Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Ujednolicenie systemu ograniczeń wagowych w Śródmieściu Gdyni

tonaż 1

Pojazd o wadze powyżej 10 ton nie wjedzie już do zabytkowego Śródmieścia ani na Kamienną Górę. Auta dostawcze wybrane strefy odwiedzą tylko w wyznaczonych godzinach. W ten sposób Gdynia chce poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, ograniczyć ruch samochodowy w ścisłym centrum i chronić swoją modernistyczną architekturę. Nowe przepisy obowiązują od 16 października.

Ruch pojazdów ciężkich ma bardzo negatywny wpływ nie tylko na stan infrastruktury drogowej - nawierzchni jezdni, ale również na stan sąsiadujących z nią budynków.
 
- Wycofanie ruchu ciężkich pojazdów z centrum miasta znacznie obniży poziom hałasu oraz przyczyni się do podniesienia jakości powietrza, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni. - Decyzja o wprowadzeniu sytemu ujednolicenia ograniczeń wagowych na terenie Śródmieścia Gdyni to konsekwencja realizowanej przez miasto uchwalonej trzy lata temu polityki rozwoju zrównoważonej mobilności.
 
Gdynia realizuje politykę rozwoju zrównoważonej mobilności, ujętej zapisami Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, przyjętym Uchwałą Rady Miasta nr XXV/629/16 w dniu 26 października 2016 r. Jednym ze strategicznych celów zapisanych w tym dokumencie jest „efektywny transport ładunków w mieście”, a działaniem w tym zakresie jest wprowadzenie ujednolicenia systemu ograniczeń wagowych dla pojazdów ciężarowych, obowiązujących na obszarze Śródmieścia Gdyni.
 
Dzięki wprowadzeniu systemu ujednolicenia ograniczeń wagowych na terenie Śródmieścia Gdyni oraz na Kamiennej Górze, poprawi się bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 
- Spójność regulacji zwiększy ich czytelność dla użytkowników, ograniczy degradację infrastruktury miejskiej, zarówno jezdni jak i chodników. Poprawi też komfort przemieszczania się po centrum miasta kierowcom osobowych aut – dodaje Andrzej Bień, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. bezpieczeństwa. - Dzięki skanalizowaniu ruchu ciężarowego ciężkie pojazdy poruszać się będą po drogach dostosowanych do tego typu obciążeń i wyprowadzone zostaną z obszaru Śródmieścia i zupełnie nieprzystosowanej do tego Kamiennej Góry.

 Regulacja została wprowadzona tak, by zapewniała dogodne warunki prowadzenia wszystkich rodzajów działalności gospodarczej w całym obszarze, który obejmuje, jednocześnie zachowując nadrzędny cel, jakim jest ograniczenie niepożądanego wpływu transportu ładunków na otoczenie.

System ma charakter obszarowy, podzielony na trzy strefy funkcyjne:

1. Strefa 10 t DMC, która wyznacza podstawowy układ transportowy przez centrum oraz stanowi strefę zewnętrzną okalającą pozostałe strefy.
2. Strefa 3,5 t DMC z oknem czasowym w godzinach 5.00 – 10.00 oraz 19.00 – 21.00, gdzie w wymienionych godzinach dopuszczony jest wjazd pojazdów z zaopatrzeniem do 10 t DMC.
3. Strefa 3,5 t DMC bez okien czasowych, która obowiązuje na całym obszarze Kamiennej  Góry.
 
System oznakowania zacznie obowiązywać od 16 października 2019 r.
 
W okresie przejściowym Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni będzie wydawał identyfikatory upoważniające do wjazdu do strefy. By otrzymać taki identyfikator należy złożyć pisemny wniosek w Referacie Zajęcia Pasa Drogowego Działu Dróg ZDiZ w Gdyni przy ul. 10 lutego 24 w dni powszednie, oprócz czwartków, w godzinach 8.00-15.30. Szczegółowych informacji na ten temat można zasięgnąć dzwoniąc pod numer tel. 58 764 40 40. Identyfikator będzie wskazywał dozwoloną trasę przejazdu, termin ważności oraz nr rejestracyjny pojazdu.
 
Wjazd do strefy 10 t DMC wyznaczają skrzyżowania:

 • ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Polską,
 • ul. Tadeusza Wendy z ul. Bernarda Chrzanowskiego,
 • ul. Podjazd z ul. 10 Lutego,
 • ul. Władysława IV z al. Zwycięstwa,
 • ul. Świętojańska z al. Zwycięstwa.

Strefa 10 t DMC obowiązuje na ulicach:

 • ul. Janka Wiśniewskiego,
 • ul. Jana z Kolna,
 • ul. Wójta Radtkego,
 • ul. 3 Maja,
 • ul. Władysława IV,
 • ul. Tadeusza Wendy,
 • ul. Węglowa,
 • ul. Jerzego Waszyngtona,
 • ul. Stefana Żeromskiego,
 • ul. Św. Piotra,
 • ul. Św. Wojciecha,
 • ul. Jana Hieronima Derdowskiego,
 • ul. Kazimierza Pułaskiego od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Waszyngtona,
 • ul. Podjazd,
 • ul. 10 Lutego od ul. Podjazd do skrzyżowania z ul. Władysława IV,
 • ul. Stefana Batorego od  ul. 3 Maja do ul. Władysława IV,
 • ul. Armii Krajowej od ul. 3 Maja do ul. Władysława IV,
 • ul. Świętojańska od al. Zwycięstwa do al. Marsz. Piłsudskiego.

Wjazd do strefy 3,5 t DMC z oknem czasowym w godzinach 5.00 – 10.00 oraz 19.00 – 21.00 wyznaczają skrzyżowania:

 • al. Marsz. Piłsudskiego z ul. Bema,
 • al. Marsz. Piłsudskiego z ul. Świętojańskiej,
 • ul. Władysława IV z ul. Traugutta,
 • ul. Władysława IV z ul. Kilińskiego,
 • ul. Władysława IV z ul. Żwirki i Wigury,
 • ul. Władysława IV z ul. Obrońców Wybrzeża,
 • ul. Władysława IV z ul. Armii Krajowej,
 • ul. Władysława IV z ul. Batorego,
 • ul. Władysława IV z ul. 10 Lutego,
 • ul. Władysława IV z ul. Starowiejskiej,
 • placu Konstytucji z ul. Dworcową,
 • ul. Podjazd z ul. Dworcową,
 • ul. 3 Maja z ul. Starowiejską,
 • ul. 10 Lutego z ul. Mściwoja,
 • ul. Świętojańska z ul. Wójta Radtkego,
 • ul. Żeromskiego z ul. Pułaskiego,
 • ul. Waszyngtona z ul. Pułaskiego.

Strefa 3,5 t DMC z oknem czasowym w godzinach 5.00 – 10.00 oraz 19.00 – 21.00 obejmuje: 

 • ul. Starowiejska od al. Marsz. Piłsudskiego do placu Kaszubskiego,
 • ul. Dworcowa,
 • ul. Zgoda,
 • ul. Mściwoja,
 • ul. Zygmunta Augusta,
 • ul. Abrahama,
 • ul. Świętojańska,
 • plac Kaszubski w kierunku u. Wendy,
 • ul. Stefana Żeromskiego,
 • ul. Jerzego Waszyngtona od skweru Kościuszki do ul. Kazimierza Pułaskiego,
 • skwer Kościuszki wraz z al. Jana Pawła II,
 • ul. Armii Krajowej,
 • ul. Józefa Wybickiego,
 • ul. Zawiszy Czarnego,
 • ul. Obrońców Wybrzeża,
 • ul. Żwirki i Wigury,
 • ul. Jana Kilińskiego,
 • ul. Romualda Traugutta,
 • ul. Juliusza Słowackiego,
 • ul.  Gen. Józefa Bema.

Wjazd do strefy 3,5 t DMC w Kamiennej Górze wyznaczają skrzyżowania:

 • al. Marsz. Piłsudskiego z ul. Legionów,
 • al. Marsz. Piłsudskiego z ul. Ignacego Krasickiego,
 • ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z ul. Ignacego Krasickiego,
 • ul. Zawiszy Czarnego z ul. Franciszka Sędzickiego.

Strefa 3,5 t DMC obowiązująca całą dobę obejmuje:

 • ul. Legionów od skrzyżowania z al. Marsz. Piłsudskiego w kierunku północnym,
 • ul. Ignacego Krasickiego,
 • ul. Józefa Korzeniowskiego,
 • ul. Aleksandra Fredry,
 • ul. Wacława Sieroszewskiego,
 • ul. Augustyna Necla,
 • ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego,
 • ul. Mariacka,
 • ul. Piotra Skargi,
 • ul. Henryka Siemiradzkiego,
 • ul. Adama Asnyka,
 • ul. Adama Mickiewicza,
 • ul. Jana Kasprowicza,
 • ul. Jana Kochanowskiego,
 • ul. Henryka Sienkiewicza,
 • ul. Franciszka Sędzickiego,
 • ul. Wita Stwosza.

tonaż 2

 

 • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: