Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TRANSPORT ZBIOROWY

IMG 2711

Transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej sieci transportowej. W Gdyni za organizacje transportu zbiorowego odpowiada Zarząd Komunikacji Miejskiej. Jest in organizatorem komunikacji miejskiej (autobusowej, trolejbusowej i Tramwaju wodnego) i działa w oparciu o model komunikacji regulowanej z elementami konkurencji.

SAMOCHÓD

Krzysztof Romaski witojaska

Samochód

Badania ruchu wskazują, że samochód w mieście spędza ok. 95% czasu na parkingu, będąc w użyciu zaledwie przez 5% swojego życia.

ROWER

 DSC9571

Rower


Rower to najwspanialszy pojazd na świecie. Nie wymaga paliwa i nie zatruwa powietrza. Jest tak szybki, że podróżując nim, możesz wszędzie zdążyć.

PIESZY

pieszy

Pieszy

Pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podobnie jak w innych miastach odbywają się wielotorowo. W ramach finansowych możliwości modernizuje się niebezpieczne odcinki (np. przebudowa skrzyżowań, zwiększenie widoczności przejść dla pieszych, montaż barier energochłonnych) oraz buduje się nową, bezpieczną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby nie tylko kierowców, ale pieszych i rowerzystów.

SUMP

sump

SUMP

Instrumentem pomocnym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego jest Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan). SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach.

TRISTAR

tristar

TRISTAR

Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście, który będzie ułatwiać przejazd i skracać czas przejazdu w aglomeracji. Dwa centra sterowania ruchem będą zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni. Natężenie ruchu pojazdów będą śledzić setki kamer, czujników i pętli indukcyjnych.

Kategorie:
Zamknji sliderOtwórz slider


Jak lepiej zorganizować komunikację dla Chwarzna Wiczlina?

Linia 172 Stryjska

Chwarzno Wiczlino jest nie tylko największą gdyńską dzielnicą, ale też najszybciej się rozwija. Właśnie rusza unijny projekt „SMACKER", dzięki któremu będzie można w precyzyjny sposób dostosować usługi transportowe do potrzeb mieszkańców tej dzielnicy i jednocześnie promować ograniczenie używania własnych samochodów. Chwarzno Wiczlino odgrywa w tym projekcie rolę obszaru pilotażowego, jeśli wprowadzone działania się sprawdzą, będą realizowane też w innych gdyńskich dzielnicach.

W ramach projektu „SMACKER" odbędzie się kompleksowe badanie potrzeb różnych grup społecznych, z udziałem samych mieszkańców. Dzięki temu będzie można wprowadzić rozwiązania, które ułatwią mieszkańcom dojazd do i powrót z centrum Gdyni.

Głównym celem projektu SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace Rural Areas) jest zmniejszenie różnic między obszarami peryferyjnym a centrami miast. Promowane w nim są ekologiczne zachowania oraz budowa zintegrowanej oferty usług transportowych dla dzielnic oddalonych od centrów miast.

- W Strategii Rozwoju Gdyni 2030 postawiliśmy sobie za cel ograniczanie dominującej roli samochodów w mieście, a jednocześnie stworzenie sprawnego, przyjaznego i zintegrowanego systemu komunikacyjnego. Projekt SMACKER świetnie się wpisuje w te założenia. Jestem przekonany, że mieszkańcy Chwarzna Wiczlina bardzo na nim skorzystają. Celem jest promocja ekologicznych wyborów transportowych, a sprzyjają im zmiany, które już wprowadzamy w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. To choćby nowa linia 272, już kursująca wewnątrz dzielnicy czy wytyczenie kontrabuspasa na Chwarznieńskiej w stronę centrum, który już niedługo usprawni poranny dojazd komunikacją miejską – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.

W pierwszej kolejności, we współpracy z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni, przeprowadzone zostanie badanie, dotyczące tego, w jaki sposób mieszkańcy Chwarzna-Wiczlina podróżują do centrum. W ślad za wynikami badań powstanie plan mobilności dla dzielnicy.

- Projekt jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie mieszkańców różnymi środkami transportu. Współuczestniczenie w dostosowywaniu oferty transportu zbiorowego przynosi wiele korzyści – mówi Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic.

W oparciu o plan mobilności zostanie stworzona lista działań, zwłaszcza w dziedzinie transportu zbiorowego. Mogą to być nowe linie autobusowe, zmiany tras, zwiększenie częstotliwości kursów, nowe przystanki, lepsza informacja pasażerska, cyfrowe ekrany na przystankach, tablice zmiennej treści w budynkach użyteczności publicznej, supermarketach, a nawet usługa carsharingu (współdzielonego samochodu) dedykowana wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom. Elementem branym pod uwagę jest także rower „Mevo" i zmiany w miejscach ustawienia jego stacji.

O tym, jakie elementy okażą się kluczowe dla poprawienia dojazdu do centrum, zdecydują badania i prace Lokalnej Grupy Roboczej z udziałem mieszkańców, rady dzielnicy i ekspertów. Projekt przewiduje także szeroko zakrojone działania promocyjne, mające zmienić przyzwyczajenia mieszkańców.

Całkowity budżet projektu SMACKER wynosi ponad 2 mln 350 tys. euro. Dla Gdyni przewidziano wsparcie około miliona złotych (219.210 euro), co stanowić będzie 85% kosztów kwalifikowalnych. Rada Miasta Gdyni już wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu, a umowa o dofinansowanie zostanie podpisana do 15 lipca tego roku. Środki pochodzą z unijnego programu INTERREG Central Europe w ramach priorytetu „Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych". Oprócz gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni w projekcie biorą udział instytucje i uczelnie z Włoch, Słowenii, Czech, Węgier i Austrii.

SMACKER small-surface horizontal

Autor: G. Pilarczyk
Źródło: gdynia.pl

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: