Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Konferencja "Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej"

W dniach 23-24 października 2014 Gdynia była gospodarzem wspólnej konferencji Związku Miast Bałtyckich oraz Miasta Gdynia pod nazwą "Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej", zorganizowanej w ramach projektu europejskiego CIVITAS DYN@MO.

Z myślą o wyzwaniu jakim jest współcześnie planowanie mobilności (ze względu na konieczność silnego zaangażowania interesariuszy i przygotowania szczegółowego, kompleksowego planu), program wydarzenia została opracowany w taki sposób by pokryć różnorodne aspekty tego procesu. Konferencja została zorganizowana by wesprzeć miasta, a w szczególności miasta Regionu Morza Bałtyckiego, w ich staraniach zmierzających do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

Organizatorzy wydarzenia zebrali 25 międzynarodowych prelegentów z sześciu europejskich państw, ekspertów w dziedzinie planowania mobilności, którzy w czasie dwóch dni prezentacji, dyskusji i warsztatów chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat opracowywania SUMP.

Pierwszego dnia 16 prelegentów przedstawiło 14 prezentacji podczas trzech głównych paneli: "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności" gdzie poruszono tematy rozwoju planów transportowych w SUMP, zarządzania mobilnością, uwzględnienia przewozów towarowych w planowaniu mobilności w miastach oraz ewaluacji SUMP; "Efekt fali Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – doświadczenia i przyszłe możliwości finansowania" skupiony na efektach skutecznego wdrażania działań, popartych dobrymi przykładami zaprezentowanymi podczas panelu dyskusyjnego; „Planowanie mobilności na skale lokalną - przykład Miasta Gdynia", podczas którego miasto gospodarz wydarzenia, przedstawiło własne doświadczenia we wdrażaniu planu transportowego i jego, wciąż trwającego, przekształcaniu w pełnoprawny SUMP.

Drugi dzień konferencji przeznaczony był na budowanie kompetencji i dyskusję o metodologiach wspierających proces wdrażania SUMP. Spotkanie rozpoczęło się panelem zatytułowanym "Budowanie kompetencji w zakresie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej" i skupionym się na centrach kompetencji dla Regionu Morza Bałtyckiego i Regionu Południowo-Wschodniej Europy, który zakończył się interaktywną sesją podczas której uczestnicy rozmawiali o słabych I mocnych stronach procesu planowania zrównoważonej mobilności w ich miastach o dyskutowali o możliwościach poprawy budowy kompetencji na szczeblu lokalnym. Po panelu dotyczącym narzędzi i metodologii "Wsparcie w procesie tworzenia Planów Zrównoważonej Mobilności ze strony projektów i inicjatyw europejskich", rozpoczęła się warsztatowa część konferencji. Podczas sesji równoległych uczestnicy mogli uczestniczyć w warsztatach dotyczących samooceny w procesie SUMP (według metodologii ADVANCE) lub warsztatach z wdrażania mikro SUMPu- gdzie jako przykład posłużył plan dla węzła kolejowego Gdynia Główna, opracowywany w ramach unijnego projektu ENTER.HUB.

Podczas Konferencji, 68 przedstawicieli europejskich miast i instytucji nie tylko zwiększyło swą wiedzę o Planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i wymieniło się doświadczeniami, ale również zacieśniło kontakty w ramach sieci miast Regionu Morza Bałtyckiego.

 

PREZENTACJE PRELEGENTÓW:

Wprowadzenie do kwestii Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej EN (Siegfried Rupprecht /Rupprecht Consult)

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności
- Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  PL (Olgierd Wyszomirski, Katarzyna Hebel /Uniwersytet Gdański)
- Zarządzanie mobilnością jako element SUMP EN (Emma Ödling /Miasto Umeå)
- Transport towarowy w Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej EN (Daniel Kaszubowski/Politechnika Gdańska, Ernest Czermański/Uniwersytet Gdański)
- Znaczenie kwestii ewaluacji w procesie Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej EN (Tom Rye /Lund University)

Efekt fali Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - doświadczenia i przyszłe możliwości finansowania EN
Moderator: Vassilen Iotzov, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku
- Robert Mazurkiewicz/ Program Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku
- Ivo Volt/ Central Baltic Cross - border Co-operation Programme

Transport miejski jako element zintegrowanego systemu transportowego EN (Krystian Warda/Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Planowanie mobilności na skalę lokalną - przykład Miasta Gdynia
- Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni PL (Aleksandra Romanowska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni)
- Proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni EN (Aleksandra Romanowska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni)
- Plan mobilności dla Akademii Morskiej w Gdyni PL (Adam Przybyłowski, Karolina Gwarda/Akademia Morska w Gdyni)
- Audyt polityki rowerowej w Gdyni wg. metodologii BYPAD EN (Rafał Studziński/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni)

Budowanie kompetencji w zakresie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
- Centrum Kompetencji w zakresie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego EN (Maija Rusanen/Związek Miast Bałtyckich)
- Polska platforma w zakresie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach Centrum Kompetencji Regionu Morza Bałtyckiego EN (Marcin Wołek, Karolina Orcholska /Uniwersytet Gdański)

Wsparcie w procesie tworzenia Planów Zrównoważonej Mobilności ze strony projektów i inicjatyw europejskich - narzędzia i metodologie
- Projekt ADVANCE jako wsparcie w procesie Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej PL (Zuzanna Kłos-Adamkiewicz / Uniwersytet Szczeciński)
- Projekt CH4LLENGE EN (Esther Kreutz/Związek Miast Bałtyckich)
- Multimodalny model transportowy jako narzędzie dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej EN ( Jacek Oskarbski/Politechnika Gdańska, Marcin Zawisza, Michał Miszewski/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni)
- Mobility Manager jako narzędzie wspomagające proces planowania zrównoważonej mobilności w polsce EN (Katarzyna Nosal, Rafał Kucharski/ Politechnika Krakowska)
- Mobility Manager jako narzędzie wspomagające proces planowania zrównoważonej mobilności EN (Claudio Petrocelli/ Movesion)

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: