Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


O kampanii "Bezpieczny dostęp do szkół"

Drukuj

Szkoła podstawowa

W październiku 2013r., zespół zadaniowy składający się z pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (Referatu Organizacji Ruchu i Oznakowania, Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich oraz Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością), Straży Miejskiej w Gdyni oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, zainicjowali akcję „Bezpieczny dostęp do szkół". Jest ona efektem audytu polityki rowerowej BYPAD, przeprowadzonego w mieście w połowie 2013 roku.

Jest to nowe, zintegrowane podejście do tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż działania podejmuje wspólnie kilka jednostek miejskich. Dzięki temu, między ZDiZ oraz Strażą Miejską jest lepszy przepływ informacji na temat problemów, jakie występują przy szkołach. Poza akcją „Bezpieczny dostęp do szkół", inspektorzy ZDiZ regularnie prowadzą monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego przy szkołach znajdujących się na terenie Gdyni, szczególnie przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. Również strażnicy miejscy są aktywnie zaangażowani w prace nad BRD wśród grup szkolnych m.in. prowadząc tematyczne zajęcia z uczniami, pogawędki z rodzicami.

W ramach akcji „Bezpieczny dostęp do szkół", pracownicy ZDiZ oraz Straż Miejska prowadzą wspólne objazdy po wszystkich szkołach podstawowych w Gdyni. Przy każdej z placówek odnotowywane i omawiane są dostrzeżone problemy, zagrożenia, a także ewentualne braki w infrastrukturze. Ponadto, obserwacji poddane są zachowania uczniów i kierowców.

Niestety, przy większości podstawówek zagrożenie powodują osoby, najczęściej rodzice, odwożące / odbierające dzieci do / ze szkoły. Zatrzymują się, bądź parkują zbyt blisko przejść dla pieszych przez co ograniczają widzialność innym uczniom. W wielu tego typu sytuacjach, nawet osoby dorosłe, zwykle wyższe od dzieci, mają problem, aby przejść przez jezdnię będąc pewnym, że żaden nadjeżdżający pojazd nie zagraża ich bezpieczeństwu.

Zaparkowany zbyt blisko przejścia dla pieszych pojazd przy SP nr 43 w Gdyni

Zaparkowany zbyt blisko przejścia dla pieszych pojazd przy SP nr 43 w Gdyni
(materiały własne ZDiZ)

Innym, odnotowywanym problemem przy wielu szkołach są pozastawiane przez pojazdy chodniki. Mieszkańcy sąsiadujących ze szkołami osiedli oraz osoby dowożące młodzież do szkół nie respektują przepisowego 1,5 metra wolnego chodnika dla pieszych. Zdarzają się sytuacje, że samochody zajmują całą szerokość chodnika, zmuszając pieszych, w tym dzieci, do poruszania się po jezdni bądź trawniku.

Pozastawiane chodniki to częsty problem odnotowywany przy SP nr 42

Pozastawiane chodniki to częsty problem odnotowywany przy SP nr 42
(materiały własne ZDiZ)

Do wszystkich szkół podstawowych zostały przesłane ankiety, w których pytaliśmy ich Dyrektorów o różne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w ich placówkach. Cieszy zaangażowanie szkół, gdyż wszyscy zapytani wzięli udział w ankiecie.

W związku z tym, że szkoły podstawowe posiadają różne materiały edukacyjne, zadaliśmy im pytania odnośnie ich oczekiwań co do wsparcia dalszego procesu edukacji w ich placówkach. Każdy z ankietowanych mógł zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi dotyczące działań i materiałów, które chcieliby otrzymać. W sumie otrzymaliśmy 87 odpowiedzi. Najwięcej szkół chciałoby wsparcia w zakupie materiałów dydaktycznych oraz miasteczek ruchu drogowego – zadeklarowało je po 18 placówek. Mają one ułatwić naukę do egzaminu na kartę rowerową.

Należy również zwrócić uwagę na konieczność wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Niektóre szkoły, np. SP nr 20 lub SP nr 37 znajdują się w takich miejscach, w których widzialność uczniów może być ograniczona ze względu na brak lub niepełne oświetlenie.

Oczekiwania gdyńskich szkół podstawowych odnośnie edukacji

Zadaliśmy również pytanie odnośnie zmian w infrastrukturze i organizacji ruchu przy szkołach. Podobnie, jak miało to miejsce w oczekiwaniach względem wsparcia działań edukacyjnych, umożliwiliśmy każdej ze szkół wskazanie 3 priorytetów. W sumie oddano 73 odpowiedzi.

Wśród wszystkich, którzy odpowiedzi udzielili, najczęściej pojawia się ograniczenie parkowania przy szkole (12 szkół), wprowadzenie strefy „Tempo 30"(11) oraz montaż progów zwalniających (10).

Priorytety dla szkół w zakresie infrastruktury drogowej

Oczekiwania gdyńskich szkół podstawowych odnośnie ulepszenia infrastruktury drogowej przy placówce
(materiały własne ZDiZ)

Objazdy szkół zostaną zakończone na początku 2014 roku. Wtedy też wszyscy ich uczestnicy zbiorą się w celu wytypowania szkół, które wezmą udział w tegorocznej edycji akcji.

Z wytypowanymi szkołami chcielibyśmy nawiązać dialog w celu zapoznania się z ich punktem widzenia na zidentyfikowane problemy i zagrożenia BRD, z jakimi borykają się ich uczniowie. Wspólnie będziemy poszukiwać najlepszych rozwiązań.

[zdjęcie tytułowe: © pyzata - Fotolia.com]

  • Brak komentarzy
lub zaloguj się przez: