Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Strategia Mobilności Miejskiej Sztokholmu

Strategia Mobilności Miejskiej została opracowana przez gminę Sztokholm w 2012 roku. Jest to rozwinięcie dokumentu pt. „THE WALKABLE CITY - Stockholm City Plan", poświęcone kwestiom systemu transportowego. Oba dokumenty opisują kierunki rozwoju miasta do roku 2030.

Sztokholm jest największym miastem i stolicą Szwecji. Jego populacja sięga około 900 tysięcy mieszkańców, a do roku 2030 przewiduje się jej wzrost o nawet 25%. W związku z tym niezbędne są działania umożliwiające sprawne przemieszczanie się po jego terenie, mimo znaczącego wzrostu liczby osób podróżujących.

Strategia wyznacza cele, jakie miasto zamierza osiągnąć do 2030 roku. Dotyczą one wszelkich form mobilności – zarówno transportu indywidualnego, zbiorowego, rowerowego, pieszego, towarowego, jak i polityki parkingowej czy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z założeniami zrównoważonego transportu dąży się do ograniczenia wykorzystywania przez mieszkańców samochodów osobowych, na rzecz transportu zbiorowego, roweru i mobilności pieszej.

Miasto planuje, że do 2030 roku głównym środkiem transportu jego mieszkańców będzie transport zbiorowy. W godzinach szczytu powinien on przenosić aż 80% ruchu zmotoryzowanego. W tym celu przewiduje się poprawę jego szybkości (średnia prędkość podróży w godzinach szczytu powinna wzrosnąć z 14 do 20 km/h), dostępności i niezawodności. Tam gdzie będzie to konieczne rozwój transportu zbiorowego będzie odbywał się kosztem istniejących rozwiązań na rzecz samochodów indywidualnych (np. wydzielania pasów dla transportu zbiorowego kosztem ogólnodostępnych pasów jezdni, likwidacja miejsc parkingowych).

Kolejnym celem wskazanym w strategii jest wzrost udziału podróży pieszych wśród podróży o zasięgu lokalnym. Na terenie ścisłego centrum powinien on zwiększyć się z obecnych 50 do 60 %, tymczasem w innych dzielnicach z 30 do 50%.

Zgodnie z postanowieniami strategii Sztokholm będzie dążył do znaczącej poprawy warunków ruchu rowerowego. W godzinach szczytu powinien on przenosić 15% wszystkich podróży. W tym wypadku także przewiduje się rozwój infrastruktury rowerowej kosztem istniejących udogodnień dla indywidualnych kierowców. Planuje się również rozbudowę systemu roweru miejskiego.

Miasto zdecydowało się na badanie poziomu satysfakcji z funkcjonowania systemu transportowego wśród mieszkańców i przedsiębiorców, które mają stanowić jedną z form konsultacji społecznych. Do tej pory tego rodzaju badania nie były prowadzane.
Strategia przedstawia jedynie cele, do których osiągnięcia miasto będzie dążyć do 2030 roku. Nie zostały sprecyzowane w niej środki, umożliwiające ich osiągnięcie. Zgodnie z koncepcją miasta, konkretne działania będą przedstawiane w osobnych opracowaniach. Pozwala to na bardziej szczegółową analizę i uwzględnienie efektów wcześniej wykonanych prac.

Pierwszy plan działań ukazał się w formie załącznika do strategii i obejmuje czynności przeznaczone do realizacji w latach 2012-2016. Sprecyzowano w nim 21 działań. Możemy znaleźć wśród nich postanowienia dotyczące m.in. przyznawania pierwszeństwa transportowi zbiorowemu, poprawy kontroli użytkowników pasów transportu zbiorowego, zimowego utrzymania dróg dla rowerów, badań nad zwiększeniem opłat za wjazd na teren centrum miasta. Postanowiono również o przygotowaniu planu działań na rzecz pieszych oraz prowadzenie i dokładną analizę audytu ruchu pieszego.

[zdjęcie tytułowe: Holger.Ellgaard CC - wikipedia.com]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: