Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Aarhus - miasto przyjazne pieszym

Drukuj

Aarhus - Dania

Aarhus położone jest w środkowo - wschodniej części Danii, w regionie Jutlandii Środkowej. Liczba ludności w mieście ma tendencję rosnącą - w 2006 roku wynosiła 228 674 mieszkańców, natomiast w roku 2011 już o ponad 21 tysięcy więcej. Aarhus jest drugim pod względem liczby ludności miastem w Danii. W mieście znajduje się ośrodek akademicki, a największą część mieszkańców stanowią osoby w wieku 20 - 30 lat. Fakt ten może mieć wpływ na wysoką mobilność mieszkańców miasta oraz ich otwartość w zakresie wyboru środka transportu

W 2007 roku, 54% rodzin mieszkających w Aarhus nie posiadała żadnego samochodu, 38% posiadało jeden samochód, dwa samochody posiadało 7% rodzin, a trzy samochody i więcej jedynie 1% ogółu. W 2011 r., statystki te były bardzo zbliżone
i różniły się maksymalnie o jeden punkt procentowy w przypadku rodzin z jednym lub dwoma samochodami. Powyższe dane wskazywać mogą na fakt, że mieszkańcy Aarhus nie postrzegają samochodu, jako symbolu sukcesu i statutu społecznego, a do codziennych podróży wybierają raczej inne środki transportu.

Piesi i rowerzyści odgrywają bardzo istotną rolę w rozwoju duńskich miast. W Aarhus można dostrzec wiele działań infrastrukturalnych i organizacyjnych, które sprzyjają pieszym, rowerzystom
i transportowi publicznemu. Działania te są efektami realizacji polityki transportowej miasta, która od 1994 r. niezmiennie stawia sobie za cel zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta.
Cel ten, pomimo że został wytyczony w ramach strategii transportowej, wpływa na wiele innych obszarów funkcjonowania miasta.

W rezultacie, można zauważyć, że przestrzeń publiczna stała się bardziej atrakcyjna dla pieszych, sprzyjająca aktywnej turystyce oraz zachęcająca do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. W centrum miasta znajduje się strefa piesza, która od roku 1994 jest powiększana o kolejne ulice. Na pierwszych dwóch zdjęciach przedstawiono deptaki nad rzeką Å, wzdłuż których znajdują się liczne kawiarnie, restauracje i punkty usługowe. Zdjęcie nr 3  przedstawia plac, który wcześniej przeznaczony był na parking samochodowy, a dziś jest miejscem spotkań, licznych festiwali i koncertów. Wzdłuż wspomnianych deptaków usytuowanych jest wiele punktów usługowych i atrakcji turystycznych (zdjęcie nr 4).

 Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

Podczas corocznego festiwalu – 'Arhus Festuge', odbywającego się w Aarhus na przełomie sierpnia i września, wykorzystano przestrzeń centrum miasta w dość nietypowy sposób. Jednym z przykładów jest plac Store Torv na co dzień będący miejscem spotkań, który podczas festiwalu posłużył jako miejsce do wykonania olbrzymiego ulicznego trójwymiarowego malowidła. Obraz powstawał przez kilka dni na oczach mieszkańców i turystów, a efektem końcowym było drzewo na skraju przepaści, które można była zobaczyć w wymiarze 3D dzięki wykorzystaniu dodatkowego sprzętu.

 Aarhus - Dania  Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

www.metanamorph.com, Edgar Mueller

Kolejnym ciekawym projektem było przekształcenie placu sąsiadującego z przystankiem autobusowym w plażę, na której umieszczono siedziska, bar, natryski i scenę. Odbywały się tam liczne koncerty i występy kabaretowe. Park przed Filharmonią zamieniono na liczne boiska do gry, atrakcje dla dzieci i labirynt.

Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

Aarhus - Dania  Aarhus - Dania

 

Piesi w polityce transportowej Aarhus

Ustanowiony w 1994 roku kierunek rozwoju systemu transportu w Aarhus zakładał, że struktura centrum miasta podzielona jest z uwzględnieniem uprzywilejowanego w danej strefie użytkownika ruchu.

Aarhus - Dania

W rezultacie, w centrum miasta zlokalizowane są liczne atrakcje turystyczne, obiekty historyczne, funkcje usługowe i miejsca pracy. Ze względu na charakter tego obszaru, został on zakwalifikowany, jako obszar pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego (oznaczony na rysunku nr 1 kolorem zielonym). Wokół strefy pieszej założono rozwój sieci dróg rowerowych - zazwyczaj jednokierunkowych (oznaczonych na rysunku nr 1 kolorem żółtym). Poprzez centrum miasta przebiega trasa transportu zbiorowego (oznaczona na rysunku nr 1 kolorem pomarańczowym). Kolorem szarym oznaczona została tzw. wewnętrzna obwodnica miasta z miejscami dostępu do centrum.

Centrum miasta podzielone jest na cztery części poprzez rzekę Å oraz trasę transportu zbiorowego. Ruch samochodowy zorganizowany jest w tym obszarze w taki sposób, aby kierowca samochodu, chcąc udać się z jednej części centrum do innej nie mógł przejechać przez centrum, lecz był zmuszony cofnąć się na wewnętrzną obwodnicę miasta. Celem tej organizacji ruchu jest z jednej strony utrudnienie lub uniemożliwienie przejazdu samochodów przez centrum miasta, a z drugiej strony nieblokowanie wjazdu kierowcom udającym się do miejsc pracy lub atrakcji turystycznych. W tym celu, wyznaczono główne punkty dostępu do centrum miasta oraz zastosowano specjalne oznakowanie mające na celu utrudnienie wjazdu do centrum np. drogi jednokierunkowe i zakazy skrętów.

W 1994 r., centrum miasta (rys. nr 1) stanowiły:
a) trzy ulice stanowiące przestrzeń pieszą (kolor zielony),
b) parking samochodowy ,
c) rzeka Å (kolor niebieski), która w przeważającej części była zakryta,
d) główny ciąg transportu publicznego (kolor pomarańczowy).

Docelowy układ organizacji ruchu (rys.nr 2) zakładał:
a) całkowite odkrycie rzeki Å aż do ujścia rzeki w porcie,
b) powiększenie strefy pieszej,
c) zamknięcie parkingu samochodowego w sąsiedztwie tej strefy i przeznaczenie tego miejsca na plac.

Zakładany plan zrealizowano prawie całkowicie, a w rezultacie:
a) przestrzeń piesza została powiększona zgodnie z przedstawionym schematem;
b) priorytetowe ciągi rowerowe zostały wyposażone w infrastrukturę rowerową, która wciąż jest rozbudowywana;
c) rzeka Å została w przeważającej części odkryta - trwają prace nad ostatnim odcinkiem rzeki (ujście do morza).

Aarhus - DaniaAarhus - Dania

 

www.metanamorph.com
www.kommune.eniro.dk/danmarkskort/

[zdjęcie tytułowe: © Ciaobucarest - Fotolia.com]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: