym proces decyzyjny. Debata stanowiła początek prawdziwej dyskusji na temat zmian w Śródmieściu Gdyni przyczyniających się do wzrostu jakości życia mieszkańców i atrakcyjności naszego miasta dla turystów.

[zdjęcia: ZDiZ]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: