Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni

Drukuj

Zrównoważone miasto

Dynamiczny rozwój miast i zmiany w stylu życia mieszkańców skutkują nieustannym wzrostem potrzeb transportowych mieszkańców. Wraz ze zmianą zachowań transportowych wzrasta liczba pojazdów na ulicach, czego skutkiem może być ich nadmierne zatłoczenie, zwiększona emisja spalin, hałasu, zanieczyszczenie powietrza, spadek jakości życia. Dlatego też jednym z głównych wyzwań miast w zakresie transportu staje się ograniczanie potrzeb transportowych mieszkańców, które to wymaga zrównoważonego podejścia do zagadnień mobilności i planowania transportu w miastach.

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach. Główną ideą SUMP jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu miejskiego, poprzez realizację takich celów jak m.in.:

Proces opracowywania, wdrażania i monitoringu SUMP

Rys. 1. Proces tworzenia Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego [opr. Rupprecht Consult].

Istotną cechą planu jest włączenie w proces planowania wszystkich mieszkańców miasta, a także współpraca pomiędzy różnymi sektorami gospodarki na szczeblu zarówno lokalnym jak i regionalnym.

SUTP opracowany w ramach projektu BUSTRIP

Rys. 2. Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Gdyni na lata 2008-2015, stworzony w ramach projektu BUSTRIP.

W Gdyni, Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUMP) stworzony zostanie w ramach CIVITAS DYN@MO (zadanie G1.1 Advancing towards a dynamic SUMP). Będzie on stanowił uaktualnienie i rozszerzenie planu stworzonego na lata 2008-2015 w ramach projektu unijnego BUSTRIP. W ramach prac nad nowym SUMP działania będą obejmowały:

Zastosowanie narzędzi modelowania i technologii informacyjnych pozwoli na stworzenie planu nowej generacji. Stworzona w ramach DYN@MO (zadanie G3.4 Mobility 2.0 communication) platforma internetowa Mobility 2.0 pozwoli na aktywny udział mieszkańców i interesantów w procesie planowania.

Opracowany SUMP, w ramach kolejnego zadania DYN@MO (G1.2 Community project studies from SUMP), będzie uzupełniany o analizy społecznościowe, czyli zestaw projektów i studiów konsultowanych z lokalną społecznością, który pozwoli na doprecyzowanie wskaźników w SUMP, weryfikację zadań i działań określonych w SUMP oraz ich uszczegółowienie. Badania obejmą: symulację wprowadzenia strefy pieszej na jednej z ulic w centrum miasta, badanie dotyczące budowy linii PRT (szybkiego tramwaju miejskiego) czy też analizę wybranych wariantów modyfikacji ruchu drogowego i usług transportu publicznego w Gdyni. Wyniki powyższych badań zostaną przedstawione i skonsultowane z mieszkańcami miasta poprzez platformę Mobility 2.0, organizowane będą również spotkania z grupami interesariuszy.

Gdyński SUMP, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, będzie służył jako model dla innych polskich i europejskich miast.

[zdjęcie tytułowe: © James Thew - Fotolia.com]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: