Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Zarządzanie mobilnością - co to jest?

shutterstock 298101002

Zarządzanie mobilnością (z ang. Mobility Management), zgodnie z definicją stworzoną przez Europejską Platformę Zarządzania Mobilnością (European Platform on Mobility Management), jest koncepcją obejmującą promowanie zrównoważonego transportu oraz zarządzanie zapotrzebowaniem na korzystanie z samochodów poprzez zmianę postaw i zachowań komunikacyjnych podróżujących.

Definicja została szeroko opisana w dokumencie pt."Zarządzanie mobilnością: definicja. Definicja zarządzania mobilnością oraz kategoryzacja środków zarządzania mobilnością zatwierdzona przez konsorcjum MAX i EPOMM", do pobrania na stronie internetowej www.epomm.eu w polskiej wersji językowej:

http://www.epomm.eu/old_website/docs/mmtools/MMDefinition/MMDefinition_PL.pdf

Podstawę zarządzania mobilnością tworzą tzw. „miękkie" środki, takie jak:

1) INFORMACJA I KOMUNIKACJA, w tym:


a) usługi obejmujące dostarczanie informacji i wskazówek dotyczących podróży, dostarczane z wykorzystaniem różnych technologii przed podróżą oraz w jej trakcie.


Przykładem takich działań zrealizowanych już w naszym mieście są np.:


 TRIP PLANERY (zawierające: interaktywną mapę Trójmiasta wraz z zaznaczonymi schematami linii komunikacyjnych, planer podróży transportem publicznym bazujący na rzeczywistych czasach odjazdu pojazdów z przystanku, aktualny rozkład jazdy, informacje o zakłóceniach w pracy transportu zbiorowego, informacje o zmianach rozkładów jazdy, oraz zmianach wynikających z ewentualnej przebudowy sieci dróg lub urządzeń transportu zbiorowego, informacje o kosztach połączeń)
 Tablice informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskich,
 Tablice zmiennej treści,
 Tablice informacji parkingowych,
 Aplikacje i strony internetowe np. Jak dojadę?


b) kampanie promocyjno-edukacyjne, zachęcające do korzystania z alternatywnych sposobów podróżowania: pieszo, rowerem oraz/lub korzystania z transportu publicznego (często połączone z promowaniem zdrowego stylu życia).


Od 2012r. Gdynia bardzo aktywnie uczestniczy w realizacji wielu inicjatyw mających na celu właśnie zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego transportu oraz promowanie tychże sposobów poruszania się po mieście.


Wśród akcji edukacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Miasto należy wymienić m.in.:
 Europejski Dzień Bez Samochodu
 Rowerowy Maj
 European Cycling Challenge
 Pieszy Autobus
 Odprowadzam Sam
 Do pracy jadę rowerem
 Parkingową (r)ewolucję


2) ORGANIZACJA USŁUG, między innymi:

a) system personalizowanej pomocy w podróży (PTA - Personalised Travel Assistance), umożliwiający podróżującym sprawdzenie, w jaki sposób mogą ograniczyć korzystanie z samochodu, w odniesieniu do konkretnego schematu poruszania się.


b) usługi w zakresie carpoolingu, świadczone w danym regionie lub obszarze, mające na celu łączenie osób podróżujących w tym samym kierunku, tak aby podróż odbyła się jednym samochodem, udostępnionym przez jedną ze stron.


c) usługi w zakresie carsharingu w danym obszarze (oraz elastyczny system wynajmu rowerów).


W ramach tych usług oferowana jest alternatywa dla posiadania własnego samochodu (lub roweru), polegająca na wynajmie samochodów lub innych pojazdów znajdujących się w wygodnych dla danej osoby miejscach na danym obszarze.
Dzięki systemowi wstępnej rejestracji, a często wymaganego członkostwa w pewnego rodzaju klubie, taki sposób współdzielenia sprawia, że proces rezerwowania i wynajmowania przebiega bardzo szybko (zwykle realizowany jest przez Internet), a samochód udostępniany jest w systemie komunikacji zdalnej.


Do tej pory przeprowadzono wstępne analizy dla wdrożenia systemu carsharing w naszym mieście, a założenia są następujące:
 ok. 250 samochodów elektrycznych
 60 km2 objętych usługą
 miejsca parkingowe wyposażone w gniazda do ładowania
 zerowa lub ryczałtowa opłata parkingowa
 możliwość korzystania z buspasów

Istotnym jest również fakt, że docelowo system ten miałby mieć wymiar metropolitalny.

Źródło: prezentacja „Car- sharing - system wspólnego użytkowania samochodów w mieście" p. Małgorzaty Czaja, Urząd Miasta Gdynia

 

d) edukacja w zakresie mobilności - mobilność i sposób zarządzania mobilnością w celu ograniczenia korzystania z samochodu stają się elementami programów nauczania w szkołach i innych instytucjach.


e) tworzenie planów mobilności dla instytucji firm, szkół itd.


W ramach realizacji projektu unijnego CIVITAS DYN@MO Gdynia zobowiązała się stworzyć pilotażowy Plan Mobilności dla zakładu pracy. Zdecydowano się objąć nim Zarządu Dróg i Zieleni - jednostkę budżetową miasta odpowiedzialną za realizację projektu.

f) stosowanie poprzez organizacje i inne podmioty pewnych środków w celu ograniczenia potrzeby podróżowania poprzez zastąpienie podróży systemem telekomunikacji oraz/lub przez reorganizację pracy.

W ramach tychże działań podjętych przez Miasto warto wspomnieć m.in.:
 rowery służbowe/bilety na środki transportu zbiorowego udostępniane urzędnikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Gdynia oraz jednostkom budżetowym podległym, mające na celu zachęcenie do korzystania z alternatywnego sposobu poruszania się po mieście w ramach wykonywanych podróży służbowych.
 zaplecze sanitarne dla urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gdynia oraz jednostkach budżetowych podległym, mające na celu zachęcenie do korzystania z alternatywnego sposobu poruszania się po mieście w ramach wykonywanych podróży służbowych.
 optymalizacja wykorzystania samochodów służbowych przez urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gdynia oraz jednostkach budżetowych podległym, mająca na celu zachęcenie do korzystania z alternatywnego sposobu poruszania się po mieście w ramach wykonywanych podróży służbowych.

3) oraz KOORDYNACJA DZIAŁAŃ RÓŻNYCH PARTNERÓW.

W celu realizacji i koordynacji działań związanych z zarządzaniem mobilnością w Mieście, w jednostce budżetowej Miasta Gdynia - Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni, wyodrębniono komórkę dedykowaną do tychże działań - Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością.

 

 

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: