Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Jak lepiej zorganizować komunikację dla Chwarzna Wiczlina?

Drukuj

Linia 172 Stryjska

Chwarzno Wiczlino jest nie tylko największą gdyńską dzielnicą, ale też najszybciej się rozwija. Właśnie rusza unijny projekt „SMACKER", dzięki któremu będzie można w precyzyjny sposób dostosować usługi transportowe do potrzeb mieszkańców tej dzielnicy i jednocześnie promować ograniczenie używania własnych samochodów. Chwarzno Wiczlino odgrywa w tym projekcie rolę obszaru pilotażowego, jeśli wprowadzone działania się sprawdzą, będą realizowane też w innych gdyńskich dzielnicach.

W ramach projektu „SMACKER" odbędzie się kompleksowe badanie potrzeb różnych grup społecznych, z udziałem samych mieszkańców. Dzięki temu będzie można wprowadzić rozwiązania, które ułatwią mieszkańcom dojazd do i powrót z centrum Gdyni.

Głównym celem projektu SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace Rural Areas) jest zmniejszenie różnic między obszarami peryferyjnym a centrami miast. Promowane w nim są ekologiczne zachowania oraz budowa zintegrowanej oferty usług transportowych dla dzielnic oddalonych od centrów miast.

- W Strategii Rozwoju Gdyni 2030 postawiliśmy sobie za cel ograniczanie dominującej roli samochodów w mieście, a jednocześnie stworzenie sprawnego, przyjaznego i zintegrowanego systemu komunikacyjnego. Projekt SMACKER świetnie się wpisuje w te założenia. Jestem przekonany, że mieszkańcy Chwarzna Wiczlina bardzo na nim skorzystają. Celem jest promocja ekologicznych wyborów transportowych, a sprzyjają im zmiany, które już wprowadzamy w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. To choćby nowa linia 272, już kursująca wewnątrz dzielnicy czy wytyczenie kontrabuspasa na Chwarznieńskiej w stronę centrum, który już niedługo usprawni poranny dojazd komunikacją miejską – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.

W pierwszej kolejności, we współpracy z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni, przeprowadzone zostanie badanie, dotyczące tego, w jaki sposób mieszkańcy Chwarzna-Wiczlina podróżują do centrum. W ślad za wynikami badań powstanie plan mobilności dla dzielnicy.

- Projekt jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie mieszkańców różnymi środkami transportu. Współuczestniczenie w dostosowywaniu oferty transportu zbiorowego przynosi wiele korzyści – mówi Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. dzielnic.

W oparciu o plan mobilności zostanie stworzona lista działań, zwłaszcza w dziedzinie transportu zbiorowego. Mogą to być nowe linie autobusowe, zmiany tras, zwiększenie częstotliwości kursów, nowe przystanki, lepsza informacja pasażerska, cyfrowe ekrany na przystankach, tablice zmiennej treści w budynkach użyteczności publicznej, supermarketach, a nawet usługa carsharingu (współdzielonego samochodu) dedykowana wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom. Elementem branym pod uwagę jest także rower „Mevo" i zmiany w miejscach ustawienia jego stacji.

O tym, jakie elementy okażą się kluczowe dla poprawienia dojazdu do centrum, zdecydują badania i prace Lokalnej Grupy Roboczej z udziałem mieszkańców, rady dzielnicy i ekspertów. Projekt przewiduje także szeroko zakrojone działania promocyjne, mające zmienić przyzwyczajenia mieszkańców.

Całkowity budżet projektu SMACKER wynosi ponad 2 mln 350 tys. euro. Dla Gdyni przewidziano wsparcie około miliona złotych (219.210 euro), co stanowić będzie 85% kosztów kwalifikowalnych. Rada Miasta Gdyni już wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu, a umowa o dofinansowanie zostanie podpisana do 15 lipca tego roku. Środki pochodzą z unijnego programu INTERREG Central Europe w ramach priorytetu „Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych". Oprócz gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni w projekcie biorą udział instytucje i uczelnie z Włoch, Słowenii, Czech, Węgier i Austrii.

SMACKER small-surface horizontal

Autor: G. Pilarczyk
Źródło: gdynia.pl

 

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: