Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Plan mobilności dla Bolonii (Włochy)

W dniu 25 czerwca 2007 roku Rada Miasta Bolonii oficjalnie zatwierdziła nowy Masterplan dla ruchu miejskiego (Piano Generale del Traffico Urbano – PGTU), będący głównym instrumentem planowania mobilności miejskiej w Bolonii.

Zgodnie z typową zawartością podobnych dokumentów, PGTU bierze pod uwagę główne obszary krytyczne transportu miejskiego (zanieczyszczenie środowiska, bezpieczeństwo, zatłoczenie), które każdego dnia wpływają na życie mieszkańców, odbijając się negatywnie na ich zdrowiu, bezpieczeństwie i jakości życia. Analizując te obszary krytyczne, plan definiuje cele ilościowe, które mają zostać osiągnięte oraz określa działania, które mają zapewnić skuteczne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów.

Strategia włączona do Planu jest nadal wdrażana. Niektóre z rozwiązań wciąż funkcjonują - w powiązaniu z już zrealizowanymi działaniami, przyczyniają się do ogólnej poprawy jakości życia mieszkańców. Te wzajemnie powiązane ze sobą działania mają zapewnić trwały i powszechny dostęp do wszystkich części miasta.

Efektem realizacji strategii ma być wzrost udziału transportu publicznego w podróżach i rozwój dróg rowerowych, a jednocześnie ochrona najcenniejszych obszarów środowiskowych i architektonicznych. Podczas tworzenia Planu Bolonia duży nacisk położyła na zwiększanie świadomości i aktywną współpracę z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorstwami oraz innymi interesariuszami Planu: zapewnione zostały fora internetowe, zorganizowane zostały dyskusje publiczne, celem zaprezentowania, przedyskutowania, a nawet wprowadzenia zmian w akcjach i działaniach zawartych w dokumencie. Mieszkańcy, reprezentanci ważnych grup interesariuszy (zrzeszenia przedsiębiorców, stowarzyszenia, itp.) i eksperci techniczni mieli dzięki temu możliwość podzielić się swoimi pomysłami i propozycjami, oraz bezpośrednio dyskutować na ten temat z przedstawicielami Miasta: taki sposób działania przyczynił się do stworzenia prawdziwego podejścia oddolnego w procesie planowania.

Obecnie Miasto Bolonia pracuje nad dalszym rozwojem PGTU, koncentrując się przede wszystkim na zrównoważonych działaniach w zakresie mobilności w zastosowaniu do centrum miasta: w przygotowaniu jest „Plan Mobilności dla obszaru centrum miasta", który zostanie udostępniony mieszkańcom w przeciągu 6-7 miesięcy. Biorąc pod uwagę sukces PGTU, również w przypadku nowego planu Bolonia planuje efektywnie angażować w proces planowania mieszkańców i interesariuszy, celem uzyskania uwag, opinii, pomysłów, które pozwolą ulepszyć Plan dla centrum miasta.


[zdjęcie tytułowe: SINTESI DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO AZIONI DEL PGTU 2006, www.comune.bologna.it]

W dniu 25 czerwca 2007 roku Rada Miasta Bolonii oficjalnie zatwierdziła nowy Masterplan dla ruchu miejskiego (Piano Generale del Traffico Urbano – PGTU), będący głównym instrumentem planowania mobilności miejskiej w Bolonii.

Zgodnie z typową zawartością podobnych dokumentów, PGTU bierze pod uwagę główne obszary krytyczne transportu miejskiego (zanieczyszczenie środowiska, bezpieczeństwo, zatłoczenie), które każdego dnia wpływają na życie mieszkańców, odbijając się negatywnie na ich zdrowiu, bezpieczeństwie i jakości życia. Analizując te obszary krytyczne, plan definiuje cele ilościowe, które mają zostać osiągnięte oraz określa działania, które mają zapewnić skuteczne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów.

Strategia włączona do Planu jest nadal wdrażana. Niektóre z rozwiązań wciąż funkcjonują - w powiązaniu z już zrealizowanymi działaniami, przyczyniają się do ogólnej poprawy jakości życia mieszkańców. Te wzajemnie powiązane ze sobą działania mają zapewnić trwały i powszechny dostęp do wszystkich części miasta.

Efektem realizacji strategii ma być wzrost udziału transportu publicznego w podróżach i rozwój dróg rowerowych, a jednocześnie ochrona najcenniejszych obszarów środowiskowych i architektonicznych. Podczas tworzenia Planu Bolonia duży nacisk położyła na zwiększanie świadomości i aktywną współpracę z mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorstwami oraz innymi interesariuszami Planu: zapewnione zostały fora internetowe, zorganizowane zostały dyskusje publiczne, celem zaprezentowania, przedyskutowania, a nawet wprowadzenia zmian w akcjach i działaniach zawartych w dokumencie. Mieszkańcy, reprezentanci ważnych grup interesariuszy (zrzeszenia przedsiębiorców, stowarzyszenia, itp.) i eksperci techniczni mieli dzięki temu możliwość podzielić się swoimi pomysłami i propozycjami, oraz bezpośrednio dyskutować na ten temat z przedstawicielami Miasta: taki sposób działania przyczynił się do stworzenia prawdziwego podejścia oddolnego w procesie planowania.

Obecnie Miasto Bolonia pracuje nad dalszym rozwojem PGTU, koncentrując się przede wszystkim na zrównoważonych działaniach w zakresie mobilności w zastosowaniu do centrum miasta: w przygotowaniu jest „Plan Mobilności dla obszaru centrum miasta”, który zostanie udostępniony mieszkańcom w przeciągu 6-7 miesięcy. Biorąc pod uwagę sukces PGTU, również w przypadku nowego planu Bolonia planuje efektywnie angażować w proces planowania mieszkańców i interesariuszy, celem uzyskania uwag, opinii, pomysłów, które pozwolą ulepszyć Plan dla centrum miasta.

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: