Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Korzyści z opracowania i wprowadzenia SUMPu

Pisaliśmy już o tym czym jest SUMP (czytaj tutaj). Jakie są korzyści z jego opracowania i wdrożenia w mieście?

Lepsza jakość życia

Nie ma wątpliwości, że działanie w zakresie planowania zrównoważonej mobilności przyczynia się do podnoszenia jakości życia w obszarach miejskich, mając na celu np. kształtowanie bardziej atrakcyjnych przestrzeni publiczych, dążenie do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa, lepszej jakości powietrza, niższych poziomów emisji zanieczyszczeń czy hałasu.

Korzyści dla zdrowia i środowiska

Korzyści zdrowotne są ściśle powiązane z pozytywnymi efektami środowiskowymi. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko pozytywnie wpływa na koszty związane ze zdrowiem, zarówno w krótkim, jak i długim okresie czasu.

Poprawa mobilności i dostępności

Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej i w rezultacie wdrażanie projektów lub działań związanych ze zrównoważonym transportem, pozwala poprawić mobilność mieszkańców i ułatwia dostęp do obszarów miejskich i usług w nich zlokalizowanych.

Poprawa wizerunku miasta

Miasto zaangażowane w planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej jest postrzegane w Europie jako miasto innowacyjne i przyszłościowe.

Potencjał dotarcia do większej liczby odbiorców

Planowanie zrównoważonej mobilności pozwala lepiej odpowiedzieć na potrzeby różnych grup mieszkańców, w szczególności poprzez zintegrowane i interdyscyplinarne podejście do planowania.

Decyzje poparte przez mieszkańców i interesariuszy

Włączenie mieszkańców i interesariuszy w proces planowania jest jedną z najważniejszych zasad opracowywania planu. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i interesariuszy, możliwa jest lepsza ocena zasadności wprowadzania wybranych rozwiązań do SUMPu i planowania ich realizacji.

Efektywna realizacja zobowiązań UE

SUMP może być efektywnym narzędziem pozwalającym na realizację zobowiązań w UE, np. wynikających z Dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie poprawy jakości powietrza.

Potencjał integracji

SUMP jest podejściem ukierunkowanym na integrację działań pomiędzy jednostkami i instytucjami w zakresie mobilności miejskiej – najczęściej plan opracowywany jest przez jednostkę miejską odpowiedzialną za transport lub mobilność, ale jedną z najistotniejszych zasad jest włączenie w planowanie również innych gminnych lub regionalnych jednostek lub instytucji np. wydziałów zdrowia, środowiska, planowania przestrzennego, itp. W rezultacie zakres SUMPu nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień mobilności i transportu, ale też koncentruje się na osiągnięciu innych celów: ekonomicznych, społecznych czy środowiskowych.

Poprawa konkurencyjności miasta i dostępu do funduszy europejskich

Posiadanie SUMPu może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności miasta podczas starania się o fundusze europejskie, np. w zakresie innowacyjnych rozwiązań transportowych czy zintegrowanych metod planowania.


[artykuł powstał w oparciu o wytyczne Unii Europejskiej do opracowywania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej]

[zdjęcie tytułowe: materiały ZDIZ]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: