Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Rada Miasta Gdyni uchwaliła zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

Gdynia - widok na Skwer Kościuszki

W dniu 15 stycznia 2014 r., Rada Miasta Gdyni uchwaliła zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Dokument ten określa politykę przestrzenną dla gminy Miasta Gdyni oraz założenia rozwoju miasta we wszystkich obszarach działalności. Uchwalenie zmian poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi, w wyniku których w dokumencie uwzględniono również niektóre wnioski mieszkańców.

Zgodnie z diagnozą zawartą w dokumencie, mocnymi stronami systemu transportowego Gdyni jest rozwój sieci ulicznej dający istotne i pozytywne efekty transportowe, sprawnie działający system transportu zbiorowego, strefa płatnego parkowania w śródmieściu, budowa systemu TRISTAR czy budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która jest również ogromną szansą na rozwój systemu transportowego Gdyni. Problem stanowią natomiast: zatłoczenie dróg, wzrastająca ruchliwość mieszkańców czy niespójna sieć dróg rowerowych. Odpowiedzią na te problemy powinno być promowanie i dążenie do rozwoju transportu zbiorowego i rowerowego, ale również usprawnienie układu ulicznego, w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu.

Zgodnie ze Studium, polityka transportowa Gdyni powinna być ukierunkowana na realizację strategii zrównoważonego rozwoju miasta i realizowana poprzez ograniczanie wzrostu potrzeb transportowych, poprawę jakości obsługi transportem zbiorowym, bezpieczeństwa, usprawnienie zarządzania ruchem oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Zmiany uwzględnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego koncentrują się więc na zapewnieniu rozwoju transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego. W dokumencie podkreślono znaczenie wielokierunkowej integracji i funkcjonowania węzłów integracyjnych i przesiadkowych, nie tylko o znaczeniu lokalnym, ale także metropolitalnym i krajowym. W Studium sprecyzowane zostały szczegółowe programy węzłów integracyjnych i przesiadkowych. W zakresie transportu rowerowego w studium uwzględniono zapis z planu działań BYPAD, mówiący o osiągnięciu docelowo 10% udziału ruchu rowerowego w podróżach ogółem. Natomiast rozwój transportu pieszego ma być realizowany poprzez podnoszenie atrakcyjności ciągów pieszych i przestrzeni publicznych, uwzględnienie potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz zwiększanie bezpieczeństwa pieszych.

Cały dokument dostępny jest tutaj.

[zdjęcie tytułowe: © Kalim - Fotolia.com

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: