Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Model ruchu uwzględniający pieszych i rowerzystów w ramach unijnego projektu FLOW

FLOW model baner

W ramach projektu FLOW, Gdynia ma za zadanie rozszerzyć wielopoziomowy model ruchu o pieszych i rowerzystów. Dzięki temu powiązaniu możliwe będzie bardziej szczegółowe badanie parametrów ruchu w przypadku wdrożenia planowanych zmian w układzie drogowym, zarówno w stosunku do ruchu zmotoryzowanego, jak i niezmotoryzowanego – powstaną dedykowane symulacje.

Na stworzonej sieci bazowej wprowadzać będzie można, ustalane drogą konsultacji społecznych i prac projektowych, modyfikacje układu drogowego, które poddawane będą analizie ruchowej. Należy przy tym nadmienić, że proponowane w dalszej części artykułu warianty stanowią jedynie bazę testową dla oprogramowania oraz nie stanowią projektu stanu docelowego zagospodarowania przestrzeni.

Pierwszym, przykładowym, obszarem dla którego wykonano sieć bazową w modelu ruchu, uwzględniającym pieszych i rowerzystów, był obszar ul. Starowiejskiej. Wybór ten podyktowany był zgromadzonymi w ramach projektu CIVITAS DYN@MO badaniami ruchu, które bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów można było wykorzystać. Dzięki opracowaniu modelu możliwe jest wprowadzenie proponowanych wariantów zmian formy i przeznaczenia ulicy, a następnie ocena ich wpływu na ruch. Model pozwala także na analizę wpływu przeszkód i stanu obecnej infrastruktury na ruch pieszy. Przy założeniu zwiększania atrakcyjności danej ulicy i tym samym wzrostu natężeń ruchu pieszych, udoskonalenia infrastruktury pozwolą na zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa przemieszczania się po tym rejonie, które w modelu można ocenić w postaci liczbowej.

Wykonany model charakteryzuje się wysokim poziomem odwzorowania stanu rzeczywistego. W sieci bazowej zakodowane zostały miejsca parkingowe, zarówno te wyznaczone, jak i niewyznaczone oraz miejsca, w których pojazdy parkują niezgodnie z prawem. Infrastruktura w modelu uwzględnia także lokalizacje i wielkość przeszkód oraz elementów infrastruktury takich jak: lampy, drzewa, ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, które ograniczają przestrzeń dla pieszych oraz mają wpływ na gęstość ruchu, prędkość i w efekcie także na komfort przebywania w obszarze.

Model pozwala na analizę m.in. następujących danych:

  • Dla pieszych – gęstość ruchu pieszych, czas przebywania, straty czasu, poziom obsługi, prędkość w sieci,
  • Dla transportu indywidualnego – gęstość ruchu pojazdów, straty czasu, długość kolejek, średnie prędkości,
  • Dla publicznego transportu zbiorowego – straty czasu, średnie prędkości.

Model będzie także narzędziem, które pozwoli obliczyć jak zmienią się natężenia i warunki ruchu pojazdów na pobliskich ulicach w przypadku wprowadzenia zmian w ruchu.

W celu przetestowania przyjętych w modelu zastosowań wykonano symulację dla 4 scenariuszy:

  • Wariant 1 – sieć bazowa z istniejącymi przeszkodami i aktualnym natężenia ruchu pieszego,
  • Wariant 1b – sieć bazowa ze zmniejszoną ilością przeszkód i aktualnym natężeniem ruchu pieszego,
  • Wariant 2 – shared space (przestrzeń wspólna dla wszystkich uczestników ruchu) ze zmniejszoną liczbą przeszkód i aktualnym natężeniem ruchu pieszego,
  • Wariant 3 – zamknięcie ulicy dla ruchu z aktualnym natężeniem ruchu pieszego.

Symulacja dla każdego z powyższych scenariuszy będzie przeprowadzana dwukrotnie: przy założeniu istniejącego i zwiększonego natężenia ruchu pieszego.

Obecnie trwa analiza wyników oraz testowanie sieci w celu wyeliminowania ewentualnych błędów programistycznych. Wnioski wyciągnięte na podstawie prawidłowo wykonanych symulacji planujemy przedstawić na koniec projektu FLOW, czyli w kwietniu 2018 r.

Zdobyta wiedza i zaplecze programistyczne pozwoli także w przyszłości na rozszerzanie modelu uwzględniającego pieszych i rowerzystów na inne obszary, dla których analizy ruchowe będą mogły pomóc w podjęciu decyzji o wyborze wariantu. Może się okazać, że zwracanie dominującej przestrzeni jaką zajmuje ruch pojazdów – pieszym i rowerzystom, a przy tym uporządkowanie i strefowanie ruchu w zależności od przeznaczenia rejonu, ma znacznie więcej zalet niż wad.

Zapraszamy do obejrzenia bieżących efektów pracy nad modelem ruchu na przykładzie ul. Starowiejskiej