Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Politechnika Krakowska partnerem w projekcie U-MOB

Politechnika Krakowska przystąpiła w roli partnera do projektu U-MOB, współfinansowanego w ramach program LIFE Komisji Europejskiej. Priorytetowym celem projektu jest stworzenie Europejskiej Sieci dla Zrównoważonej Mobilności na Uniwersytetach, ułatwiającej wymianę informacji i transfer wiedzy na temat najlepszych praktyk europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności. Działania sieci służyć będą redukcji emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności akademickiej. Realizacją projektu na Politechnice Krakowskiej zajmują się, pod kierunkiem dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK, pracownicy Zakładu Systemów Komunikacyjnych (Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej).

Zakres projektu odwołuje się do wyzwań i działań obecnie realizowanej strategii Unii Europejskiej na rzecz środowiska miejskiego, związanej z koniecznością podejmowania wysiłków celem stymulowania zmian w zakresie wykorzystywania środków transportu w podróżach, promowania transportu publicznego i zmniejszania negatywnego wpływu ruchu samochodowego. Uniwersytety są dużymi generatorami ruchu, a społeczności akademickie realizują codziennie tysiące podróży, mają więc istotny wpływ na warunki ruchu i jakość życia w miastach. Ponadto uczelnie mogą w sposób skuteczny realizować politykę UE, teraz i w przyszłości, ponieważ ich władze mają możliwość podejmowania decyzji związanych m.in. z zarządzaniem obszarem uczelni, infrastrukturą i usługami dostępnymi na terenie kampusów, jak i z organizacją pracy i zajęć społeczności uczelnianej.

Główne działania realizowane w ramach projektu U-MOB dotyczą, oprócz utworzenia pierwszej Europejskiej Sieci Uniwersytetów dla Zrównoważonej Mobilności, poszukiwania najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonej mobilności na uczelniach i stworzenie programu szkolenia dla Menedżerów Mobilności (osób zajmujących się na uczelniach rozwojem i wdrażaniem działań z zakresu zarządzania mobilnością). Ponadto na uczelniach należących do sieci U-MOB wdrożone zostaną strategiczne plany zrównoważonej mobilności, będące pakietem działań inwestycyjnych, organizacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, skutkujące zmianami w zachowaniach komunikacyjnych pracowników i studentów w kierunku częstszego odbywania podróży transportem zbiorowym, rowerem oraz pieszo. Następnie działania wdrożone w ramach planów zrównoważonej mobilności zostaną poddane ocenie w zakresie wpływu na redukcję emisji CO2 pochodzących z transportu.

Realizacja działań projektu U-MOB przyczyni się m.in. do wzrostu świadomości o potrzebie redukcji emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności akademickiej, jak również o roli uczelni w zakresie edukacji mobilnościowej obecnych i przyszłych pokoleń. Wypromowany i zbudowanie zostanie profesjonalny wizerunek Menedżera Mobilności, wyselekcjonowane zostaną najlepsze praktyki umożliwiające wpływanie na bardziej racjonalne wybory transportowe społeczności akademickiej.

Główne korzyści wynikające z członkostwa w prestiżowej sieci uniwersytetów U-MOB to:

- Dostęp do najlepszych innowacyjnych praktyk europejskich uniwersytetów w zakresie zrównoważonej mobilności.

- Dostęp oraz udział w tworzeniu programu kursów szkoleniowych dla Menedżerów Mobilności.

- Wsparcie najlepszych ekspertów europejskich w tworzeniu i realizacji planu zrównoważonej mobilności dla naszej uczelni

- Dostęp do narzędzi służących promocji działań naszej uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności.

- Dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w zakresie działań dla zrównoważonej mobilności z innymi europejskimi uniwersytetami.

 

Czas trwania projektu: 5 lat: 01/07/2016 – 30/06/2021

Budżet: 1.329.427€ - 60% finansowane z programu LIFE.

Konsorcjum: 6 partnerów z 4 krajów europejskich: Hiszpanii, Holandii, Włoch i Polski (4 uniwersytety – 1 firma konsultingowa - 1 organizacja pozarządowa)

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie interentowej: www.u-mob.eu

lub poprzez kontakt z realizatorami projektu na Politechnice Krakowskiej:

Dr hab. inż. Vitalii Naumov (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

Dr inż. Katarzyna Nosal (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

Dr inż. Katarzyna Solecka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: