Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Projekt unijny FREVUE

 

frevue

 

Wdrażając projekty unijne, Miasto Gdynia nie skupia się wyłącznie na działaniach podejmowanych przez siebie i najbliższych partnerów, ale stara się również czerpać z doświadczeń wypracowanych w innych projektach unijnych.

Nie zawsze możliwe jest przeniesienie bezpośrednio na grunt naszego Miasta wypracowanych w nich pozytywnych efektów, ale ich rezultaty i doświadczenia z nich płynące z pewnością pozwalają nam ukierunkować wewnętrzną politykę i wyznaczyć przyszłe cele, tak by możliwa była poprawa warunków prowadzenia biznesu i życia mieszkańców.

Jednym z takich projektów jest projekt unijny FREVUE.

Odsłony: 2427 Komentarz (1)

Czytaj więcej

Politechnika Krakowska partnerem w projekcie U-MOB

Politechnika Krakowska przystąpiła w roli partnera do projektu U-MOB, współfinansowanego w ramach program LIFE Komisji Europejskiej. Priorytetowym celem projektu jest stworzenie Europejskiej Sieci dla Zrównoważonej Mobilności na Uniwersytetach, ułatwiającej wymianę informacji i transfer wiedzy na temat najlepszych praktyk europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności. Działania sieci służyć będą redukcji emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności akademickiej. Realizacją projektu na Politechnice Krakowskiej zajmują się, pod kierunkiem dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK, pracownicy Zakładu Systemów Komunikacyjnych (Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej).

Odsłony: 2040 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Transport ładunków w strategii władz Londynu

Londyn

Problematyka transportu ładunków (oraz ogólnie zarządzania transportem) w Londynie zaczęła być traktowana w systemowy sposób po utworzeniu w 1999 roku tzw.: Greater London Authority, czyli instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie tym największym miastem w Europie (w granicach administracyjnych, bez obszaru metropolitalnego). Podmiotem odpowiedzialnym za system transportowy miasta jest Transport for London (TfL). Powołana została grupa zadaniowa ds. transportu (Freight Transport Unit) oraz stowarzyszenie na rzecz zrównoważonej dystrybucji (London Sustainable Distribution Partnership).

Odsłony: 2610 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Zarządzanie miejskim transportem ładunków w Utrechcie

Utrecht

Utrecht to czwarte do co wielkości miasto w Holandii (311 tys. mieszkańców), położone centralnie na przecięciu głównych korytarzy transportowych kraju. Z uwagi na oparty na handlu i usługach profil gospodarki miasto generuje duże zapotrzebowanie na dostawy towarów. Około 10% krajowego strumienia ładunków trafia do Utrechtu, a wśród blisko 300 tys. pojazdów (2008 r.) codziennie poruszających się po mieście ok. 5% stanowią pojazdy ciężarowe [1]. W 2008 r. w ścisłym centrum miasta znajdowało się 750 sklepów i 370 restauracji oraz hoteli i punktów gastronomicznych. Władze miejskie zleciły przeprowadzenie badania profilu dostaw w centrum w celu oceny charakteru zapotrzebowania na przewozy. W jego wyniku ustalono, że odbiorcy w centrum generują zapotrzebowanie na ok. 3700 przejazdów samochodów ciężarowych i dostawczych realizujących blisko 7500 dostaw.

Odsłony: 2605 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Planowanie systemu transportu ładunków w miastach

FT art1 nagl

Planowanie systemu transportu ładunków w miastach jest niezmiennie znacznym wyzwaniem dla odpowiedzialnych za ten proces podmiotów. Pomimo dobrych podstaw teoretycznych, nawet w rozwiniętych krajach o dojrzałych systemach zarządzania na poziomie lokalnym transport ładunków wymyka się sprawdzonym schematom. Można wskazać nieliczne państwa, w których podjęto systemowe działania w kierunku integracji planowania transportu ładunków z planowaniem przestrzennym, gospodarczym i społecznym.

Odsłony: 3688 Komentarz (0)

Czytaj więcej

Więcej artykułów…