Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Zarządzanie mobilnością - co to jest?

Drukuj

shutterstock 298101002

Zarządzanie mobilnością (z ang. Mobility Management), zgodnie z definicją stworzoną przez Europejską Platformę Zarządzania Mobilnością (European Platform on Mobility Management), jest koncepcją obejmującą promowanie zrównoważonego transportu oraz zarządzanie zapotrzebowaniem na korzystanie z samochodów poprzez zmianę postaw i zachowań komunikacyjnych podróżujących.

Definicja została szeroko opisana w dokumencie pt."Zarządzanie mobilnością: definicja. Definicja zarządzania mobilnością oraz kategoryzacja środków zarządzania mobilnością zatwierdzona przez konsorcjum MAX i EPOMM", do pobrania na stronie internetowej www.epomm.eu w polskiej wersji językowej:

http://www.epomm.eu/old_website/docs/mmtools/MMDefinition/MMDefinition_PL.pdf

Podstawę zarządzania mobilnością tworzą tzw. „miękkie" środki, takie jak:

1) INFORMACJA I KOMUNIKACJA, w tym:


a) usługi obejmujące dostarczanie informacji i wskazówek dotyczących podróży, dostarczane z wykorzystaniem różnych technologii przed podróżą oraz w jej trakcie.


Przykładem takich działań zrealizowanych już w naszym mieście są np.:


 TRIP PLANERY (zawierające: interaktywną mapę Trójmiasta wraz z zaznaczonymi schematami linii komunikacyjnych, planer podróży transportem publicznym bazujący na rzeczywistych czasach odjazdu pojazdów z przystanku, aktualny rozkład jazdy, informacje o zakłóceniach w pracy transportu zbiorowego, informacje o zmianach rozkładów jazdy, oraz zmianach wynikających z ewentualnej przebudowy sieci dróg lub urządzeń transportu zbiorowego, informacje o kosztach połączeń)
 Tablice informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskich,
 Tablice zmiennej treści,
 Tablice informacji parkingowych,
 Aplikacje i strony internetowe np. Jak dojadę?


b) kampanie promocyjno-edukacyjne, zachęcające do korzystania z alternatywnych sposobów podróżowania: pieszo, rowerem oraz/lub korzystania z transportu publicznego (często połączone z promowaniem zdrowego stylu życia).


Od 2012r. Gdynia bardzo aktywnie uczestniczy w realizacji wielu inicjatyw mających na celu właśnie zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego transportu oraz promowanie tychże sposobów poruszania się po mieście.


Wśród akcji edukacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Miasto należy wymienić m.in.:
 Europejski Dzień Bez Samochodu
 Rowerowy Maj
 European Cycling Challenge
 Pieszy Autobus
 Odprowadzam Sam
 Do pracy jadę rowerem
 Parkingową (r)ewolucję


2) ORGANIZACJA USŁUG, między innymi:

a) system personalizowanej pomocy w podróży (PTA - Personalised Travel Assistance), umożliwiający podróżującym sprawdzenie, w jaki sposób mogą ograniczyć korzystanie z samochodu, w odniesieniu do konkretnego schematu poruszania się.


b) usługi w zakresie carpoolingu, świadczone w danym regionie lub obszarze, mające na celu łączenie osób podróżujących w tym samym kierunku, tak aby podróż odbyła się jednym samochodem, udostępnionym przez jedną ze stron.


c) usługi w zakresie carsharingu w danym obszarze (oraz elastyczny system wynajmu rowerów).


W ramach tych usług oferowana jest alternatywa dla posiadania własnego samochodu (lub roweru), polegająca na wynajmie samochodów lub innych pojazdów znajdujących się w wygodnych dla danej osoby miejscach na danym obszarze.
Dzięki systemowi wstępnej rejestracji, a często wymaganego członkostwa w pewnego rodzaju klubie, taki sposób współdzielenia sprawia, że proces rezerwowania i wynajmowania przebiega bardzo szybko (zwykle realizowany jest przez Internet), a samochód udostępniany jest w systemie komunikacji zdalnej.


Do tej pory przeprowadzono wstępne analizy dla wdrożenia systemu carsharing w naszym mieście, a założenia są następujące:
 ok. 250 samochodów elektrycznych
 60 km2 objętych usługą
 miejsca parkingowe wyposażone w gniazda do ładowania
 zerowa lub ryczałtowa opłata parkingowa
 możliwość korzystania z buspasów

Istotnym jest również fakt, że docelowo system ten miałby mieć wymiar metropolitalny.

Źródło: prezentacja „Car- sharing - system wspólnego użytkowania samochodów w mieście" p. Małgorzaty Czaja, Urząd Miasta Gdynia

 

d) edukacja w zakresie mobilności - mobilność i sposób zarządzania mobilnością w celu ograniczenia korzystania z samochodu stają się elementami programów nauczania w szkołach i innych instytucjach.


e) tworzenie planów mobilności dla instytucji firm, szkół itd.


W ramach realizacji projektu unijnego CIVITAS DYN@MO Gdynia zobowiązała się stworzyć pilotażowy Plan Mobilności dla zakładu pracy. Zdecydowano się objąć nim Zarządu Dróg i Zieleni - jednostkę budżetową miasta odpowiedzialną za realizację projektu.

f) stosowanie poprzez organizacje i inne podmioty pewnych środków w celu ograniczenia potrzeby podróżowania poprzez zastąpienie podróży systemem telekomunikacji oraz/lub przez reorganizację pracy.

W ramach tychże działań podjętych przez Miasto warto wspomnieć m.in.:
 rowery służbowe/bilety na środki transportu zbiorowego udostępniane urzędnikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Gdynia oraz jednostkom budżetowym podległym, mające na celu zachęcenie do korzystania z alternatywnego sposobu poruszania się po mieście w ramach wykonywanych podróży służbowych.
 zaplecze sanitarne dla urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gdynia oraz jednostkach budżetowych podległym, mające na celu zachęcenie do korzystania z alternatywnego sposobu poruszania się po mieście w ramach wykonywanych podróży służbowych.
 optymalizacja wykorzystania samochodów służbowych przez urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gdynia oraz jednostkach budżetowych podległym, mająca na celu zachęcenie do korzystania z alternatywnego sposobu poruszania się po mieście w ramach wykonywanych podróży służbowych.

3) oraz KOORDYNACJA DZIAŁAŃ RÓŻNYCH PARTNERÓW.

W celu realizacji i koordynacji działań związanych z zarządzaniem mobilnością w Mieście, w jednostce budżetowej Miasta Gdynia - Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni, wyodrębniono komórkę dedykowaną do tychże działań - Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością.

 

 

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: