Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
kontakt-mobilnagdyniao-nas
facebooktwitterPinterest
logowanie-buttonrejestracja-button

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


ELIPTIC - nowy projekt PKT i UG

Eliptic

Z dniem 1 czerwca 2015 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o. o. oraz Uniwersytet Gdański przystąpiły do międzynarodowego projektu ELIPTIC (Electrification of public transport in cities – Elektryfikacja transportu publicznego w miastach) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego Horyzont 2020. Projekt zrzesza międzynarodowe konsorcjum złożone z 33-trzech partnerów, którymi są operatorzy transportu publicznego, zarządy komunikacji miejskiej jak i uczelnie wyższe z kilkunastu miast europejskich: Rzymu, Londynu, Brukseli, Warszawy, Barcelony, Lanciano, Oberhausen, Szeged, Lipska, Bremy, Eberswalde, i właśnie Gdyni.

Celem projektu ELIPTIC jest zbadanie możliwości jakie oferuje w danym mieście partnerskim istniejąca infrastruktura transportowa oraz wypracowanie narzędzi i rozwiązań wiodących ku rozwinięciu jej w stronę dalszej elektryfikacji i oszczędności zużycia energii.

Założenia projektu będą opracowywane na podstawie 23 studiów przypadków z ww miast UE. PKT i UG wykonają wspólnie dwa studia wykonalności:

  • Studium dotyczące możliwości doładowania pojazdów elektrycznych łączących aglomerację trójmiejską w oparciu o infrastrukturę trolejbusową.
  • Studium dotyczące wydłużenia sieci trolejbusowej za pomocą użycia trolejbusów na bateriach litowo-jonowych (trolejbusy hybrydowe).

Aby zrealizować te plany od technicznej strony merytorycznej, dzięki zakupionemu w ramach ELIPTIC sprzętowi do mierzenia i rejestracji danych elektrycznych z sieci, PKT przeanalizuje potencjał oszczędzania energii elektrycznej uzyskany dzięki zwiększeniu efektywności odzysku. Także poprzez planowane w projekcie wprowadzenie dwustronnego zasilania sieci trakcyjnej znacząco zoptymalizowany zostanie bilans energetyczny i zarządzanie energią w sieci trolejbusowej. Zadaniem UG jako lokalnego partnera badawczego będzie natomiast analiza stosunku kosztów do korzyści ww wymienionych planów usług transportu elektrycznego, włącznie z oceną oszczędności energii elektrycznej na podstawie pomiarów dokonywanych przez PKT.

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: