Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Projekt unijny FREVUE

 

frevue

 

Wdrażając projekty unijne, Miasto Gdynia nie skupia się wyłącznie na działaniach podejmowanych przez siebie i najbliższych partnerów, ale stara się również czerpać z doświadczeń wypracowanych w innych projektach unijnych.

Nie zawsze możliwe jest przeniesienie bezpośrednio na grunt naszego Miasta wypracowanych w nich pozytywnych efektów, ale ich rezultaty i doświadczenia z nich płynące z pewnością pozwalają nam ukierunkować wewnętrzną politykę i wyznaczyć przyszłe cele, tak by możliwa była poprawa warunków prowadzenia biznesu i życia mieszkańców.

Jednym z takich projektów jest projekt unijny FREVUE.

Projekt FREVUE jest określany jako flagowy projekt Komisji Europejskiej, mający wesprzeć wprowadzenie floty elektrycznych pojazdów na potrzeby logistyki miejskiej przez pilotaż i ewaluację innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej w ośmiu spośród największych europejskich miast.

Partnerami projektu są: Londyn (Wielka Brytania), Madryt (Hiszpania), Mediolan (Włochy), Amsterdam (Holandia), Rotterdam (Holandia), Lizbona (Portugalia), Oslo (Norwegia) i Sztokholm (Szwecja).

Efekty projektu mają pomóc w realizacji jednego z celów Europejskiej Białej księgi transportu (2011), czyli ograniczenia emisji CO2 w logistyce miejskiej w największych obszarach zurbanizowanych do 2030 roku.

Ma to zostać osiągnięte dzięki wykorzystaniu elektromobilności w transporcie, co równocześnie ma pomóc w ograniczeniu emisji pozostałych czynników zanieczyszczających powietrze.

Cele projektu mają zostać osiągnięte przez:
1) Wprowadzenie rzeczywistego partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy miastami oraz firmami z sektora transportu i logistyki.
Kluczowi interesariusze w projekcie to: operatorzy transportu i zarządcy flot, władze lokalne, operatorzy sieci energetycznej, producenci pojazdów oraz dostawcy technologii i usług informacyjno-telekomunikacyjnych.
2) Dostarczenie dowodów użyteczności elektrycznych pojazdów w ciągłym użytkowaniu w logistyce miejskiej, w różnych warunkach klimatycznych, w różnych sieciach logistycznych, strukturach organizacyjnych i modelach transportowych oraz w warunkach różnorodnej polityki regulacyjnej.
W realizacji projektu FREVUE wykorzystywane są pojazdy elektryczne od małych vanów do 3.5t dopuszczalnej masy całkowitej do dużych, w pełni elektrycznych ciężarówek do 18t dopuszczalnej masy całkowitej.
3) Rozpowszechnianie i wymianę najlepszych praktyk, kluczowych rekomendacji, a także wniosków z projektu, promujących dalszy rozwój rozwiązań w zakresie innowacyjnej logistyki miejskiej z udziałem elektrycznych pojazdów dostawczych.
4) Projektowanie i implementację, skutecznej i usystematyzowanej struktury ewaluacji, by zapewnić sposób analizy danych wspólny dla wszystkich europejskich miast.

Główne wysiłki miast skupiły się na redystrybucji towarów w centrach miast za pośrednictwem centrów logistycznych. W ten sposób towary dostarczać chcą m.in. w Londynie, Rotterdamie czy w Madrycie. Mediolan i Amsterdam skupiły się na konsolidacji dostaw dla konkretnych branż - w pierwszym wypadku dostaw leków, a w drugim były to napoje dostarczane z wykorzystaniem elektrycznych ciężarówek.
Elektryczne pojazdy postanowiono wykorzystać również i w inny sposób - czego przykładem jest Lizbona, gdzie zostały one użyte do obsługi dostaw w historycznym centrum miasta oraz do obsługi parkometrów w tej samej strefie.

Szczególnie istotne doświadczenie zebrano w Oslo, gdzie testowano zachowanie pojazdów elektrycznych w logistyce w niskich temperaturach, co w kontekście zmiennych warunków atmosferycznych jest niezwykle ważne także dla naszego Miasta.

Dodatkowe informacje na temat działań projektowych dostępne są na http://frevue.eu/

  • Paragon Fiskalny

    Co za bełkot...
    Zajmijcie się lepiej rzeczywistą poprawą sytuacji komunikacyjnej, a nie egzotycznymi rozwiązaniami z innych miast i modelami teoretycznymi. Tam jest inna specyfika dojazdów, inna infrastruktura drogowo-rowerowa, inna mentalność ludzi, inny bilans energetyczny. Urzędników powinni wysyłać na przymusowe wycieczki krajoznawcze do cywilizowanych państw Europy zachodniej żeby najpierw zobaczyli jak tam funkcjonują miasta, a dopiero potem próbowali robić drugi Amsterdam czy Sztokholm na naszych wąskich drogach i dziurawych chodnikach.
    Swoją drogą niezłe ktoś ma parcie na elektryfikację samochodów. Monopoliści produkujący energię el. będą zadowoleni, a wraz z nimi Państwo pobierające akcyzę, podobnie firmy motoryzacyjne. Ciekawe tylko z czego ten prąd u nas w Polsce wyprodukujemy i jaki będzie bilans tej zamiany (ropa w miejscu użycia, na węgiel ze znacznymi stratami przesyłowymi) dla środowiska...

    około 6 lat(a) temu
lub zaloguj się przez: