Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Projekt SMACKER - newsletter 11/2020

SMACKER-RGB

SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas) ma na celu promowanie transportu publicznego "na żądanie" (z ang. Demand Responsive Transport) i usług w zakresie mobilności na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia, łącząc lokalne i regionalne systemy mobilności z głównymi korytarzami UE i węzłami transportowymi oraz zachęcać mieszkańców tych obszarów do korzystania z usług transportu publicznego zamiast prywatnych samochodów.

Ten trzyletni projekt z budżetem 2,1 miliona EUR i jest prowadzony przez SRM Reti e Mobilità - Zarząd Transportu Miejskiego i Metropolii Bolonii. Konsorcjum projektu obejmuje dziewięciu partnerów z sześciu krajów europejskich.

SMACKER jest obecnie w połowie drogi do swojego celu i wdraża swoje zintegrowane podejście łączące miękkie środki (np. kampanie marketingowe) i twarde środki (np. pilotażowe wdrożenia usług w zakresie mobilności), aby osiągnąć swoje cele, wykorzystując pełną moc swoich filarów założycielskich, tj.: Zrozumienie, Uczestnictwo, Działania, Innowacja.

Pierwsza konferencja naukowa w ramach projektu SMACKER, pierwotnie zaplanowana w Mariborze (Słowenia), odbyła się 10 listopada jako seminarium internetowe, z powodu pandemii COVID19 i wynikających z niej ograniczeń dotyczących spotkań i podróży. Uczestniczyło w niej ponad 80 osób pochodzących z wielu krajów europejskich, Australii i Karaibów. Dało to partnerom projektu, prelegentom i uczestnikom możliwość omówienia tematów w zakresie możliwości wdrożenia DRT dla obszarów wiejskich i podmiejskich oraz wyciągnięcia wniosków z ważnych doświadczeń zdobytych w UE i poza nią.

Ponadto, uczestnicy zostali zapoznani z pilotażowymi działaniami prowadzonymi w sześciu zaangażowanych regionach Europy Środkowej, a interesariusze w tych regionach i poza nimi zapoznali się z dedykowanymi sesjami, a także z doświadczeniami ekspertów, którzy są członkami „SMACKER Quality Partnership for a smooth Mobility Management(SQPM) ".
Sześć działań pilotażowych jest realizowanych w ścisłej współpracy z Lokalnymi Forami Mobilności (LMF), w których uczestniczą instytucje, osoby niebędące ekspertami i praktycy w odpowiednich obszarach, tj.: region Apeniński we Włoszech, miasto Gdynia w Polsce, gmina Praha -Suchdol w Czechach, obszar wiejski w regionie Pomurska w Słowenii, miasto Budapeszt na Węgrzech oraz obszar górski w regionie Wschodniego Tyrolu w Austrii.

Działania w ramach projektu pozwalają na wdrożenie procesu współtworzenia usług transportowych z udziałem społeczności lokalnych / regionalnych i interesariuszy, a ostatecznym celem jest promowanie korzystania z nowych usług transportowych również poprzez kampanie marketingowe. Bezpośrednimi beneficjentami działań są: mieszkańcy, osoby dojeżdżające do pracy i turyści.

Szczegółowe oraz zawsze najbardziej aktualne informacje na stronie internetowej: www.interreg-central.eu/smacker

Kontakt
Gmina Miasta Gdyni – Partner Projektu
Alicja Pawłowska – Lokalny Koordynator Projektu: a.pawlowska[at]gdynia.pl
Agata Lewandowska – Manager ds. Komunikacji i Promocji: a.lewandowska[at]gdynia.pl

SMACKER partnerzy logo

 

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: