Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Symulacyjny model systemu transportu rowerowego w ramach projektu FLOW

 baner pieszy

 

Jednym z zadań Gdyni w ramach udziału w projekcie FLOW jest rozwinięcie symulacyjnego modelu ruchu o system transportu rowerowego. Model makroskopowy to narzędzie, które za pomocą specjalistycznego oprogramowania jest w stanie odwzorować prognozowany ruch w sieci transportowej miasta.

Narzędzie umożliwia modelowanie potoków ruchu indywidualnego i zbiorowego. Dzięki rozszerzeniu modelu o ruch rowerowy, będzie on mógł być wykorzystywany jako narzędzie do planowania, podejmowania decyzji i analizowania wpływu zmian w organizacji ruchu rowerowego na ogólne warunki ruchu. Wdrożenie usprawnień dla ruchu rowerowego, zgodnie z założeniami projektu FLOW, ma docelowo wpływać na ograniczenie zatorów i zatłoczenia dróg. Rozszerzony model pomoże w publicznych konsultacjach, ponieważ wynikiem przeprowadzanych symulacji są wartości liczbowe, które pozwalają ocenić efektywność projektowanych rozwiązań. Ułatwia to publiczną dyskusję wspomagając interesariuszy i decydentów przy podejmowaniu decyzji przed wdrożeniem działań w zakresie ruchu rowerowego w mieście.

Rozbudowany model multimodalny, obejmujący różne środki transportu, będzie służyć jako główne źródło danych i pomoże w podejmowaniu decyzji dotyczących przeprojektowania ulic i alokacji środków dla różnych projektów związanych z infrastrukturą transportu w mieście w celu poprawy warunków ruchu drogowego dla wszystkich jego użytkowników.
Pierwszym elementem modelu jest dokładne odwzorowanie sieci transportowej miasta (rys.1). Gdynia zakodowała sieć rowerową w dotychczas wykorzystywanym modelu ruchu. Będzie to podstawą analizowania wszelkich zmian planowanych do wdrożenia w sieci dróg rowerowych.

 Rys1

Rys. 1. Fragment sieci transportowej Gdyni w modelu makroskopowym
źródło: opracowanie własne

 

Kolejnym istotnym elementem modelowania ruchu jest zebranie informacji o podróżach mieszkańców i relacjach, w jakich poruszają się rowerzyści. Dla potrzeb projektu wykorzystano informacje z badań preferencji i zachowań komunikacyjnych przeprowadzonych przez Zarząd Komunikacji w Gdyni, dane z rywalizacji European Cycling Challenge obejmujące ścieżki GPS zarejestrowanych przejazdów oraz dane z ankiet przeprowadzonych z rowerzystami w ramach badań ruchu rowerowego oraz konkursu "Do pracy jadę rowerem". Dane o ruchu rowerzystów pozwalają odwzorować rozkład przestrzenny podróży, czyli intensywność ruchu pomiędzy poszczególnymi rejonami miasta, tworząc tzw. więźbę ruchu (rys. 2).

Rys2

Rys. 2. Rozkład przestrzenny podróży rowerowych w Gdyni
źródło: opracowanie własne

Kolejnym krokiem modelowania ruchu jest obliczenie prognozowanego natężenia ruchu rowerzystów na poszczególnych odcinkach sieci transportowej. W modelu odwzorowano przebieg wydzielonych dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów rowerowych i jezdni, po których rowerzyści mogą poruszać się wspólnie z innymi pojazdami. Każdy typ odcinka sieci powiązany jest z parametrami odwzorowującymi jego charakterystykę – klasę drogi, nawierzchnię, nachylenie czy sposób prowadzenia ruchu (zależnie lub niezależnie od pojazdów lub pieszych). Zgodnie z wynikami przeprowadzonych ankiet, model uwzględnia, że rowerzyści przy wyborze trasy przejazdu bardziej preferują wydzielone drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltowej niż np. ciągi pieszo-rowerowe zbudowane z kostki. W modelu odwzorowano jest również prędkość przejazdu poszczególnymi odcinkami sieci wynikająca z nachylenia terenu. Wykorzystanie tego rozwiązania pozwala porównać czas przejazdu różnymi trasami uwzględniając zmiany prędkości jazdy wynikające z konieczności pokonywania wzniesień.
Ostateczne wyniki symulacji będą zawierać dane o natężeniu ruchu, czasie podróży, prędkości i udziale ruchu rowerowego na poszczególnych ulicach. Te parametry będą mogły zostać wykorzystane w celu porównania różnych scenariuszy planistycznych. dotyczących różnych planów rozbudowy sieci rowerowej miasta. W ramach projektu FLOW w modelu przeprowadzone zostaną symulacje dla następujących wariantów:

  • połączenie dróg rowerowych w Śródmieściu Gdyni,
  • połączenie ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Morską,
  • połączenie promowe Śródmieścia z Oksywiem,
  • połączenie dróg rowerowych w rejonie skrzyżowania ul Wielkopolskiej i Al. Zwycięstwa,
  • budowa drogi rowerowej przez plażę w Orłowie (przedłużenie szlaku nadmorskiego),
  • wyznaczenie drogi dla rowerów w Alei 17 Grudnia.

Odwzorowanie planowanych rozwiązań w modelu symulacyjnym pozwoli ujawnić zalety i wady poszczególnych inwestycji oraz ocenić ich wpływ na poprawę warunków ruchu rowerowego i zwiększenie atrakcyjności tej formy poruszania się po mieście, co w dalszym horyzoncie czasowym powinno przełożyć się na ograniczenie zatłoczenia ulic w Gdyni.