Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Zrównoważona Mobilność Miejska dla metropolii

Drukuj

Al Pilsudskiego

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot został wybrany, obok pięciu innych ośrodków miejskich w Polsce, do wzięcia udziału w pilotażu w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP). Podczas ostatniego posiedzenia zarządu OMGGS powołano zespół do jego przygotowania. Plan zakłada poprawę skuteczności i wydajności systemu mobilności oraz zapewnienie jego integracji z rozwojem miejskim i terytorialnym przy jednoczesnych zaangażowaniu mieszkańców.

Gdynia, jako jedno z pierwszych dużych miast w Polsce, stworzyła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który w 2016 roku został przyjęty przez Radę Miasta Gdyni. Teraz zrównoważone podejście do zagadnień mobilności i planowania transportu będzie opracowywane dla całego obszaru metropolitalnego. Wszystko po to, aby mimo zmiany stylu życia mieszkańców, transportowych nawyków oraz wzrostu liczby samochodów, jakość życia wzrastała, a między ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską została zachowana harmonia.

- Obecnie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej" jako dokument strategiczny posiadają Gdynia i Gdańsk. Opracowanie planu dla całej metropolii jest niebywałą okazją do włączenia pozostałych miast i powiatów w ten nastawiony na partycypację społeczną proces równoważenia transportu, poprzez zachęcanie do ruchu pieszego, rowerowego, poruszania się transportem zbiorowym i współdzielonym przy jednoczesnym regulowaniu ruchu samochodowego – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Jednym z dwóch kierowników projektu została Alicja Pawłowska z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

- Podczas opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni (2016-2025), wyznaczyliśmy sobie cel „Zintegrowane planowanie systemu transportowego i mobilności na poziomie metropolitalnym", co jasno wskazuje na świadomość konieczności działania nie tylko w obrębie naszego miasta. Dla osiągnięcia efektywnego systemu transportowego kluczowe jest wypracowanie procesu planowania obejmującego cały obszar funkcjonalny naszego obszaru metropolitalnego, odzwierciedlającego codzienne podróże mieszkańców metropolii – mówi Alicja Pawłowska z gdyńskiego ZDiZ.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) jest narzędziem planowania strategicznego obejmującym długoterminową wizję systemu mobilności miejskiej, który ma na celu osiągnięcie zestawu celów środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Podejście SUMP zachęca do bliższej współpracy między różnymi poziomami instytucjonalnymi, a także wzmocnionej współpracy między sąsiadującymi obszarami miejskimi. Kładzie też szczególny nacisk na zaangażowanie mieszkańców.

Celem pilotażu jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy, transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zakres pilotażu obejmuje współpracę z ekspertami Inicjatywy Jaspers przy przygotowaniu, a także udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki tej współpracy.

W całym przedsięwzięciu pilotażowym bierze udział 37 obszarów miejskich, miast i gmin, natomiast bezpośrednią współpracą z ekspertami Inicjatywy Jaspers objętych zostało pięć miast i obszarów funkcjonalnych w Polsce - obok OMGGS, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Subregion Centralny Województwa Śląskiego, Konin i Rawicz.

Jaspers (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mającym na celu udzielenie państwom członkowskim UE z Europy Środkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu projektów ubiegających się o wsparcie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Inicjatywa swoimi działaniami obejmuje wszystkie państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku. Wsparcie Jaspers ma charakter wyłącznie doradczy, nie wiąże się z jakąkolwiek pomocą finansową.

Skład stałego Zespołu ds. opracowania SUMP:

Pierwszy etap przygotowania planu ma zostać ukończony do końca 2019 roku. Koordynatorem pilotażu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Czas jego trwania szacowany jest na 2 lata. Jest to niezbędny czas na stworzenie dobrej jakości planu mobilności.

Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl
Źródło: gdynia.pl 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: