Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Rowerem przez Orłowo

Zwyciestwa w Orlowie

Budowa najbardziej oczekiwanego przez gdyńskich rowerzystów odcinka drogi rowerowej coraz bliżej. Rozstrzygnięto przetarg na „Rozbudowę alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej". Najkorzystniejszą ofertą okazała się ta, złożona przez firmę budowlano-drogową MTM S.A.

6 sierpnia otwarto koperty z ofertami w przetargu na budowę drogi rowerowej będącej kolejnym elementem, poprawiającym ciągłość gdyńskich tras rowerowych i komfort jazdy wszystkich amatorów dwóch kółek. Przetarg na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej obejmuje również przebudowę zatoki autobusowej, chodników, elementów małej architektury i elementów infrastruktury technicznej w tym: odcinek kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, odcinek sieci wodociągowej i odcinek sieci elektroenergetycznej oraz sieć oświetlenia ulicznego, trakcji trolejbusowej a także sygnalizacji świetlnej. Oferty zgłosiły dwie firmy: firma budowlano-drogowa MTM S.A. z Gdyni oraz WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska. Najkorzystniejsza okazała się oferta tej pierwszej.

Komisja przetargowa dokonując wyboru wzięła pod ocenę cztery kryteria: cena oferty brutto - 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 14%, okres wykonania - 20%, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 6%.

Kwota, jaką miasto zabezpieczyło na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 5 973 797,87 zł brutto. Obie firmy swoje oferty wyceniły na ponad 7 mln złotych brutto (MTM SA: 7 337 797,51 zł, a WPRD GRAVEL Sp. z o.o. 7 482 014,58 zł).

– Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku budowlanym, to dobrze, że wpłynęły dwie zbliżone do siebie oferty. Co prawda kwota wybranej oferty jest wyższa niż zakładaliśmy, jednak nie obciąży to dodatkowo budżetu miasta. 900 tysięcy złotych na przebudowę sieci wodociągowej wyłoży Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, które wspólnie z miastem było podmiotem zamawiającym w tym przetargu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Droga rowerowa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej to jeden z ostatnich brakujących fragmentów trasy rowerowej od granicy Gdyni z Sopotem do Śródmieścia, ale bardzo istotny z punktu widzenia osób codziennie korzystających z roweru. W ramach budowy powstanie kilometr wydzielonej drogi rowerowej o szerokości 2,5 m wzdłuż alei Zwycięstwa od ulicy Kościelnej do ulicy Orłowskiej.

– Droga rowerowa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej, to najważniejszy dzisiaj odcinek na głównej osi komunikacyjnej Gdańsk-Gdynia, który zapewni ciągłość przejazdu. Dzisiaj rowerzyści, aby jechać zgodnie z prawem, muszą jechać po jezdni al. Zwycięstwa, na co decydują się tylko najodważniejsi – mówi Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds.komunikacji rowerowej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to maj 2019 r.

sciezki rowerowa OK

 

Powstający fragment drogi rowerowej stanowi element międzynarodowej trasy R-10. Łączna jej w Gdyni wyniesie około 19 km. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe. Możliwe jest to dzięki podpisanej w grudniu ubiegłego roku umowie na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W jej ramach Gdynia otrzymała ponad 8 mln złotych na budowę trasy R-10, czyli Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych oraz do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i terenów o szczególnych walorach środowiskowych.

Nowa trasa wpisze się w europejską sieć szlaków rowerowych EuroVelo. To projekt sieci piętnastu wysokiej jakości międzynarodowych tras rowerowych, zaakceptowany do realizacji w roku 1997. Całkowita długość szlaków ma wynosić ponad 70 tys. kilometrów.

Źródło: gdynia.pl

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: