Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Terminal do ładowania pojazdów elektrycznych dla pracowników i studentów Akademii Morskiej w Gdyni

Drukuj

auto2

Elektromobilność, a szczególnie korzystanie z indywidualnych pojazdów elektrycznych, jest jednym z priorytetowych działań Gdyni w kierunku zrównoważonego rozwoju. Przykładem tychże dążeń Miasta są przedstawiane już na naszej stronie System Roweru Metropolitalnego, w którym przewiduje się 50 rowerów elektrycznych dla mieszkańców Gdyni oraz system car sharingu oparty w całości na pojazdach elektrycznych.

Jedną z głównych przeszkód w powstaniu i rozwoju rynku elektromobilności jest brak ogólnodostępnej sieci punktów do ładowania pojazdów elektrycznych. Mając na uwadze fakt, iż zbudowanie infrastruktury umożliwiającej ładowanie pojazdów w miejscach publicznych jest o wiele tańszym i łatwiejszym przedsięwzięciem niż budowa infrastruktury wodorowej, wiele metropolii rozpoczęło realizację własnych planów budowy terminali ładowania pojazdów elektrycznych, którym towarzyszą przeważnie pakiety preferencji dla użytkowników tych pojazdów. W rezultacie, w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni na lata 2016-2018, jednym z mierników planu działań jest właśnie dostępność do infrastruktury elektromobilności.

Warto nadmienić, iż oprócz planów zadań przewidzianych do realizacji, w Mieście istnieją już podobne rozwiązania na mniejszą skalę.

Od 4 czerwca 2011r., na wewnętrznym parkingu Akademii Morskiej w Gdyni (przy ul. Morskiej 81-87) istnieje infrastruktura ładowania i wymiany zasobników energii - terminal ładujący dla pojazdów elektrycznych. Mogą z niego korzystać pracownicy i studenci uczelni, po okazaniu identyfikatora. Terminal jest również wykorzystywany przez pojazdy elektryczne należące do Akademii Morskiej w Gdyni. W terminu została zastosowana i przetestowana informatyka pomiarowa, liczniki identyfikujące użytkowników oraz nowe rodzaje zasobników, które mogą pobierać prąd w okresie pozaszczytowym, np. nocą i oddawać go w okresach szczytu.
Terminal, który ma charakter testowy, jest jednocześnie w stanie obsługiwać istniejące obecnie systemy zasilania pojazdów elektrycznych, a więc akumulatory ołowiowe i litowo-jonowe. W przypadku zmiany standardów, która może nastąpić za kilka lat, ewentualne przezbrojenie terminala na nowe standardy nie powinno stanowić problemu.

Głównym celem budowy testowego terminala była działalność naukowo-badawcza, obejmująca przeprowadzenie badań związanych z ładowaniem pojazdów elektrycznych, a także promowanie postaw i zachowań proekologicznych wśród pracowników uczelni i studentów poprzez zachęcanie do podróżowania samochodem elektrycznym jako alternatywy dla samochodów spalinowych.

Terminal powstał w ramach projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, dzięki współpracy Katedry Automatyki Okrętowej z kilkoma partnerami zewnętrznymi - Instytutem Elektrotechniki w Warszawie, ELTE GPS Sp. z o.o. oraz Agencją Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A.

Koszty związane z zużyciem energii elektrycznej (wg wskazań licznika) pokrywane są przez Akademię Morską w Gdyni.

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: